Slide Máy điện một chiều

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
190
lượt xem
87
download

Slide Máy điện một chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Slide Máy điện một chiều

 1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B Chương 4: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU I. Tổng quan Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 1
 2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 2
 3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B Nguyên lý hoạt động của máy điện một chiều Vị trí chổi than DC Motor Rotor S S N N Stator và cuộn dây Chổi than Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 3
 4. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B Neutral Zone F B B S N S N I I Magnetic field Phản ứng phần ứng – vành trượt lệch qua một bên Dòng điện qua rotor đảo chiều Dòng điện qua stator Dòng điện qua rotor Động cơ DC chạy thuận Động cơ DC chạy ngược Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 4
 5. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B Động cơ DC Momen tải II. Phân tích máy phát một chiều Rư V Iu E It E U Rt Tải I 0 Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 5
 6. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B II.1. Máy phát DC kích từ độc lập Rư Iu It E U Rt Tải II.2. Máy phát DC kích từ song song P1 Pcơ Pđt P2 Pkt Pqp Ps≈ 0 Pđ Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 6
 7. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B III. Phân tích động cơ một chiều III.1. Động cơ DC kích từ độc lập, NCVC Iu Rư Ikt U E Ukt Rkt P1 Pđien Pđt=Pcơ P2 Pkt Pđ P s≈ 0 Pqp Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 7
 8. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B U ωolt ωo ωđm I, Mđt 0 I0 Iđm U ωolt ωo ωđm I, Mđt 0 I0 Iđm, Mđm Ikđ, Mkđ Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 8
 9. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B III.2. Động cơ DC kích từ song song Iu Ukt=U Rư Ikt U E Rkt III.3. Động cơ DC kích từ nối tiếp Iu Rư Int U E Rnt Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 9
 10. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B III.3. Động cơ DC kích từ hỗn hợp Iu Rư Ikt Int U E Rkt Rnt IV. Điều khiển tốc độ động cơ một chiều V. Đặc tính động cơ DC P1 Pđien Pđt=Pcơ P2 Pkt Pđ Ps≈ 0 Pqp Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 10
 11. Baøi giaûng Kyõ Thuaät 2 T©B Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều 11
Đồng bộ tài khoản