Sắc lệnh số 3

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 3 về việc Thiết quân luật tại Hà Nội do Chủ tịch nứoc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 3

  1. S C L NH S 3 NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 1945 CH TNCH LÂM TH I CHÍNH PH DÂN CH C NG HOÀ VI T NAM Vì tình th nghiêm tr ng, Sau khi H i ng các B trư ng ã tho hi p, S C L NH: i u th nh t:Thi t quân lu t Hà N i. i u th hai: a) T mư i hai gi êm n sáu gi sáng, không ai ư c i l i trong các ph , tr nh ng ngư i có gi y phép, b) Không ai ư c mang khí gi i, tr nh ng ngư i có gi y phép, c) Ai ph m n tính m nh tài s n c a nhân dân s ph i em x theo theo quân lu t. i u th ba:Các ông B trư ng B N i v và B Qu c phòng u nhi m ch p hành s c l nh này. Võ Nguyên Giáp ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản