Sentencing Guidelines Commission Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 May 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part1

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
30
lượt xem
4
download

Sentencing Guidelines Commission Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 May 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyên án Hướng dẫn Ủy ban Kiểm toán tài chính thời kỳ ngày 01 tháng bảy năm 1995, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1998 Ngày phát hành: tháng 6 năm 1999 Cơ quan Thông tin cơ sở kết án Minnesota Hướng dẫn Ủy ban hoạt động theo Minn Stat. Mục 244,09. Ủy ban gồm 11 thành viên đại diện cho cả hai hệ thống tư pháp hình sự và công chúng nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sentencing Guidelines Commission Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 May 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản