intTypePromotion=3

Ship or sheep third edition part 31

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
28
download

Ship or sheep third edition part 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

pairs B Minimal 2b Pair 2: r, r,2,2,2 Pair I,2, 1,2,2 3: Pair4: 2,2, I, l, I Pair5: l, 1,2,2,2 2d 2e 1(l) 2(2) 3(2) 4(1) s(1) coat. Pair 1: Gino'scaught./Gino's Pair2: It's a nought./lt'sa note. Pair3: We had a bought picnic./Wehad a boat picnic. Pair 4: It's my jalg./It's my loe. Pair 5: Give me the ball./Give me the bowl. 2t I a - They have a nice greenfern in the hall. Or 2 a -You can havecoffee. do you want tea? 3 b - It's a very heavybowl. 4 a - Don't burn the chicken. 4a 4b 5 5 a...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ship or sheep third edition part 31

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản