Sắc lệnh số 92/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 92/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 92/SL về việc cử các nhân viên giữ chức vụ trong bộ thương binh Cựu binh do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 92/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 92 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u Quy t nh c a H i ng Chính ph ngày 19 tháng 7 năm 47 thành l p B Thương binh C u binh; Chi u theo S c l nh s 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 n nh các ch c v trong n i b c a Chính ph Vi t Nam; Theo l i ngh c a ông B trư ng B Thương binh C u binh; Chi u theo Quy t nh c a H i ng Chính ph ngày 12-9-1947. RA S C L NH: i u th nh t Nay c các nhân viên k tên dư i ây gi các ch c v say này trong Văn phòng và các Phóng s v c a B Thương binh C u binh: 1- Phòng s v : ng lý S v : Bác sĩ ào Tiêm. Phó ng lý S v : ông Lê Xuân Hưu. 2- Văn phòng: ng lý Văn phòng: ông Lê Thanh An. i u th hai Ông B trư ng B Thương binh và C u binh ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản