intTypePromotion=1

SLIDE QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - CHƯƠNG: 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
131
lượt xem
35
download

SLIDE QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - CHƯƠNG: 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định nhiệm vụ tiến hành, các điều kiện, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao động cần có để có thể thực hiện tốt công việc. 2. Nội dung phân tích công việc Tên công việc Mối quan hệ báo cáo Phòng ban Nơi chốn Các chức năng và nhiệm vụ nền tảng Liệt kê các phần việc, nhiệm vụ và trách nhiệm chính Tóm tắt chung Mô tả những nhiệm vụ và cấu thành của công việc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SLIDE QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - CHƯƠNG: 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

 1. Chương 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC
 2. I. I. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 1. Khái niệm 2. Nội dung phân tích công việc 3. Sơ đồ phân tích công việc 4. Tiến trình phân tích công việc
 3. 1. 1. Khái niệm Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định nhiệm vụ tiến hành, các điều kiện, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao động cần có để có thể thực hiện tốt công việc.
 4. 2. 2. Nội dung phân tích công việc • Các chức năng và • Nhận dạng nhiệm vụ nền tảng – Tên công việc – Liệt kê các phần việc, – Mối quan hệ báo cáo nhiệm vụ và trách – Phòng ban nhiệm chính – Nơi chốn • Bảng tiêu chuẩn • Tóm tắt chung công việc – Mô tả những nhiệm vụ – Kiến thức, kỹ năng và và cấu thành của công khả năng việc – Giáo dục và kinh nghiệm – Yêu cầu thể lực
 5. 3. 3. Sơ đồ phân tích công việc HOẠCH ĐỊNH NNL BẢNG MÔ TẢ TUYỂN DỤNG C.VIỆC PHÁN ÂAÌO TAÛO & PHAÏT TRIÃØN TÊCH NNL CÄNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH VIÃÛC BẢNG TIÊU CHUẨN LÆÅNG BÄØNG & PHUÏC LÅÜI THỰC HIỆN AN TOAÌN & Y TÃÚ C.VIỆC
 6. 4. 4. Tiến trình phân tích công việc 1 Xác định mục đích sử dụng thông tin • Xác định mục tiêu ptcv 2 Chuẩn bị phân tích công việc • Xác định công việc và phương pháp pt • Xem xét lại các dữ liệu của cv • Liên hệ với nhà qt và nv liên quan đến cv 3 Thu thập dữ liệu • Tập hợp các dữ liệu ptcv • Xem xét lại và hoàn thành dữ liệu 4 Phát triển bảng MTCV và TCTHCV • Phát thảo bảng MTCV và TCTHCV • Xem xét lại bản thảo cùng với NQT và NV • Xác nhận các sai sót • Hoàn thiện 5 Quản trị và cập nhật thông tin •Cập nhật thông tin khi tổ chức thay đổi •Thường xuyên xem xét lại tất cả công việc
 7. 4.1. 4.1. Xác định mục đích sử dụng thông tin Thiết lập các thủ tục cho việc lựa chọn nhân viên, đào tạo nhân sự, phát triển các công cụ để đánh giá thành tích và thiết lập hệ thống trả thù lao.
 8. 4.2. 4.2. Lựa chọn công việc cần phân tích • Công việc nền tảng cho thành công của tổ chức • Công việc còn chưa nắm bắt cách thực hiện • Công việc bị ràng buộc bởi các quy định pháp luật • Những công việc mới
 9. 4.3. 4.3. Thu thập thông tin phân tích công việc 4.1.1. Phương pháp phỏng vấn 4.1.2. Phương pháp bảng câu hỏi 4.1.3. Phương pháp quan sát 4.1.4. Phương pháp nhật ký ngày làm việc
 10. 4.4. Những vấn đề liên quan câu hỏi trong phân phân tích công việc • Những nhiệm vụ và thời gian phân bổ – Những nhiệm vụ thường xuyên – Những nhiệm vụ đặc biệt, ít thực hiện • Giám sát – Giám sát – Chịu sự giám sát • Thực hiện công việc – Chuẩn bị ghi nhận và báo cáo – Sử dụng trang thiết bị, công cụ dụng cụ… – Trách nhiệm tài chính • Liên lạc với người khác – Bên trong – Bên ngoài • Khía cạnh sinh học – Nhu cầu sinh học – Điều kiện làm việc • Đặc điểm của người thực hiện công việc – Kiến thức – Kỹ năng – Khả năng – Nhu cầu đào tạo
 11. 4.5. Bảng mô tả công việc và bảng tiêu tiêu chuẩn thực hiện công việc a. Bảng mô tả công việc b. Bảng tiêu chuẩn thực hiện công việc Định nghĩa: Bảng mô tả công việc liệt kê các Định nghĩa: Bảng yêu chức năng, nhiệm vụ, cầu về năng lực cá nhân các mối quan hệ trong như trình độ học vấn, công việc, các điều kiện kinh nghiệm công tác, làm việc, yêu cầu kiểm khả năng giải quyết vấn tra, giám sát và các tiêu đề, các kỹ năng khác và chuẩn cần đạt được khi các đặc điểm cá nhân thực hiện công việc. thích hợp cho công việc.
 12. BẢNG BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRỢ LÝ BÁN HÀNG • VỊ TRÍ Trợ lý bán hàng • PHÒNG Sản phẩm Y • MỐI QUAN HỆ Báo cáo với trưởng phòng kinh doanh Giám sát nhân viên mới • MỤC ĐÍCH CHÍNH Cung cấp dịch vụ khách hàng phù hợp với chính sách và thủ tục của của hàng, vì vậy đạt được mục tiêu bán hàng. • NHIỆM VỤ CHÍNH Dịch vụ khách hàng và bán hàng Quản trị tồn kho và đặt hàng Trông coi của hàng Trưng bày hàng hóa Đóng và mở cửa hàng theo phân công • NHIỆM VỤ KHÁC Thực hiện vai trò quản trị cần thiết Liên lạc với các đại diện thương mại Đào tạo nhân viên bán thời gian khi cần thiết
 13. BẢNG BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRỢ LÝ BÁN HÀNG • BẰNG CẤP Chứng chỉ về hoạt động bán lẻ, có thể chứng chỉ thương mại. Giấy phép lái xe A1 • KINH NGHIỆM Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành bán lẻ ở các của hàng có quy mô trung bình. Kiến thức về sản phẩm thể thao, đặc biệt là sản phẩm Y Giám sát nhóm làm việc • LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN Kinh nghiệm bán hàng Kiến thức sản phẩm Kiến thức đặt hàng Kiến thức cơ bản về trừng bày hàng hóa Kiến thức về các nhiệm vụ trông nom cửa hàng • NĂNG LỰC KHÁC Khả năng làm việc dưới áp lực cao Khả năng thương lượng Khả năng đào tạo nhân viên khác
 14. II. II. THIẾT KẾ CÔNG ViỆC 1. Định nghĩa 2. Các phương pháp thiết kế công việc cá nhân 3. Các phương pháp thiết kế công việc theo nhóm
 15. 1. 1. Định nghĩa Thiết kế công việc là quá trình kết hợp các phần việc rời rạc lại với nhau để hợp thành một công việc trọn vẹn nhằm giao phó cho một cá nhân hoặc một nhóm các nhân viên thực hiện
 16. 2. Các phương pháp thiết kế công việc cá cá nhân 2.1. Chuyên môn hóa công việc 2.2. Luân chuyển công việc 2.3. Mở rộng công việc 2.4. Làm phong phú hóa công việc 2.5. Thiết kế công việc theo Modul
 17. 2.1. 2.1. Chuyên môn hóa công việc • Chia nhỏ công việc, giao cho mỗi cá nhân một phần việc • Ưu điểm: - Phát huy khả năng lao động - Tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo nhân viên - Nâng cao tay nghề • Nhược điểm: - Nhàm chán - Tính linh hoạt kém - Rủi ro cao do ảnh hưởng của dây chuyền
 18. 2.2. 2.2. Luân chuyển công việc • Chuyên môn hoá trượt ngang. Làm cho công việc thú vị hơn bằng cách luân phiên nhân viên đến các vị trí khác nhau hoặc phần việc khác nhau. • Ưu điểm: - Ưu của chuyên môn hoá - Tạo hứng thú - Nâng cao tay nghề một cách toàn diện • Nhược điểm: - Đòi hỏi đào tạo nhiều
 19. 2.3. 2.3. Mở rộng công việc • Mở rộng phạm vi thực hiện công việc của nhân viên bằng cách tăng thêm việc và giảm khối lượng công việc trong mỗi phần việc. • Ưu điểm: - Hấp dẫn trong công việc - Linh hoạt cao • Nhược điểm: - Bị chỉ trích do việc tăng số lượng công việc nhàm chán cho người khác
 20. 2.4. 2.4. Làm phong phú hóa công việc • Mở rộng công việc theo chiều sâu. Gia tăng thêm nhiệm vụ và quyền hạn cho người lao động • Ưu điểm: - Tính linh hoạt cao nên tạo khả năng thích nghi tốt - Phát huy tính chủ động, sáng tạo • Nhược điểm: - Khả năng kiểm soát hệ thống giảm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2