Sắc lệnh số 87

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 87

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 87 về việc cử ông Đào Thiện Thi giữ chức Tổng thanh tra các nha thuộc Bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 87

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 87 NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo b n tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 v vi c thành l p Chính ph Vi t Nam Dân ch c ng hoà. Chi u theo S c l nh s 62 ngày 8 tháng 5 năm 1946 n nh các ch c v trong Văn phòng, các phòng s v và các Nhà thu c B Canh nông. Chi u theo S c l nh s 63 ngày 8 tháng 5 năm 1946 c các nhân viên gi các ch c v trong Văn phòng, các Phòng s v và các Nha thu c B Canh nông. Chi u theo l i ngh c a ông B trư ng B Canh nông và sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p. RA S C L NH: i u th nh t Nay c ông ào Thi n Thi, k sư Nông h c, gi ch c T ng thanh tra các Nha c a B Canh nông. i u th hai Ông B trư ng B Canh nông ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản