Sinh sản vô tính ở thực vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
1.709
lượt xem
225
download

Sinh sản vô tính ở thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào: mỗi cây, mỗi tế bào đều mang đặc điểm di truyền đặc trưng của loài, do đó mỗi cơ thể phát sinh từ các tế bào tách rời hoặc từ 1 phần cơ thể, qua quá trình nguyên phân, vẫn giữ được đặc điểm di truyền của cơ thể mẹ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh sản vô tính ở thực vật

 1. CHƯƠNG IV SINH SẢN A- SINH SẢN Ở THỰC VẬT
 2. Em hãy cho biết: thực vật có mấy hình Thực vậthức sinh sảức sinh sản: t có hai hình th n? Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
 3. Bài: 41 Tiết: 44 SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Giáo viên dạy: Trịnh Thị Kiều Việt
 4. I.Khái niệm Hãy quan sát sơ đồ sinh sản của thực vật dưới đây từ đó định nghĩa thế nào là sinh sản vô tính?
 5. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản: - không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái - con cái sinh ra giống nhau và giống mẹ Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào: mỗi cây, Giải thích điại sao từn1 ặc trưng của t ểm di truyề đ mỗi tế bào đều mang đặc phần của cơ quan sinh dưỡng loài, dothểmỗi cơ tsản được cây con mangrời có đó sinh hể phát sinh từ các tế bào tách hoặc từ 1đặc n cơ thể, qua quáệt cây mẹ? phầ tính giống h trình nguyên phân, vẫn giữ được đặc điểm di truyền của cơ thể mẹ.
 6. II-Các hình thức sinh sản vô tính 1.Sinh sản bào tử Sinh sản bào tử có ở loại thực vật nào? Đặc điểm của hình thức sinh sản này?
 7. -Đối tượng: +thực vật bào tử :dương xỉ, nấm ,rêu, tảo đơn bào -Đặc điểm: + cơ thể mới được sinh ra từ bào tử + một cá thể mẹ có thể sinh ra rất nhiều cá thể con giống nhau và mang đặc tính di truyền của cơ thể mẹ Quá trình sinh sản của dương xỉ diễn ra như thế nào?
 8. -Quá trình sinh sản ở cây dương xỉ còn có đặc điểm :có sự xen kẽ sinh sản vô tính bằng bào tử và sinh sản hữu tính:
 9. +Ở giai đoạn sinh sản vô tính: * Vào thời kì trưởng thành, túi bào tử (ở mặt dưới của lá) vỡ tung giải phóng các bào tử đơn bội (n) * Gặp đất ẩm các bào tử nguyên phân nhiều lần cho cơ thể đơn bội (n)-thể giao tử +Ở giai đoạn sinh sản hữu tính: Trên thể giao tử hình thành tinh trùng và trứng, sau thụ tinh thành hợp tử (2n) →Thể bào tử (2n)→ Cây dương xỉ độc lập(2n)
 10. 2.Sinh sản sinh dưỡng Quan sát hình 41.2 và các mẫu vật đã sưu tầm, cho biết :thế nào là sinh sản sinh dưỡng?
 11. -Đối tượng: + Thực vật bậc cao - Đặc điểm: + Cơ thể mới được hình thành từ 1 bộ phận của cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá + Mang đặc điểm di truyền hoàn toàn giống cây mẹ
 12. III-Phương pháp nhân giống vô tính A.Phương pháp truyền thống(Giâm, chiết, ghép)
 13. Bài tập:Hãy ghép đúng tên của phương pháp nhân giống vô tính giâm ,chiết , ghép với đặc điểm của chúng? 1.Giâm A. lấy 1 đoạn thân, cành, chồi (cành ghép) ghép lên thân hay gốc của 1cây khác (gốc ghép),sao cho phần vỏ có các mô tương đồng và ăn khớp với nhau, chỗ ghép sẽ liền lại , chất dinh dưỡng của gốc ghép sẽ nuôi cành ghép 2. Chiết B. trên cây mẹ lấy đất bọc quanh 1 đoạn thân hay cành đã bóc lớp vỏ, khi chỗ đó mọc rễ cắt rời đem trồng thành cây mới 3. Ghép C. tạo cây mới từ 1 đoạn thân ,cành,1 đoạn rễ, 1 mảnh lá
 14. ¤ng M−êi Lêi vμ c©y ®μo ghÐp 4 mμu hoa - ¶nh:N.H−ng- B¸o tuæi trÎ
 15. Ghép cành khác với chiết cành ở những điểm nào ?
 16. - Ghép cành cần phải có - Chiết cành là làm cho cây cho cành ghép và cành mọc rễ trên cây cây cho gốc ghép tạo mẹ rồi cắt rời đem trồng thành tổ hợp ghép cùng xuống đất để tạo cây sinh trưởng phát triển con như một cây thống nhất - Cành ghép mang đặc - Cành chiết tính di truyền của cây (câycon)mang đặc tính ghép nhưng chịu ảnh di truyền hoàn toàn hưởng của gốc ghép về giống cây mẹ một số đặc tính chống chịu
 17. B.Phương pháp nhân giống hiện đại (nuôi cấy mô) Vì sao mô thực vật lại có thể nuôi cấy để tạo thành cây mới ?
 18. - Cơ sở khoa học : Tính toàn năng của tế bào: tế bào mang đủ thông tin cho sự hình thành 1 cơ thể sống, nên khi tách rời khỏi cơ thể vẫn giữ được tính độc lập
 19. Hãy quan sát hình 41.3 và cho biết cách nuôi cấy mô ở thực vật ?
 20. -Cách nuôi cấy mô : +Tách mô , khử trùng + Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (muối khoáng, đường và các chất kích thích) để tạo chồi, rồi tạo rễ → cây non + Cây non đạt tiêu chuẩn được chăm sóc trong vườn ươm → cây trưởng thành
Đồng bộ tài khoản