Sáng kiến kinh nghiệm: Phát huy tính tích cực, chủ động học tập cho học sinh khi học môn Toán bằng các ví dụ thực tiễn và liên môn

Chia sẻ: Hoang Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
29
lượt xem
5
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Phát huy tính tích cực, chủ động học tập cho học sinh khi học môn Toán bằng các ví dụ thực tiễn và liên môn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống một số ví dụ ứng dụng của Toán học trong thực tiễn cũng như các môn học khác. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Phát huy tính tích cực, chủ động học tập cho học sinh khi học môn Toán bằng các ví dụ thực tiễn và liên môn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK<br /> TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG<br /> CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TOÁN<br /> BẰNG CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN VÀ LIÊN MÔN<br /> <br /> Giáo viên thực hiện: Trần Ngọc Lam<br /> Tổ bộ môn: Toán<br /> <br /> Buôn Đôn-Tháng 3 năm 2015<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> Chương 1. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài. . . . . . . . .<br /> 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> 1.3. Đối tượng nghiên cứu. . . . . .<br /> 1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu. .<br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu. . . .<br /> <br /> 1<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> 5<br /> 5<br /> <br /> Chương 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THỰC TIỄN KHI DẠY HỌC<br /> TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> 2.1. Cơ sở lý luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.2. Dạy học hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.2.1. Hàm số bậc nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.2.2. Hàm số bậc hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.2.3. Hàm số phân thức hữu tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.2.4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.2.5. Hàm số căn thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.3. Dạy học nguyên hàm-tích phân . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.4. Một số ý tưởng thiết kế ví dụ dạy học các chủ đề khác . . . . .<br /> 2.4.1. Dạy học Tổ hợp-Xác suất-Thống kê . . . . . . . . . . . .<br /> 2.4.2. Dạy học hình học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.5. Thực trạng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.5.1. Thuận lợi - Khó Khăn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.5.2. Thành công - Hạn chế . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.5.3. Mặt mạnh - Mặt yếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 6<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 11<br /> 15<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 31<br /> 31<br /> 31<br /> 31<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> Mục lục<br /> 2.6. Giải pháp và biện pháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> 2.6.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp . . . . . . . . . . .<br /> 2.6.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp .<br /> 2.6.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp . . . . . . . .<br /> 2.6.4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên<br /> cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> Phần kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> 31<br /> 31<br /> 31<br /> 32<br /> <br /> . 32<br /> . 33<br /> . 34<br /> <br /> Chương 1<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Lý do chọn đề tài.<br /> <br /> -Hiện nay, mục tiêu của nền giáo dục quốc dân là đào tạo một nguồn nhân<br /> lực có trình độ cao để phục vụ đất nước. Do vậy các kiến thức của học sinh<br /> được học ở nhà trường cần được gắn liền với các vấn đề của thực tiễn cuộc<br /> sống. Do đó, Bộ Giáo dục không ngừng có các văn bản hướng dẫn cũng như<br /> tổ chức cho các giáo viên cả nước tập huấn về dạy học tích hợp và liên môn để<br /> tăng cường tính hiệu quả và tạo ra sự hấp dẫn trong việc tiếp thu kiến thức<br /> cho học sinh. Với mục đích giúp cho học sinh thấy được tầm quan trọng cũng<br /> như sự gần gũi của Toán học và cuộc sống xung quanh tôi viết sáng kiến kinh<br /> nghiệm với đề tài "Phát huy tính tích cực, chủ động học tập cho học<br /> sinh khi học môn Toán bằng các ví dụ thực tiễn và liên môn".<br /> -Thực hiện cuộc vận động của Trường THPT Trần Đại Nghĩa về việc viết<br /> các đề tài Sáng kiến kinh nghiệm để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng<br /> giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> <br /> - Hệ thống một số ví dụ ứng dụng của Toán học trong thực tiễn cũng như<br /> các môn học khác.<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu.<br /> <br /> - Lớp các bài toán có liên quan đến các môn học khác như Vật Lý, Hóa<br /> Học, Sinh học,... và các bài toán xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn cuộc sống.<br /> <br /> 1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.<br /> - Sử dụng nội dung chương trình được giảng dạy đối tượng học sinh các<br /> khối lớp phổ thông,<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Giới hạn phạm vi nghiên cứu.<br /> <br /> - Sử dụng các kiến thức trong sách giáo khoa phổ thông hiện hành.<br /> - Sử dụng một số kiến thức tổng hợp tích hợp từ các môn học khác.<br /> - Khi sử dụng đề tài trong giảng dạy cần xác định rõ nên áp dụng kiến<br /> thức cho phù hợp.<br /> <br /> 1.5.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu.<br /> <br /> - Nghiên cứu chuẩn kiến thức và kỹ năng về chương trình Toán trung học<br /> phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.<br /> - Nghiên cứu các tư liệu, các bài viết có liên quan của các đồng nghiệp;<br /> - Tổng hợp các kiến thức, các kĩ năng cơ bản thường dùng trong các bài<br /> toán cơ bản thường gặp.<br /> - Tổng hợp các kinh nghiệm có được trên cơ sở thực tế giảng dạy.<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản