Sắc lệnh số 97/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 97/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 97/SL về việc chỉ định ông Lê Viết Lượng làm Chủ tịch UBKCHC liên khu bốn do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 97/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 97-SL NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 120-SL ngày 20-1-1948 t ch c các liên khu 1, 2, 3, 4, 10; Chi u S c l nh s 254-SL ngày 19-11-1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; Chi u S c l nh s 127-SL ngày 25-1-1948 ch nh các u viên U ban Kháng chi n Liên khu 4; Chi u S c l nh s 14-SL ngày 26-5-1949 ch nh ông Lê Vi t Tư ng Làm u viên U ban Kháng chi n Hành chính Liên khu 4; Theo ngh c a H i ng Qu c phòng T i cao; RA S C L NH: i u 1- Nay ch nh ông Lê Vi t Lư ng làm Ch t ch U ban Kháng chi n Hành chính Liên Khu 4, thay ông H Tùng M u có công tác khác. i u 2- H i ng Qu c phòng T i cao chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản