Sharing Variables

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
4
download

Sharing Variables

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Copying int Variables and Classes All primitive types such as int are called value types. When you declare an int variable, the compiler generates code that allocates a block of memory big enough to hold an integer.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sharing Variables

Đồng bộ tài khoản