Sơ đồ các mạch điện

Chia sẻ: Le Tat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
384
lượt xem
198
download

Sơ đồ các mạch điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Sơ đồ các mạch điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ các mạch điện

 1. Xen xin làm việc ở chế độ biến áp θ1 θ2 Uv SS1 SS2 Ur Uv=Umsinωt Ur=kUmsin(θ1-θ2)sinωt Uv Ur
 2. Khuếch đại nhạy pha khi T2 làm mở T1 Đ1 + RC1 + Uv Ur - RC2 T2 - Đ2 Uđb + Uđb - t Uv t Ur t
 3. Khuếch đại nhạy pha khi T1 làm mở T1 Đ1 - RC1 - Uv Ur + T2 RC2 + Đ2 Uđb + Uđb - t Uv t Ur t
 4. Khuếch đại nhạy pha sử dung trong sđ MBG Uv Uđb1 Uđb2 KĐ1 KĐ2 + - Ur1 Ur2
 5. AB1 K2 RH K1 R7 R8 AB2 AB3 17 RN1 RN2 + K3 Đ RC Đ1 Rh BA1 BA2 R7 R8 RH 19 BBĐ 17(+) Đ2 Đ3 16 Đ Đ4 18 Đ5 RC Đ1 R10 13 K3 Rh RH R7 R8 RH Đ10 19 CKĐ RTT 17 1 2 Đ11 10 Đ2 Đ3 23 18 16 R6 21 Đ R9 Đ4 18 Đ5 K3 Rh RH 19 CKĐ RTT 4 FT Đ2 Đ3 23 16 R6 21 K3 Đ4 18 Đ5 RH RC Đ1 RH CKĐ RTT R7 R8 RH 17 R7 R8 R6 21 23 20 17(-) K3 Đ + 6 RTr1 RTr2 Đ Rh R1 5 R5 7 K3 Rh 19 RG II Đ6 3 9 19 Đ2 Đ3 I Đ7 16 8 Đ2 Đ3 RT RN Rω1 11 14 RD 16 Đ4 18 Đ5 1 Đ4 18 Đ5 RH R2 Đ8 CKĐ RTT RH RN RT 12 CKĐ RTT R6 21 23 10 R3 Đ9 R6 21 23 1
 6. 6 6 RTr1 RTr2 R1 5 R5 7 (+) RTr1 RTr2 R1 5 R5 7 RG II Đ6 RG II Đ6 3 9 3 9 I Đ7 I Đ7 8 RT RN Rω1 11 14 8 RT RN Rω1 11 14 (+) RD (+) RD 1 R2 1 R2 Đ8 Đ8 RN RT 12 RN RT 12 10 R3 Đ9 10 R3 Đ9 1 1 (+) R1 5 R5 7 (+) R1 5 R5 7 (+) R1 5 R5 7 RG II Đ6 RG II Đ6 RG II Đ6 3 9 3 9 3 9 I Đ7 I Đ7 I Đ7 RT RN Rω1 11 14 RD RT RN Rω1 11 14 RD RT RN Rω1 11 14 RD (+) (-) (+) (-) (+) (-) 1 R2 1 R2 1 R2 Đ8 Đ8 Đ8 RN RT 12 RN RT 12 RN RT 12 10 R3 Đ9 10 R3 Đ9 10 R3 Đ9 (+)
 7. CL3 M1 D K3 RC 1 K3 2 M1 RTr1 K1 3 K1 K2 RTr2 4 RTh 5 RTr1 RTr2 RTT RTh 6 AB3 RN1 RN2 RTT K2 7 RAL RTh R14 8 RAL ĐH2 R15 9 D2 BK1 MT RTr2 RTr1 10 MN ĐH1 R16 11 12 RTr1 TT RTr2 13 TN 14 R17 15 + - 65 26
 8. CL3 M1 D K3 RC 1 K3 2 M1 RTr1 K1 3 K1 K2 RTr2 4 RTh 5 RTr1 RTr2 RTT RTh 6 AB3 RN1 RN2 RTT K2 7 RAL RTh R14 8 RAL ĐH2 R15 9 D2 BK1 MT RTr2 RTr1 10 MN ĐH1 R16 11 12 RTr1 TT RTr2 13 TN 14 R17 15 + - 65 26
 9. AB1 K2 K1 AB2 AB3 RN1 RN2 BA1 BA2 BBĐ RC Đ1 13 R7 R8 RH 17 1 2 18 Đ R9 K3 Rh 19 4 FT Đ2 Đ3 16 K3 Đ4 18 Đ5 RH CKĐ RTT R6 21 23 20 6 RTr1 RTr2 R1 5 R5 7 RG II Đ6 3 9 I Đ7 8 RT RN Rω1 11 14 RD 1 R2 Đ8 RN RT 12 10 R3 Đ9 1
 10. V Vth V0 V0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 (a) V0 Uss1 Vng Uss2 (b) (c) Ucl4 LG3=0 LG3=1 LG3=0 LG3=1 RD RD Uc1 U’c1 (d) Ucl5 LG4=0 LG4=1 LG4=1 LG4=0 RG RG Uc2 (e)
 11. Vth Uv=Umsinωt Vng SĐ V Vth SS2 SS1 V0 V0 RTr2 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 Uss2 TN MN Uss1 TT MT RTr1 R19 R18 RT RN (a) W1 V0 W4 W2 BA5 W3 Uss1 CL5 CL4 KĐ2 KĐ1 - + Vng 26 65 LG2 LG1 Uss2 (b) KĐ4 KĐ3 (c) RN RT
 12. Vth Uv=Umsinωt Vng SĐ V Vth SS2 SS1 V0 V0 RTr2 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 Uss2 TN MN Uss1 TT MT RTr1 R19 R18 RT RN (a) W1 V0 W4 W2 BA5 W3 Uss1 CL5 CL4 KĐ2 KĐ1 - + Vng 26 65 LG2 LG1 Uss2 (b) KĐ4 KĐ3 (c) RN RT
 13. Vth Uv=Umsinωt Vng SĐ V Vth SS2 SS1 V0 V0 RTr2 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 Uss2 TN MN Uss1 TT MT RTr1 R19 R18 RT RN (a) W1 V0 W4 W2 BA5 W3 Uss1 CL5 CL4 KĐ2 KĐ1 + - Vng 26 65 LG2 LG1 Uss2 (b) KĐ4 KĐ3 (c) RN RT
 14. Vth Uv=Umsinωt Vng SĐ V Vth SS2 SS1 V0 V0 RTr2 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 Uss2 TN MN Uss1 TT MT RTr1 R19 R18 RT RN (a) W1 V0 W4 W2 BA5 W3 Uss1 CL5 CL4 KĐ2 KĐ1 - + Vng LG2 LG1 Uss2 (b) KĐ4 KĐ3 (c) RN RT
 15. Vth Uv=Umsinωt Vng SĐ V Vth SS2 SS1 V0 V0 RTr2 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 Uss2 TN MN Uss1 TT MT RTr1 R19 R18 RT RN (a) W1 V0 W2 BA5 W3 CL5 W4 CL4 KĐ2 KĐ1 - + Ucl4 Vng UC2UC1 LG3=0 LG3=1 LG3=0 LG3=1 SSTX2 SSTX1 LG2 LG1 RN RD RD RT Uc1 U’c1 KĐ4 KĐ3 (d) Ucl5 NOR KĐ4 KĐ3 LG4=0 LG4=1 LG4=1 RG RG RG RD RN RT Uc2 (e)
 16. V Vth V0 V0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 (a) V0 Uss1 Vng Uss2 (b) (c) Ucl4 LG3=0 LG3=1 LG3=0 LG3=1 RD RD Uc1 U’c1 (d) Ucl5 LG4=0 LG4=1 LG4=1 RG RG Uc2 (e)
 17. AB1 K2 K1 AB2 AB3 RN1 RN2 BA1 BA2 BBĐ RC Đ1 13 R7 R8 RH 17 1 2 18 15 Đ R9 K3 Rh 19 4 FT Đ2 Đ3 16 K3 Đ4 18 Đ5 RH CKĐ RTT R6 21 23 20 6 RTr1 RTr2 R1 5 R5 7 RG II Đ6 3 9 I Đ7 8 RT RN Rω1 11 14 RD 1 R2 Đ8 RN RT 12 10 R3 Đ9 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản