Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn - 1

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
268
lượt xem
76
download

Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn Production of clay bricks and tiles - General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các công việc trong sản xuất gạch ngói ở các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung. 1. Quy định chung. 1.1. Việc nghiên cứu, thiết kế và tổ chức sản xuất gạch ngói phải theo đúng các yêu cầu và an toàn của TCVN 2289:1978 và của tiêu chuẩn này. 1.2. Trong thiết kế quy trình công nghệ các công đoạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn - 1

  1. Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn Production of clay bricks and tiles - General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các công việc trong sản xuất gạch ngói ở các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung. 1. Quy định chung. 1.1. Việc nghiên cứu, thiết kế và tổ chức sản xuất gạch ngói phải theo đúng các yêu cầu và an toàn của TCVN 2289:1978 và của tiêu chuẩn này. 1.2. Trong thiết kế quy trình công ngh ệ các công đoạn sản xuất phải có đầy đủ các bản vẽ các biểu đồ kĩ thuật, cũng như các thuyết minh tính toán thể hiện các yêu cầu sau: 1.2.1. Bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động trong toàn bộ dây chuyền sản xuất và từng khu vực làm việc của công nhân có tính chất độc hại, nguy hiểm hoặc trong các điều kiện đặc biệt nh ư : ban đêm, mưa bão... 1.2.2. Bảo đảm sắp xếp hợp lí vị trí làm việc của công nhân cũng như việc lắp đặt bố trí các máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu trong dây chuyền sản xuất.
  2. 2 1.2.3. Bảo đảm trang thiết bị an toàn cho công nhân, cho các m áy móc và thiết bị trong dây chuyền sản xuất. 1.2.4. Bảo đảm về nước uống, chống nóng, chống rét, che mưa che nắng. 1.2.5. Bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và tổ chức cấp cứu kịp thời ngăn chặn, giải quyết hậu quả khi xảy ra sự cố bất ngờ. 1.3. Trong sản xuất gạch ngói nung phải bảo đảm an toàn trong tất cả các khâu sau: Khai thác đ ất; Chế biến nguyên liệu và tạo hình sản phẩm. Gia công cung cấp than; Phơi, sấy; Bốc xếp; Sử dụng máy ở các xư ởng phụ trợ. 1.4. Tất cả các máy móc thiết bị sản xuất phải bảo đảm các yêu cầu chung về an toàn theo TCVN 2290:1978, và được bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa theo TCVV 4204:1986. 2
  3. 3 1.5. Các thiết bị điện d ùng trong quá trình sản xuất phải đư ợc phòng ngừa điện rò ra vỏ thiết bị theo đúng quy định của qui phạm “nối đất và nối kh ông“ hiện hành, ở các thiết bị điện phải có chỉ dẫn và ch ế độ định kì kiểm tra an to àn điện. 1.6. Tất cả các bộ phận truyền động của các máy móc như : đai truyền, dây cua roa, xích, bánh răng, bánh đà, kh ớp nối... dùng trong các khâu khai thác đất, chế biến đất, nhào luyện than ... phải được bao che kín. 1.7. Những dụng cụ thủ công có cán cầm phải được làm bằng gỗ, tre, chất dẻo, không bị nứt mục, đảm bảo chắc chắn. 1.8. Trong khu vực sản xuất phải bố trí hệ thống chiếu sáng đầy đủ. Những khu vực làm việc ban đêm hoặc ở vị trí chật hẹp cần bố trí thêm đèn chiếu và của người trực điện bảo đảm giải quyết kịp thời các sự cố về điện và điều h ành ánh sáng cho phù hợp. 1.9. ở những n ơi làm việc ảnh hưởng nóng, bụi, độc hại phải bố trí hệ thống thông gió (cưỡng bức hay tự nhiên) đ ảm bảo điều kiện thông thoáng cho công nhân. Nồng độ khí bụi và độc hại trong không khí tại nơi làm việc không vượt quá giới hạn cho phép. 1.10. Công nhân sử dụng máy phải tuân thủ chặt chẽ mọi quy định về vận hành, sửa chữa và bảo dư ỡng loại máy đó. 3
  4. 4 1.11. Trong khu vực sản xuất phải trang bị hệ thống tín hiệu báo động để đảm bảo an toàn ho ạt động cho máy, thiết bị và công nhân thao tác. Hệ thống tín hiệu có thể là âm thanh, ánh sáng mầu. 2. Yêu cầu an toàn trong khai thác đất 2.1. Yêu cầu chung 2.1.1. Trước khi khai thác đất cho sản xuất gạch, ngói phải khảo sát tình hình địa ch ất thuỷ văn khu vực mỏ đất để xác định tính chất các lớp đất, t ình hình nước ngầm, trên cơ sở đó quy hoạch khai thác và dự kiến được khả năng xảy ra nguy hiểm trong quá trình khai thác. 2.1.2. Khi khai thác đất ở trong khu vực có các tuyến ngầm (dây cáp ngầm, đường ống dẫn nước, dẫn dầu...) phải có hồ sơ sơ đồ mặt bằng chỉ dẫn vị trí các tuyến ngầm. Khu vực có tuyến ngầm phải có biển báo. khi phát hiện các tuyến ngầm không theo đúng chỉ dẫn ở sơ đồ hoặc các vật trở ngại như: bom đ ạn, mìn phải ngừng thi công ngay để xem xét và có biện pháp xử lí thích đáng. Chỉ sau khi xử lí bảo đảm an toàn m ới để công nhân tiếp tục vào làm việc. 2.1.3. Khai thác đất ở trong khu vực có cột vệ đường dẫn điện cao thế phải đảm bảo các quy định an toàn khoảng không phía dưới đường dây và các quy đ ịnh về khoảng cách tối thiểu cho đất quanh móng cột đảm bảo độ bền vững. 4
  5. 5 2.1.4. Trong khi khai thác đất, nếu thấy xuất hiện hơi khí độc hại phải lập tức ngừng thi công và phải đưa hết người ra khỏi n ơi nguy hiểm cho đến khi có các biện pháp khử hơi khí độc hại đó 2.1.5. ở phần gần khu vực đang đ ào đất, nếu thấy có vùng nước phải có biện pháp thoát nước tốt để đề phòng nước chảy vào khu vực khai thác và làm sạt lở th ành vách đào. 2.1.6. Cấm đặt hoặc di chuyển các loại xe cộ, máy thi công cũng như làm đường ray xe goòng, cột điện... ở trong phạm vi có thể sụt lở. Chỉ được đặt hoặc di chuyển xe cộ, máy thi công trong phạm vi có thể sụt lở với điều kiện đã chống vách, trong đó có tính đến ảnh hưởng của tải trọng cũng như chấn động của các loại xe máy đó. Tốc độ di chuyển của xe máy không được vượt quá 10km/h. 2.l.7. Khai thác đất ở khu vực gần các tuyến giao thông và khu dân cư ph ải rào ngăn và biển báo, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. 2.1.8. Cấm đào đất theo kiểu "h àm ếch “. Trư ờng hợp đang thi công phát hiện thấy sự hình thành các "hàm ếch” thì phải tìm biện pháp phá bỏ rồi mới đ ược thi công. 2.1.9. Nếu khai thác đất ở những vùng trước đây có bom, m ìn th ì trước khi khai thác phải rà phá đ ảm bảo an toàn người và thiết bị. 5
  6. 6 2. 1.10. Khu vực đào đất có cây cối phải có biện pháp: chặt cây, đào gốc an toàn. Trước khi chặt cây phải có tín hiệu âm thanh để báo hiệu cho người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi dùng máy đ ể đ ào gốc phải có biện pháp đề phòng đứt dây kéo. 2.1.11. Khi sử dụng vật liệu nổ để phá bỏ các khối đá ngầm, hoặc làm tơi khối đất quá rắn phải theo các quy trình về sử dụng vật liệu nổ hiện hành. 2.1.12. Tất cả các máy d ùng để khai thác đất phải có lí lịch, bản hướng dẫn bảo quản, sử dụng, sổ giao ca theo dõi tình trạng kĩ thuật hàng ngày của máy. 2.1.13. Khi lắp đặt di chuyển máy phải có biện pháp phòng gió ho ặc các nguyên nhân khác làm đổ máy. 2.1.14. Không cho phép máy xúc làm việc dưới đường điện cao thế đang vận h ành ch ỉ cho phép máy xúc làm việc ở gần đường điện cao thế khi khoảng cách tính từ điểm biên cao nh ất của máy đến gần nhất không nhỏ hơn giá trị ở bảng sau: Điện áp của 1 1 35 - 15 2 330 đường dây tải -20 110 4 20 -350 điện(KV) Khoảng 1 2 4 5 6 9 6
Đồng bộ tài khoản