Sinh học 9 - GIẢM PHÂN

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
247
lượt xem
10
download

Sinh học 9 - GIẢM PHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của giảm phân. Nêu được những điẻm kkhác nhau ở từng kì cua giảm phân I và giảm phân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 9 - GIẢM PHÂN

  1. Bài 10: GIẢM PHÂN A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của giảm phân. Nêu được những điẻm kkhác nhau ở từng kì cua giảm phân I và giảm phân II. Phân tích được sự kiện quan trọng có liên quan tới các cặp NST tương đồng - Rèn luyện cho HS kỉ năng quan sát và phân tích kênh hình, phát triển tư duy lí luận - Giáo dục ý thức nghiên cứu khoa học B. Chuẩn bị: GV: Tranh phóng to hình 10 SGK, bảng phụ ghi nội dung bảng 10 HS: Tìm hiểu trước bài C. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: (1’) II. Bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: (1’) Giảm phân cũng là hình thức phân bào có thoi phân bào như nguyên phân, diễn ra vào thời kì chín của TB sinh dục 2. Triển khai bài:
  2. Hoạt động thầy trò Nội dung HĐ 1: (20’) I. Những diển biến cơ bản của nhiẽm GV Y/C hs quan sát kì trung gian ở hình sắc thể trong giảm phân. 10, cho biết: 1. Kì trung gian. ? Kì trung gian NST có hình thái như thế nào. - Nhiễm sắc thể ở dạng sợi mảnh HS phát biểu, bổ sung (NST duổi xoắn và - Cuối kì NST nhân đổi thành NST kép nhân đôi) dính nhau ở tâm động GV Y/C các nhóm tìm hiểu thông mục I,II 2. Diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể SGK và quan sát hình 10 trong giảm phân. Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng 10 GV gọi HS lên bảng điền vào bảng, bổ sung GV chốt lại kiến thức. Những diển biến cơ bản cua NST ở các kì Các kì Lần phân bào I Lần phân bào II
  3. - Các NST xoắn, co lại - Các cặp NST kép trong cặp - NST co lại cho thấy số lượng Kì đầu tương đồng tiếp hợp và có thể NST kép trong bộ đơn bội bắt chéo, sau đó tách rời nhau - Các cặp NST tương đồng tập -NST kép xếp thành 1 hàng ở trung và xếp song song thành 2 Kì giữa măth phẳng xích đạo của thoi hàng ở mặp phảng xích đạo phân bào của thoi phân bào - Cặp NST kép tương đồng - Từng NST kép chẻ dọc ở tâm Kì sau phân li độc lập với nhau về 2 động thành 2 NST đơn phân li cựu của TB vè 2 cựu TB - Các NST kép nằm gọn trong - Các NST đơn nằm gon trong Kì cuối 2 nhân mới được tạo thành với nhân mới tạo thành với số số lượng là đơn bội (n) lượng là đơn bội * Kết quả: Từ một TB mẹ (2nNST) qua 2 lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 TB con mang bộ NST đơn bội (n HĐ 2: (15’) NST) GV Y/C các nhóm thảo luận: II. ý nghĩa của giảm phân.
  4. ? Vì sao trong giảm phân các TB con lại có bộ NST giảm đi một nữa. HS: giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian trướclần phân bào I GV nhánh mạnh: Sự phân li độc lập của các NST kép tương đồng, đây là cơ chế tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp NST. - Nêu những điểm khác nhau cơ bản - Tạo ra các TB con có bộ NST đơn của giảm phân I và giảm phân II. bội khác nhau về nguồn gốc NST. * GV gọi HS đọc kết luận cuối bài.(1’) IV. Kiểm tra, đánh giá: (6’) - Tại sao những diển biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc của NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các TB con ?
  5. - Trong TB của 1 loài giao phối, 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa & Bb khi giảm phân sẽ cho ra các tổ hợp NST ở TB con (gtử) ( khi giảm phân tạo ra 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab) - Hoàn thành bảng sau: Nguyên phân Giảm phân - Xảy ra ở TB sinh dưỡng -................................................... -............................................... - Gồm 2 lần phân bào liên tiếp - Tạo ra......TB con có bộ NST như - Tạo ra.....TB con có bộ TB mẹ NST.......... V. Dặn dò: (1’) - Học bài cũ & làm bài tập SGK, đọc trước bài mới: “Phát sinh giao tử và thụ tinh.”
Đồng bộ tài khoản