Sắc lệnh số 93

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 93

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 93 về việc cử ông Chu Bá Phượng làm phái viên và ông Vũ Trọng Khánh làm cố vấn trong phái đoàn Việt nam sang paris do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 93

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 93 NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi S c l nh s 81 ngày 29 tháng 5 năm 1946 c nh ng nhân viên phái oàn sang PARIS, Chi u chi S c l nh s 82 ngày 29 tháng 5 năm 1946 c ông Huỳnh Thúc Kháng B trư ng B N i v , x lý các công vi c c a Ch t ch Chính ph Vi t Nam dân ch c ng hoà, trong th i kỳ H Ch t ch sang Pháp; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u1 Nay c ông Chu Bá Phư ng làm phái viên và ông Vũ Tr ng Khánh làm c v n trong phái oàn Vi t Nam sang PARIS. i u2 Các ông B trư ng B N i v , B Tài chính, B Qu c dân Kinh t và B Tư pháp, ph trách thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản