intTypePromotion=1
ADSENSE

Slide - Quản trị nguồn nhân lực - Phân tích và thiết kế công việc

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

327
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị nguồn nhân lực Phân tích và thiết kế công việc Nghiên cứu cách thức công việc (đầu vào, hoạt động và đầu ra) dịch chuyển trong tổ chức. Đầu vào Con người Vật liệu Thiết bị Các hoạt động Phần việc và công việc Đánh giá Đầu ra hàng hoá và dịch vụ Bản chất của phân tích công việc Phân tích công việc – Tiến trình thu thập, phân tích và thiết kế thông tin về nội dung, phạm vi và yêu cầu về nhân lực của công việc. – Tiến trình hệ thống xác định những kỹ năng, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide - Quản trị nguồn nhân lực - Phân tích và thiết kế công việc

 1. Quản trị nguồn SECTION 2 Staffing the nhân nhân lực Organization Robert L. Mathis  John H. Jackson Robert Chương 4 Phân Phân tích và thiết kế công việc việc PowerPoint Presentation © 2003 Southwestern College Publishing. All rights reserved. by Charlie Cook
 2. Phân tích dòng công việc Phân tích dòng công việc  – Nghiên cứu cách thức công việc (đầu vào, hoạt động và đầu ra) dịch chuyển trong tổ chức. Đầu vào Các Các hoạt Đầu ra động động Con người Phần Phần việc hàng hàng hoá và và công Vật liệu dịch dịch vụ Thiết bị việc việc Đánh giá © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–2
 3. Bản chất của phân tích công việc Phân tích công việc  – Tiến trình thu thập, phân tích và thiết kế thông tin về nội dung, phạm vi và yêu cầu về nhân lực của công việc. – Tiến trình hệ thống xác định những kỹ năng, nhiệm vụ và kiến thức cần thiết để thực hiện các công việc trong tổ chức. – Tiến trình thu thập, phân tích và cấu trúc thông tin về các thành tố, đặc điểm và yêu cầu của công việc. – Tạo ra bản mô tả công việc (nhiệm vụ, phần việc và trách nhiệm) và bản tiêu chuẩn công việc (KSAOs) © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–3
 4. Viễn Viễn cảnh phân tích tích công việc Figure 6–5 © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–4
 5. Trách nhiệm của các bộ phận trong phân tích công việc © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–5
 6. Tiến Tiến trình phân tích công công việc © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–6
 7. Lập kế hoạch phân tích công việc Mục đích của phân tích công việc  – Thiết lập các thủ tục cho việc lựa chọn nhân viên – ADA • Essential job functions—fundamental duties of the job that are performed regularly, require significant amounts of time, cannot be easily assigned to another employee, and are necessary to accomplish the job. • Marginal job functions—duties that are part of the job but are incidental or ancillary to the purpose and nature of the job. © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–7
 8. Phân tích công việc Những công việc nào cần được phân tích?  – Những công việc là nền tảng cho thành công của tổ chức – Những công việc khó nắm bắt và thực hiện – Các cân nhắc luật pháp (bằng chứng cho các tác động ngược) – Các công việc mới – Các công việc bị tác động bởi công nghệ mới, mở rộng công việc hoặc nhóm gộp các công việc mới với nhau – Một cấp độ công việc © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–8
 9. Các phương pháp phân tích công việc Các phương pháp phân tích công việc Phương pháp Quan sát Phân Phân tích phân tích công Bản Bản câu Phỏng vấn công công việc việc chuyên biệt hỏi hỏi Mẫu công việc PAQ vi tính hoá / nhật ký MPDQ © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–9
 10. Các Các lĩnh vực điển hình trong bản câu câu hỏi phân tích công việc © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–10
 11. Khía cạnh hành vi của phân tích công việc Sự thổi phồng công việc Sự ràng buộc quản trị Khía Khía cạnh hành vi của phân tích công công việc Nhấn Nhấn mạnh vào nhân viên thực thực hiện công việc Sự lo lắng của nhân viên © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–11
 12. Xác Xác định các chức năng cơ bản và chức năng công việc quản trị trị © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–12
 13. Sample Sample Job Duty Statements and and Performance Standards Figure 6–10 © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–13
 14. Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc Bản mô tả công việc  – Xác định các phần việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc Tiêu chuẩn thực hiện (thành tích)  – Chỉ ra những điều gì công việc hoàn tất và thành tích được đánh giá như thế nào trên những lĩnh vực cơ bản của bản mô tả công việc. Bản tiêu chuẩn công việc  – Kiến thức, kỹ năng và khả năng (KSAs) mà một cá nhân cần có để thực hiện công việc một cách hài lòng. © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–14
 15. TRUNG TÂM THỂ THAO BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRỢ LÝ BÁN HÀNG Cửa hàng thời trang HT VỊ TRÍ Sản phẩm Y PHÒNG: MỐI QUAN HỆ: Báo cáo với trưởng phòng kinh doanh Giám sát hai nhân viên mới MỤC ĐÍCH CHÍNH: Cung cấp dịch vụ khách hàng phù hợp với chính sách và thủ tục của cửa hàng, vì vậy đạt được mục tiêu bán hàng NHIỆM VỤ CHÍNH:Dịch vụ khách hàng và bán hàng Quản trị tồn kho và đặt hàng Trông coi cửa hàng Trưng bày hàng hoá Đóng và mở cửa hàng theo phân công NHIỆM VỤ KHÁC: Thực hiện vai trò quản trị khi cần thiết Liên lạc với các đại diện thương mại Đào tạo nhân viên bán thời gian khi cần thiết © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–15
 16. TRUNG TÂM THỂ THAO BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC TRỢ LÝ BÁN HÀNG Chứng chỉ II về hoạt động bán lẻ, có thể chứng chỉ thương mại III. BẰNG CẤP: Giấy phép lái xe KINH NGHIỆM: Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành bán lẻ ở các cửa hàng quy mô trung bình. Kiến thức về sản phẩm thể thảo, đặc biệt là sản phẩm Y Giám sát nhóm làm việc Kinh nghiệm bán hàng LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN: Kiến thức sản phẩm Kiến thức đặt hàng Kiến thức cơ bản về trưng bày hàng hoá Kiến thức về các nhiệm vụ trông nom cửa hàng NĂNG LỰC KHÁC: Khả năng làm việc dưới áp lực cao Khă năng thương lượng Khả năng đào tạo nhân viên khác © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–16
 17. Cấu thành bản mô tả công việc Nhận dạng Các chức năng và nhiệm vụ   nền tảng Tên cong việc – Mối quan hệ báo cáo – Liệt kê các phần việc, nhiệm – vụ và trách nhiệm chính – Phòng ban Bản tiêu chuẩn công việc Nơi chốn  – – Ngày phân tích – Kiến thức, kỹ năng và khả năng Tóm tắt chung  – Giáo dục và kinh nghiệm – Mô tả những nhiệm vụ và cấu – Yêu cầu thể lực thành của công việc Chữ ký xác nhận  © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–17
 18. Phân tích dòng công việc Phân tích dòng công việc  – Nghiên cứu cách thức công việc (đầu vào, hoạt động và đầu ra) dịch chuyển trong tổ chức. Đầu vào Các Các hoạt Đầu ra động động Con người Phần Phần việc hàng hàng hoá và và công Vật liệu dịch dịch vụ Thiết bị việc việc Đánh giá © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–18
 19. Tình huống tiến thoái lưỡng nan Xem xét tình huống. Ban đang lái xe trong  một đêm bão táp dữ dội. Khi đi ngang qua bến xe bus, bạn thấy 3 người đang đứng chờ: Một người phụ nữ già đang hấp hối.  Một người bạn cù đã có lần cứu sống bạn.  Một ngưòi bạn đời lý tưởng mà bạn hằng  mơ ước. © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–19
 20. Tình huống tiến thoái lưỡng nan Ai bạn sẽ chọn, nên biết rằng bạn chỉ có thể  chở một người trong xe bạn? Bạn có nên cứu người phụ nữ già hoặc cùng  đi với bạn cũ người đã từng cứu sống bạn? Bạn có thể sẽ chắng bao giờ gặp người  trong mộng lẫn nữa. © 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 6–20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2