intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG E-LEARNING TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
748
lượt xem
179
download

Sáng kiến kinh nghiệm " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG E-LEARNING TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đổi mới phương pháp dạy - học là một trong những mục tiêu lớn ngành giáo dục & đào tạo đặt ra trong giai đoạn hiện nay và được Nghị quyết TW2, khoá VIII chỉ ra rất rõ ràng và cụ thể: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG E-LEARNING TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG "

 1. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG E-LEARNING TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Đổ i mới phương pháp dạy - h ọc là một trong nh ững mụ c tiêu lớn ngành giáo dục & đ ào tạo đặt ra trong giai đoạn hiện nay và được Nghị quyết TW2, khoá VIII ch ỉ ra rất rõ ràng và cụ thể: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nhất là sinh viên đại học. Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên”. Năm học 2008-2009 là “Năm học Công nghệ thông tin” của ngành giáo dục, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục cần triển khai ngay các phần mềm mã nguồn mở trong công tác dạy học chính thứ c trong trường ph ổ thông và trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng phần mềm mã nguồn m ở trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là mộ t chủ trương lớn củ a Nhà nước. Nh ững ph ần mềm nguồn mở có thể ứng dụ ng trong trường phổ thông hiện nay có thể kể đến các phần m ềm như hệ đ iều hành Linux Ubuntu, Hacao Linux; bộ ph ần mềm văn phòng OpenOffice; bộ gõ ch ữ Việt Unikey; Hệ quản trị CSDL MySQL; … và đặc biệt là hệ thông qu ản lý h ọc tập trực tuyến Moodle. Chúng ta đều biết, việc đổi m ới phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy-h ọc bất kỳ giai đoạn nào đều cần sử dụng tới công nghệ. Hiện nay, sản phẩm CNTT-TT phục vụ công tác giảng dạy và họ c tập ngày càng đa dạng, đa năng với sự tích h ợp nhiều tính năng thông minh (đôi khi khá phức tạp) vì vậy đ òi hỏi người dạy, người họ c cũng cần có kỹ năng nh ất đ ịnh để vận hành các ph ần mềm, thiết bị nhằm phục vụ hiệu quả cho việc dạy và h ọc. “Ứ ng dụng E-Learning trong trường phổ thông” là mộ t đề tài lớn; cần đư ợc nghiên cứu, triển khai và đúc kết kinh nghiệm trong nhiều năm. Vì vậy trong giới hạn củ a một sáng kiến kinh nghiệm n ày tôi xin phép ch ỉ đề cập tới việc nghiên cứ u triển khai ứng dụng E-Learning bằng hệ thống quản lý họ c tập trực tuyến – Moodle, một trong những ph ần mềm mã nguồn mở vừa kể trên. Xin được nhắc lại rằng, phương tiện ứng d ụng CNTT-TT trong giảng dạy và họ c tập là vô cùng phong phú, đa dạng, đa tính năng vì vậy để “làm chủ” đư ợc các phương Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 1
 2. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 tiện này đòi hỏi mỗ i chúng ta ph ải chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, và mạnh d ạn ứng dụng. Chuyên đ ề này được viết trên tinh thần chia sẻ nhiệt huyết và những kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu E-Learning tại trường THPT chuyên Quang Trung – mong rằng có th ể góp một phần công sức nhỏ bé vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập của thầy và trò các trường phổ thông giáo dụ c tỉnh nhà. Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 2
 3. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 II. NỘI DUNG CHÍNH. Trong những năm gần đây, E-learning thu hút đư ợc sự quan tâm ngày càng nhiều củ a các tổ chức giáo dục đào tạo, các đơn vị nghiên cứu triển khai công nghệ thông tin, đặc biệt là sự quan tâm của các trường đại họ c và các viện nghiên cứu. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng E-learning được đánh giá là cuộc cách mạng trong giáo dụ c thế kỷ 21. Vậ y E-learning là gì?, Xây dựng h ệ thống E-learning cho trường phổ thông như thế nào?,... tôi sẽ cùng các bạn trả lời những câu hỏi vừa nêu trên. 1. E-Learning là gì? Có thể xem E-learning như một phương thức dạy họ c m ới, bổ sung và hỗ trợ cho các phương thức đào tạo truyền thống, tạo ra thêm cơ hội được họ c cho đông đảo tầng lớp xã hộ i và đặc biệt góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giảng d ạy. E-Learning là hình thứ c đào tạo có ứng dụng công ngh ệ thông tin và truyền thông. Cụ thể hơn, E-Learning là hình thức đào tạo sử dụng các phương tiện như máy tính, mạng Internet, mạng vệ tinh ...; nộ i dung đào tạo được phân phối qua Website, đĩa CD, băng audio/video. Với hình th ức đào tạo này, học viên có thể tương tác với nhau và với giáo viên qua m ạng máy tính, m ạng vệ tinh dưới các hình th ức như e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hộ i th ảo trực tuyến (audio/video conferencing),… E-learning cho phép học viên làm chủ hoàn toàn quá trình họ c của bản thân, từ thời gian, lượng kiến thức cần học cũng như thứ tự học các bài, đ ặc biệt là cho phép tra cứu trự c tuyến những kiến thức có liên quan đến bài học mộ t cách tức thời, duyệt lại những phần đã học một cách nhanh chóng, tự do trao đổi với những ngư ời cùng họ c hoặc giáo viên ngay trong quá trình học. Xét về cấu trúc nền, n hìn chung, hệ thống E-Learning b ao gồm các thành ph ần sau (1 ) : 1) Hệ thống qu ản lý họ c tập (LMS - Learning Management System) giúp xây dựng các lớp học trực tuyến hiệu quả. 2) Hệ thống quản lí nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System) cho phép tạo và qu ản lý nội dung học tập. 3) Các công cụ làm bài giảng (authoring tools) một cách sinh động, d ễ dùng, và 1 Theo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 3
 4. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 cho phép chèn nhiều đối tượng khác nhau như h ình ảnh, âm thanh, phim, …. 4) Điều quan trọng hơn là E-Learning đ ã đ ược thế giới chu ẩn hoá nên các bài giảng có thể trao đổi với nhau trên toàn th ế giới cũng như giữa các trường học ở Việt Nam. Để giúp hiểu rõ hơn khái niệm n ày chúng ta có th ể tham khảo các định nghĩa của một số nhà khoa học, công ty trên thế giới về e-learning: e-Learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William  Horton ). e-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên  công ngh ệ thông tin và truyền thông ( Compare Infobase Inc). e-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo đ ược chuẩn bị, truyền tải hoặc  quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục ( MASIE Center). Việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc truyền  tải qua nhiều kĩ thuật khác nhau như Internet, TV, b ăng đĩa video, các hệ thống giảng dạy thông minh, và việc đào tạo dựa trên máy tính (CBT) (Sun Microsystems, Inc). 2. Lựa chọn phần mềm. Hiện nay, có nhiều ph ần m ềm có th ể đáp ứng các yêu cầu nói trên của mộ t h ệ thống E-Learning. Trong số đó có th ể kể đ ến các sản phẩm thương m ại như BlackBoard, WebCT, Docent…, hay các sản phẩm mã nguồn mở như Moodle, Sakai, LRN, ILIAS, Atutor… Việc đầu tiên đ ể xây dựng hệ thông E-Learning là lựa chọn một phần mềm thích hợp. Sau một thời gian tìm hiểu và tham khảo ý kiến của một số chuyên gia E- Learning tôi quyết định chọn Moodle để nghiên cứu và triển khai. 3. Tính năng của Moodle. Moodle là hệ thông qu ản lý họ c tập có đầy đủ các thành phần theo yêu cầu củ a mộ t cấu trúc h ệ thống E-learning. Vì vậ y trong khuôn khổ SKKN này tôi ch ỉ xin giới thiệu khái quát một vài tính năng cơ b ản củ a Moodle. Bạn đọ c quan tâm có thể tham khảo thêm tại trang web chính thức của Moodle (www.moodle.org). Hệ thống E-learning được xây dựng bởi Moodle có thể đáp ứng từ mộ t lớp họ c nhỏ đến các trường đại họ c lớn trên 50.000 sinh viên như đ ại học Open PolyTechnique củ a Newzealand, Open University of UK, Athabasca University.... là một LMS phù Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 4
 5. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 hợp với nhiều cấp học và hình thức đào tạo: phổ thông, đ ại học/cao đẳng, không chính quy, trong các tổ chức/công ty… Moodle viết bằng ngôn ngữ lập trình P HP, được tích hợp đầy đủ các thành phần theo cấu trúc nền củ a E-Learning và tương thích với h ầu hết các h ệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL. Theo thống kê của những chuyên gia lập trình web thì để xây dựng một LMS như Moodle phải tốn khoảng 20 triệu USD trong khi Moodle lại được cung cấp miễn phí. Đây là mộ t trong những ưu điểm đ ể Moodle phát triển rộng rãi như hiện nay. 3 .1. Các tính năng quả n lý khóa học (các Module): Moodle được tích hợp sẵn các tính năng tạo lập và quản lý khóa họ c như: Giao – nộp bài tập; trao đổi trực tuyến giữa giáo viên và học viên, giữa các bạn học (chat), tạo lập các diễn đàn cho từng lớp học; bảng thuật ngữ (từ điển); nhật ký học viên; công cụ tạo bài học (dành cho giáo viên); công cụ tạo đề và làm bài kiểm tra (có tất cả các dạng đánh giá quen thuộ c bao gồm trả lời đúng-sai, đa lự a chọn, câu trả lời ngắn, ghép câu, câu hỏi ngẫu nhiên, …); tài nguyên họ c tập; hội thảo... 3 .2. Tính năng quả n lý học viên. Bên cạnh chức năng tạo khóa học thì “Quản lý học viên” là mộ t tính năng đặc biệt quan trọng của Moodle b ao gồm: Kết nạp và theo dõi thông tin học viên trong một khóa học, chia học viên thành các nhóm (lớp họ c, khóa học), lên lịch các sự kiện của site hoặc khóa họ c…, áp dụng tỉ lệ cho các hoạt động khác nhau cho h ọc viên, quản lí điểm, theo dõi lần truy cập của họ c viên và tải lên các file ở n goài đ ể sử dụng cho khóa học …. Giáo viên có th ể phân quyền truy cập vào khóa họ c đố i với từ ng nhóm đối tượng như: Khóa học cho mọi người, khóa học cho học viên, khóa h ọc cho h ọc viên có khóa truy cập (khóa truy cập là mật mã do giáo viên cung cấp). 3 .3. Vai trò của các đối tượng người dùng. - Giảng viên (teacher) có thể là nhà tạo ra khóa họ c, nếu người quản trị cấp quyền, tùy theo từng khóa học mà giảng viên đó có thể tạo khóa truy cập hay không (mỗi lớp học có th ể có một khóa truy cập, họ c viên khi tham gia vào khóa họ c đó bắt buộc ph ải có một khóa truy cập). Giảng viên là người trực tiếp qu ản lý lớp học như :nội quy, giáo trình, bài giảng, đề thi...đồng thời cũng là người quản lý các học viên củ a mình. - Học viên (student) n ếu muốn tham gia vào một lớp họ c nào đó học viên đó ph ải là thành viên củ a lớp đó. Nếu lớp đó có yêu c ầu mộ t khóa truy cập họ c viên bắt buộ c phải có khóa truy cập này. Khi học viên đăng nh ập vào h ệ thống hệ thống ch ỉ hiện lên những danh mục và các khóa học mà học viên đó tham gia. Học viên tham gia khóa học nào đ ều ph ải tuân thủ theo quy định củ a khóa họ c đó. Những quy định này có th ể do giảng viên phổ biến. Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 5
 6. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 - K hách (guest) là những người có quyền hạn hạn chế nhất họ chỉ được vào những khóa học mà khóa học đó cho phép khách vào. 4. Nghiên cứu, Việt hóa và ứng dụng LMS Moodle. Nhận th ức được sự ảnh hưởng tích cự c của E-Learning trong giảng d ạy và học tập, ngay từ n hững năm đầu về trường tôi đ ã b ắt tay vào nghiên cứu triển khai ứng dụ ng E- Learning mà cụ thể là nghiên cứu, Việt hóa và ứng dụng phần mềm quản lý học tập trực tuyến Moodle. Đề tài nghiên cứu gồm 2 g iai đoạn: 1 . Giai đoạn nghiên cứu ứ ng d ụng:  Các vấn đề chung về E-Learning;  Cài đặt Moodle trên máy cá nhân và Server trực tuyến;  Khai thác ứng dụng các tính năng hiện có của Moodle. 2 . Giai đoạn nghiên cứu phát triển:  Dịch thu ật (Việt hóa) Moodle sang tiếng Việt để xây dựng bản phiên MoodleViet;  Xây dựng website b ằng chính nh ằm MoodleViet phổ biến, tư vấn và hỗ trợ các tổ chứ c, cá nhân và trường học Việt Nam triển khai ứng dụng MoodleViet vào công tác giảng d ạy và họ c tập;  Phát triển các module m ới cho MoodleViet. Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 6
 7. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 5. Ví dụ về quả n lý của chủ nhiệm lớp qua hệ thông Moodle tạ i trang eSchool. Tại eSchool, Moodle được ứng dụng để tạo các trang thông tin và họ c tập cho từng lớp và mỗi lớp có một giáo viên (GV chủ nhiệm) chịu trách nhiệm cập nhật thông tin cho trang thông tin của lớp mình, trả lời những thắc mắc của phụ huynh, họ c sinh… Mỗi GVCN sẽ được cấp tài kho ản với quyền truy cập và quản lý lớp. Mỗ i khi có ý kiến th ắc mắc của phụ huynh hay học sinh lập tức một email sẽ được gửi đến hộp thư củ a GVCN. Tương tự, khi GVCN trả lời hay có thông báo (VD. Mời họp PHHS), lập tức mộ t email sẽ được gửi đến tất cả nh ững tài kho ản củ a lớp (phụ huynh và học sinh) mà không cần gửi email cho từng người. Giáo viên chủ nhiệm cùng các giáo viên bộ môn có thể tạo các bài họ c, đề thi trắc nghiệm, bài kiểm tra… đ ể học sinh có thể học tập trự c tuyến mọi lúc mọi nơi. Họ c sinh có th ể trao đổi với thầy cô, với b ạn học ngay trên diễn đàn của lớp hoặc trao đổi trực tuyến (chat) với th ầy, với bạn nếu đăng nhập cùng lúc. Có th ể truy cập eSchool theo địa chỉ: http://eSchool.chuyenquangtrung.com.vn hoặc Click chọn eSchool từ trang CQT Online (www.chuyenquangtrung.com.vn) Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 7
 8. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Truy cậ p vào lớp: Các lớp được xếp theo từng khóa. Mỗi lớp có một giáo viên qu ản lý (GV chủ nhiệm) ch ịu trách nhiệm cập nhật thông tin, trả lời và liên lạc với phụ huynh h ọc sinh. Ngoài ra giáo viên có thể tạo các bài giảng, bài kiểm tra, phiếu thăm dò… trên trang củ a lớp mình. Để truy cập vào trang của lớp, Click chuột vào lớp mình chủ nhiệm. VD: Chuyên Anh khóa 3. Sau khi click chọn lớp h ệ thốn g sẽ yêu cầu đăng nhập. Đăng nhập hệ thống: Nh ập tên đăng nh ập, mật khẩu rồ i Click “Đăng nhập” (Tên đăng nhập và mật kh ẩu được cấp theo danh sách đính kèm) Sau khi đăng nh ập giáo viên có toàn quyền cập nhật d ữ liệu cho trang của lớp mình. Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 8
 9. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 5.1. Cập nhật thông tin: 5.1.1. Thêm thông báo đến phụ huynh & họ c sinh: Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 9
 10. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Nh ập “Tiêu đề” và “Nội dung thông báo”, sau đó Click “Gửi bài viết lên diễn đàn” Gử i thông báo đ ã hoàn tất. Để trở lại trang củ a lớp hãy click vào tên lớp: 5.1.2. Cập nhật các thông tin khác: Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 10
 11. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Bật chế độ chỉnh sửa: Giao diện web ở chế độ chỉnh sửa như sau: 5.1.2.1. Soạn thảo lời nói đầu: Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 11
 12. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Nên chọn font chứ Verdana: Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 12
 13. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Sau khi nh ấn nút “Lưu những thay đổ i”, màm hình sẽ trả về như h ình dưới đây: 5.1.2.2. Thêm diễn đàn “ Ý kiến của phụ huynh học sinh và học sinh của lớp” Diễn đàn này cho phép phụ huynh hoặc học sinh đăng bài trao đổ i, th ảo luận. Thông qua đó giáo viên có thể trả lời th ắc mắc và những vấn đ ề liên quan khác. Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 13
 14. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 5.1.2.3. Thêm kết quả học tập học kỳ. Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 14
 15. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Sử dụng chức năng “Link tới một file ho ặc một website”, đây là ch ức năng cho phép giáo viên chia sẻ tài nguyên cho học viên và các thành viên khác trong lớp. Bật chế độ chỉnh sửa. - Chọn “Soạn th ảo tóm lược” - Soạn Đề mụ c cho chủ đ ề sau đó Click “Lưu những thay đ ổi”: Thêm file: Kết qu ả học kỳ được soạn bằng Excel hoặc Word và lưu sẵn trên máy. Thực hiện thao tác thêm file như sau: Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 15
 16. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Cửa sổ soạn th ảo xuất hiện (nh ập nội dung những phần được khoanh): Cửa sổ làm việc mới xu ất hiện, click đúp để mở thư mục 2007_2008: Chọn “Tải lên một file” Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 16
 17. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Chọn “Browse”: Chọn file cần tải lên  Open: Click “Tải file này lên”: Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 17
 18. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Sau khi tải lên, Click “Lựa chọn” file có trong danh sách: Chọn “Cử a sổ mới” rồi “Lưu những thay đổi”: Trở về trang củ a lớp, tắt chế độ chỉnh sửa để xem kết quả: Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 18
 19. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 Kết quả: Trên đây ch ỉ là một ví dụ về ứng dụng đơn giản của MoodleViet đang được triển khai tại trường THPT chuyên Quang Trung với mục đích công khai, hợp tác với gia đình trong việc giáo dục họ c sinh. Thông qua website này phụ c huynh học sinh có th ể biết được những ho ạt động củ a nhà trường, những thông tin về lớp và chi tiết hơn là kết qu ả rèn luyện – họ c tập của con em mình. Để mô tả chi tiết đ ầy đủ các ứng dụng củ a MoodleViet chắc ch ắn phải tố t nhiều thời gian và có th ể viết thành nhiều tập sách chứ không thể ch ỉ dừng lại ở một chuyên đề như thế này. Các hư ớng dẫn sử dụng đ ã và đang được cập nhật trên trang MoodleViet tại địa chỉ h ttp://moodle.dayhoc.vn hoặc website VinaWeb tại địa ch ỉ www.vinaweb.asia. III. KẾT Q UẢ NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO. 1 . Kết quả nghiên cứu và triển khai tại trường THPT chuyên Quang Trung Hiện nay, đã cài đặt thành công và hoàn tất công việc Việt hóa phiên bản 1.8 trên nền bản Việt hóa của cộng đồng Moodle Việt (năm 2005) và đang tiến hành Việt hóa những Module mới bổ sung của phiên bản 1.94. Cùng với việc Việt hóa, tôi cũng đ ã Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 19
 20. Nguyễn Văn Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 cài đặt hoàn chỉnh hệ thống và đưa vào ho ạt động Moodle phiên bản 1.83 (đ ã được ch ỉnh sử a giao diện và viết thêm một số tính năng m ới) tại địa chỉ http://eschool.chuyenquangtrung.com.vn với tên gọ i eSchool. Năm 2008, tại hộ i Quốc gia CNTT trong giáo dục (ICT in Education), eSchool đã được Cục CNTT Bộ GDĐT đánh giá là mộ t trong những website e-Learning tiêu biểu củ a các trường khối THPT. Ngày 08/02/2009, Cục trưởng cụ c CNTT Bộ GD&ĐT – ông Quách Tuấn Ngọc đ ã có đ ề n gh ị tiếp tục phát triển eSchool thành “mẫ u hình tiêu biểu về website Moodle trong trường phổ thông ”. Từ tháng 11 năm 2007, với sáng kiến “Xây dựng cộng đồng MoodleViet”, đư ợc sự tài trợ củ a “Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam” tôi đã xây dựng và đưa vào ho ạt động website MoodleViet tại địa chỉ www.moodle.dayhoc.vn với mục đích cung cấp miễn phí MoodleViet (phiên b ản tiếng Việt của Moodle), tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân mà đ ặc biệt là các trường học Việt Nam triển khai ứng dụng LMS MoodleViet phục vụ giảng dạy vào họ c tập. 2 . Dự báo tác động của việc triển khai e-Learning - Nâng cao tính nhân văn, dân chủ của n ền giáo dục: Thông qua Website, ta có th ể tổ chức đào tạo từ xa. Học sinh nếu ho ạt động trong m ạng máy vi tính thì có thể tham gia các course họ c, có th ể tu ỳ chọn chương trình học, có thể giao tiếp với nhiều giáo viên và họ c sinh ở những n ới khác thông qua diễn đàn (forums). Khả năng thu thập thông tin không bị hạn chế, học sinh có thể truy cập vào các ngân hàng bài giảng khổng lồ của hệ thống Moodle. Như vậy, kho ảng cách đã b ị xoá bỏ, mọi học sinh thuộc mọi vùng miền, hoàn cảnh đều được quyền tiếp thu những chương trình họ c như nhau. - Tạo kh ả n ăng phân hoá cao trong dạy h ọc: Để học sinh phát triển tốt, mỗi họ c sinh cần vươn lên tối đa trong các giai đo ạn học tập, được giúp đỡ, khuyến khích trong quá trình họ c tập, h ọc trên lớp, học ở nhà, … Qua Website này, họ c sinh có thể nhận được lượng kiến thức phù hợp với trình độ của từng em, được khuyến khích và phát triển đúng lúc. Mỗ i họ c sinh nhận đư ợc một hệ thống bài tập phù h ợp với khả năng của mình, tiến hành học tập không ảnh hưởng đ ến việc họ c tập của người khác. Lúc đó, mỗ i học sinh như có một người giáo viên tại chỗ, có th ể n ăm bắt kiến th ức còn hổng, có biện pháp hỗ trợ kịp thời. - Tạo ra mộ t môi trường hoạt động học tập tốt cho họ c sinh: Trước màn hình máy vi tính, học sinh có thể chủ động tác động lên các đối tượng, thay đ ổi các điều kiện, lựa chọn các kết quả cần tìm kiếm, tự phát hiện, phán đoán, tự tổ chức thự c nghiệm khoa học. Với Website này, học sinh có th ể tổ chức các quá trình mô phỏng như các Contact: www.chuyenquangtrung.com.vn – dainganxanh@hotmail.com – 0918.918 447 – 0651.3889 147 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2