SECURE WEB MAIL VỚI HTTPS VÀ MÃ HÓA MAIL VỚI CERTIFICATE

Chia sẻ: Minh Qui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
238
lượt xem
105
download

SECURE WEB MAIL VỚI HTTPS VÀ MÃ HÓA MAIL VỚI CERTIFICATE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muc tiêu bài lab: Thiết lập https cho web mail Thiếp lập mã hóa mail giữa các user trong hệ thống Các bước thực hiện: - Cài đặt dịch vụ Active directory certificate service - Xin certificate cho web mail - Kiểm tra web mail đi bằng giao thức https - Xin certificate cho user - Gửi mail kèm chữ ký số và mã hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SECURE WEB MAIL VỚI HTTPS VÀ MÃ HÓA MAIL VỚI CERTIFICATE

  1. Lab Exchange 2007 Lab #4 SECURE WEB MAIL VỚI HTTPS VÀ MÃ HÓA MAIL VỚI CERTIFICATE I. Muc tiêu bài lab Thiết lập https cho web mail Thiếp lập mã hóa mail giữa các user trong hệ thống II. Các bước thực hiện - Cài đặt dịch vụ Active directory certificate service - Xin certificate cho web mail - Kiểm tra web mail đi bằng giao thức https - Xin certificate cho user - Gửi mail kèm chữ ký số và mã hóa III. Yêu cầu Bài lab gồm 2 máy: Máy 1 : đã lên DC domain liveclub.local Máy 2 : đã cài đặt exchange và web mail IV. Hướng dẫn cấu hình Bước 1: Cài dặt dịch vụ Active directory certificate service trên máy DC LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
Đồng bộ tài khoản