Sắc lệnh số 94

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
6
download

Sắc lệnh số 94

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 94 về việc cử ông Nguyễn Tường Long làm cố vấn Bộ quốc dân kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 94

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 94 NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi S c l nh s 82 ngày 29-5-1946 c ông Huỳnh Thúc Kháng, B trư ng B N i v , x lý các công vi c c a Ch t ch Chính ph Vi t Nam dân ch c ng hoà, trong th i kỳ H Ch t ch sang Pháp; Chi u chi S c l nh s 93 ngày 4 tháng 6 năm 1946, c ông Chu Bá Phư ng vào phái oàn sang PARIS; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u1 Nay c ông Nguy n Tư ng Long làm c v n B Qu c dân kinh t . i u2 Ông B trư ng B qu c dân Kinh t ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản