SHAFT - Pro/ENGINEER Wildfire 2.0

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
132
lượt xem
50
download

SHAFT - Pro/ENGINEER Wildfire 2.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

From File pull down menu, select Set Working Directory. Select Working Directory dialog box appears, and change to appropriate working directory (e.g. J:\ME-430\Shaft)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SHAFT - Pro/ENGINEER Wildfire 2.0

Đồng bộ tài khoản