intTypePromotion=3

Ship or sheep third edition part 33

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
82
lượt xem
25
download

Ship or sheep third edition part 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pairl: Safehere?/Save hcrc? in Pair2:n'r* tr the galden?/Vine the garden? Pair3: It's a fail?/It'sa veil? Pair4: This room has a fel^8/Thisroom has a view? needa vastship? Pair5: They needa fastship?/They Pair 6: Ecuy late?/\tetylate? Pair 1: They're good bets./They're good vets. Pair 2: He wore his best./He wore his vest. Pair 3: Can they lift that ban?/Can they lift that van? Pair 4: We need more bolts./We need more volts. Pair 5: Iones won the boat./lones won the vote. Pair 6: It's a bg1ly red colour./It's a very red colour. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ship or sheep third edition part 33

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản