Slide máy điện đồng bộ

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
251
lượt xem
74
download

Slide máy điện đồng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Slide máy điện đồng bộ

  1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chương 6: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ I. Tổng quan Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 1
  2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Rotor cực từ ẩn Rotor cực từ lồi Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 2
  3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Flux Φ f ns B- C+ B- C+ N N A+ A- A+ A- S S C- B+ C- B+ A C B- A+ C+ N S C- A- B+ B Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 3
  4. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Magnetic axis of Magnetic axis of phase Α Θm= 00 phase Α Θm= 900 B- C+ B- C+ N N A+ A- A+ S A- S C- B+ C- B+ Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 4
  5. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B II. Máy phát đồng bộ II.1. Mạch tương đương Ru jXs Iu It E Ut Zt Tải n E E jXsI jXsI I θ θ V Re ϕ Re 0 0 ϕ V I II.2. Đặc tính không tải, ngắn mạch II.3. Đặc tính công suất - góc δ := 0deg , 1deg .. 180deg 600 V RC 500 E Pnet ( δ) M⋅ W 400 R RL 300 Pnetwork M⋅ W 200 100 0 0 0 30 60 90 120 150 180 δ deg I II.4. Các đặc tính vận hành Pcơ Pđt P2 P1 Pqp Ps Pđ Pkt Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 5
  6. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B II.5. Ghép song song máy phát điện đồng bộ III. Động cơ đồng bộ III.1. Mạch tương đương Rư jXđb Iu E Ut n I 0 V Re ϕ V Re 0 θ jXsI θ ϕ jXsI E I E III.2. Đặc tính công suất - góc III.3. Các đặc tính vận hành PđiệnAC Pcơ P2 P1 Pđ1 Ps Pqp Pkt Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản