intTypePromotion=1
ADSENSE

Số 0 trong phép trừ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

71
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học môn Tóan - Số 0 trong phép trừ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số 0 trong phép trừ

  1. Tên Bài D y : S 0 TRONG PHÉP TR I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Bư c u n m ư c 0 là k t qu c a phép tính tr có 2 s b ng nhau, m t s tr i 0 cho k t qu là chính s ó, và bi t th c hành tính trong các trư ng h p này - T p bi u th tình hu ng trong tranh b ng phép tính tr thích h p . II. DÙNG D Y H C : + Tranh như SGK / 61 – B th c hành toán + Tranh bài t p s 3 / 61 III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : +G i 3 h c sinh c l i b ng c ng tr trong ph m vi 5 + Giáo viên nh n xét bài làm c a h c sinh v Bài t p toán + S a bài t p 3 trên b ng l p. ( 3 h c sinh lên b ng )
  2. + Nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 0 trong phép tr . Mt :H c sinh n m ư c n i dung bài , u bài d y . -H c sinh l p l i u bài -Giáo viên gi i thi u bài – ghi u bài lên b ng . -Gi i thi u phép tr : 1- 1 =0 -Trong chu ng có 1 con v t , 1 con -Hư ng d n h c sinh quan sát hình v và nêu bài v t ch y ra kh i chu ng . H i trong toán chu ng còn m y con v t ? - 1 con v t b t 1 con v t còn 0 con vt - 1–1=0 -G i ý h c sinh nêu : - 10 em - t -Giáo viên vi t b ng : 1 – 1 = 0 -G i h c sinh cl i -Gi i thi u phép tr : 3 – 3 = 0 -Hai s gi ng nhau mà tr nhau thì -Ti n hành tương t như trên . k t qu b ng 0 -Cho h c sinh nh n xét 2 phép tính -M t s tr is ó thì b ng 0
  3. 1–1=0 3–3=0 -Gi i thi u phép tr ” M t s tr i0“ - T t c có 4 hình vuông, không b t i hình nào. H i còn l i m y hình a) Gi i thi u phép tr 4–0=4 vuông ? -Giáo viên cho h c sinh quan sát hình v và nêu - 4 Hình vuông b t 0 hình vuông v n còn 4 hình vuông : 4- 0 = 4 -Giáo viên nêu : “ 0 b t hình nào là b t 0 hình -5 em c - t vuông “ -Giáo viên g i ý h c sinh nêu -S nào tr i 0 thì b ng chính s ó -Giáo viên ghi : 4 – 0 = 4 G i h c sinh cl i -b)Gi i thi u phép tr : 5–0=5 (Ti n hành như trên ) -Cho h c sinh nh n xét : 4 - 0 = 4 5 - 0 =5 -Giáo viên nêu thêm 1 s bài tính : 2 – 0 = ? 3–0=? 1–0=?
  4. Ho t ng 2 : Th c hành -H c sinh m SGK Mt : Bi t tính trong các trư ng h p tr v i 0 .T5 bi u th tình hu ng tranh = phép tính tr -H c sinh làm tính mi ng -Cho h c sinh m SGK giáo viên nh c l i ph n bài h c – Cho h c sinh l n lư t làm bài t p - H c sinh t làm bài và ch a bài. o Bài 1 : Tính – h c sinh t tính và s a bài Nh n xét th y m i quan h gi a -Giáo viên nh n xét , s a sai phép c ng , tr . o Bài 2 : C ng c quan h c ng tr -Cho h c sinh nêu cách làm -H c sinh làm tính mi ng o Bài 3 : i n phép tính thích h p vào ô -Trong chu ng có 3 con ng a. Có 3 tr ng con ng a ra kh i chu ng. H i trong chu ng còn l i m y con ng a? -Nêu yêu c u bài - 3–3=0 -Cho h c sinh quan sát tranh nêu bài toán và phép tính phù h p - Trong b có 2 con cá . Ngư i ta v t ra kh i b 2 con cá , H i trong b còn l i m y con cá ? -Lưu ý h c sinh t phép tính ph i phù h p v i - 2–2=0 bài toán nêu ra
  5. -Cho h c sinh gi i vào b ng con 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em v a h c bài gì ?2 s gi ng nhau mà tr nhau thì k t qu như th nào ? - M t s tr i 0 thì k t qu như th nào ? - D n h c sinh ôn l i bài, làm các bài t p v BT - Chu n b bài hôm sau . 5. Rút kinh nghi m : - - -
  6. Tên Bài D y : LUY N T P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh c ng c v : - Phép tr 2 s b ng nhau, phép tr 1 s i0 - B ng tr và làm tính tr trong ph m vi các s ãh c II. DÙNG D Y H C : + Tranh bài t p 5 / 62 + B th c hành III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : +G i h c sinh lên b ng : 5 + 0 = 3+ 2 + 0 = 4–0…4 +0 0+5= 5–2–0= 3+0…0 +0 5–0= 0+5–0= 5–5…5- 0 5–5= + Giáo viên nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i
  7. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c phép tr 2 s b ng nhau và phép tr 1 s i 0. Mt :H c sinh n m tên u bài ôn l i các khái ni m -H c sinh l n lư t l p l i u bài -Giáo viên gi i thi u và ghi u bài lên b ng -H c sinh suy nghĩ tr l i -Giáo viên t câu h i ôn l i 1 s khái ni m - … k t qu b ng chính s ó -M t s c ng hay tr v i 0 thì cho k t qu như th - … k t qu b ng 0 nào ? -… k t qu không i -2 s gi ng nhau mà tr nhau thì k t qu th nào ? -Trong phép c ng n u ta i ch các s thì k t qu th nào ? - H c sinh lên b ng : 3 + 2 = 5 -V i 3 s 2, 5, 3 em l p ư c m y phép tính 2 + 3 = 5 5 - 2 = 3 Ho t ng 2 : Th c hành 5 - 3 = 2 Mt : Làm ư c các bài t p.Bi t bi u th tình hu ng
  8. trong tranh b ng m t phép tính -Cho h c sinh m SGK nêu yêu c u c a bài t p o Bài 1 : Tính r i ghi k t qu -Cho h c sinh nh n xét : 2 – 0 = 1+0= - H c sinh nêu cách làm bài 2 -2 = 1 - 0= -H c sinh t làm bài và ch a bài -Nh n bi t c ng tr v i 0 . S 0 là k t qu c a phép tr có 2 s o Bài 2 : Tính r i ghi k t qu theo c t d c gi ng nhau -Lưu ý h c sinh vi t s th ng c t -H c sinh nêu cách làm bài o Bài 3 : Tính : 2 – 1 – 1 = -T làm bài và ch a bài 4–2–2= -Cho h c sinh t làm bài và s a bài -H c sinh nêu : Tìm k t qu c a phép tính u l y k t qu v a tìm ư c c ng hay tr v i s o Bài 4 : Di n d u < , > , = còn l i -Giáo viên s a sai trên b ng l p -H c sinh t nêu cách làm
  9. o Bài 5 : H c sinh quan sát tranh nêu bài toán và -T làm bài và ch a bài phép tính thích h p - Cho h c sinh nêu theo suy nghĩ cá nhân -Nam có 4 qu bóng, dây t4 qu bóng bay m t . H i nam còn m y qu bóng ? - Giáo viên b sung hoàn thành bài toán 4–4 =0 -5b) Có 3 con v t . C 3 con v t u ch y ra kh i chu ng. H i trong chu ng còn l i m y con - Cho h c sinh gi i trên b ng con vt? 3- 3=0 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c bài gì ? - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t - D n h c sinh v ôn l i bài – Hoàn thành bài t p trong v Bài t p toán - Chu n b bài hôm sau .
  10. 5. Rút kinh nghi m : - - -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2