Sắc lệnh số 99/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 99/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 99/SL về việc cử ông Lê Liêm, Chính trị uỷ viên trong uỷ ban kháng chiến CK I làm phó phòng dân quân do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 99/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 99 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1-5-47 t ch c B t ng ch huy; Chi u ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng và ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam; RA S C L NH: i u1 Nay c ông Lê Liêm, Chính tr u viên trong U ban Kháng chi n chi n Khu 1 làm phó phòng dân quân. i u2 Ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản