SLIDE QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
485
lượt xem
120
download

SLIDE QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển là việc thực hiện các hoạt động học tập nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp với tổ chức khi có sự thay đổi việc thực hiện các hoạt động học tập nhằm mục đích nâng cao tay nghề, kỹ năng cho một cá nhân với một công việc hiện hành. 2. Phân biệt hoạt động đào tạo và hoạt động phát triển 3. Mục đích Xã hội Tổ chức Người lao động Tạo sự gắn bó với tổ chức,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SLIDE QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

 1. LOGO CHƯƠNG 5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
 2. LOGO I. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I. ĐỊNH NGHĨA ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN là là việc thực hiện các là việc thực hiện hoạt động học tập các hoạt động học nhằm mục đích tập nhằm chuẩn bị nâng cao tay cho nhân viên nghề, kỹ năng cho theo kịp với tổ một cá nhân với chức khi có sự một công việc thay đổi hiện hành.
 3. 2. Phân biệt hoạt động đào tạo và hoạt động phát LOGO triển HoẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HoẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Tập trung CÔNG ViỆC HiỆN TẠI CÔNG ViỆC TƯƠNG LAI Phạm vi CÁ NHÂN, NHÓM, TỔ CHỨC CÁ NHÂN Thời gian NGẮN HẠN DÀI HẠN KHÁC PHỤC SỰ THIẾU Mục đích CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG HỤT VỀ KỸ NĂNG. LAI
 4. 3. Mục đích LOGO Xã hội •Tạo ra nguồn nhân Tổ chức lực có trình độ chuyên môn cao. Người lao động •Trình độ tay nghề Chiến lược chủ chốt tăng lên: năng suất cho sự phồn vinh cao •Tạo sự gắn bó với của đất nước. • Nâng cao chất tổ chức. lượng thực hiện •Tạo tính chuyên công việc nghiệp trong phong •Giảm tai nạn lao cách làm việc. động •Thích ứng với công •Giảm bớt giám sát. việc tại thời điểm hiện tại và tương lai. •Phát huy tính sáng tạo
 5. LOGO II. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO: -PHÂN TÍCH TỔ CHỨC -PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC -PHÂN TÍCH CÁ NHÂN XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU LỰA CHỌN ĐÀO TẠO PP ĐÀO TẠO XÂY DỰNG TIẾN HÀNH ĐO LƯỜNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO VỚI TIÊU CHUẨN
 6. LOGO 1. Đánh giá nhu cầu Khi nào? Bao lâu? a.Xác định Bộ phận nào? Kỹ năng nào? vấn đề Loại lao động nào? Bao nhiêu người?
 7. LOGO tra đánh giá tình hình thực -Kiểm b. Tiến trình xác hiện công việc định nhu cầu -Dự kiến những yêu cầu đối với nhân viên tương lai Làm tốt Công việc thực hiện kém hiệu quả Chuẩn bị Do không Không Chưa đặt vấn tương lai muốn làm biết làm đề đào tạo -Ko biết làm gì So sánh với Ko đủ Chính sách -Ko có điều tiêu chuẩn nhân sự trình độ kiện để làm Tái bố Có khả năng Thải hồi trí công việc đào tạo được Phí tổn Tuyển nhân ĐÀO TẠO Phí tổn lớn hợp lý viên khác
 8. c. Cơ sở xác định nhu cầu LOGO Phân tích tổ Phân tích chức công việc •Xác định những •Phân tích chiến nhiệm vụ cần Tổ chức lược của tổ chức. thực hiện •Đánh giá tình •Khả năng của hình thực hiện Công việc người đào tạo, công việc hiện cơ sở vật chất, tại. Cá nhân nguồn lực tài •Xác định những chính thiếu sót để xác định nhu cầu đào tạo. Phân tích cá nhân •Chú trọng đến năng lực và đặc tính cá nhân Chú của của nhân viên. •Chú trọng đến đến các đối tượng (khả Chú năng, năng, kỹ năng) thật sự cần đào tạo.
 9. LOGO 2. Giai đoạn đào tạo 2.1.Các nguyên Nguyên tắc Nguyên tắc tắc học phản hồi: cho củng cố: học và duy trì một nhân viên biết hành vi nghề họ có tiến bộ nghiệp. thông qua chương trình đào tạo không Nguyên tắc Nguyên tắc về thực sự thích hợp: hành: nhắc lại hoặc sự thích hợp của tập lại để nhớ chương trình đào nguyên tắc làm tạo với khả năng việc đã được và mong muốn đào tạo. của người học
 10. LOGO 2.2. Xây dựng chương đào tạo Tiêu chí Phương Giảng viên Chi phí pháp
 11. LOGO 2.2.1 Giảng viên Bên trong Bên ngoài Những nhân viên Chuyên gia, lâu năm có nhiều những nhà quản kinh nghiệm và có lý có kinh nghiệm khả năng truyền ở những tổ chức đạt khác
 12. LOGO 2.2.2. Chi phí + Chi phí tiền lương cho người lao động Chi Chi phí trong trong khi học việc + Chi phí về công cụ dùng trong học tập học tập + Tiền lương của những nhà quản lý trong thời Tiền gian gian họ quản lý bộ phận học việc Chi phí + Tiền thù lao cho giáo viên, nhân viên đào tạo Tiền và và bộ phận phục vụ của họ. đào tạo + Chi phí cho dụng cụ giảng dạy: máy chiếu, tài Chi liệu, liệu, sách…
 13. LOGO 2.2.3. Phương pháp Đào tạo cho Đào tạo cho nhà quản trị nhân viên
 14. LOGO a. Các phương pháp đào tạo nhân viên TRÒ CHƠI RECRUITME KỸ THUẬT QuẢN TRỊ NT GiỎ TÌNH HuỐNG JOB AND VÀ WORK ĐÓNG VAI DESIGN MÔ HÌNH HÀNH VI ĐÀO TẠO CHƯƠNG TẠI NƠI TRÌNH LÀM ViỆC ĐỊNH HƯỚNG NGOÀI TRỜI
 15. LOGO b. Các phương pháp đào tạo nhà quản trị LUÂN JOB AND CHUYỂN WORK CÔNG ViỆC DESIGN KINH NGHIỆM JOB AND TRƯỚC KỲ ORK WHẠN DESIGN NHẤT THỜI RECRUITME THẢO LuẬN NT KiỀM CẶP BÀI GiẢNG VÀ HƯỚNG DẪN GiẢNG DẠY NHỜ MÁY TÍNH
 16. LOGO 3. Giai đoạn đánh giá Phương pháp 1 •Thăm dò ý kiến của tất cả những người quan tâm Thăm đến đến chương trình đào tạo Phương pháp 2 •Trao đổi trực tiếp với những người mới được đào tạo Phương pháp 3 • Hỏi ý kiến của cán bộ quản lý • So So sánh những người mới được đào tạo và những Phương pháp 4 người người chưa được đào tạo
 17. LOGO
 18. BÀI TẬP NHÓM LOGO HÃY MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÀ ANH/CHỊ BiẾT TẠI CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI HoẶC DỊCH VỤ.  Lý do chương trình đào tạo được thiết lập.  Đối tượng được thụ hưởng chương trình.  Đào tạo cho kỹ năng nào?  Số lượng học viên tham gia chương trình?  Nguồn giảng viên tham gia đào tạo?  Mô tả cụ thể cách thức chương trình đào tạo được diễn ra? (Phương pháp sử dụng để đào tạo)  Hoạch toán chi phí cho chương trình?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản