Sơ đồ các mạch điện tín hiệu

Chia sẻ: Le Tat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
285
lượt xem
97
download

Sơ đồ các mạch điện tín hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Sơ đồ các mạch điện tín hiệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ các mạch điện tín hiệu

 1. KC KC Đ C 2KC 1KH 1KC C Đ V Vth 1KC 2KH 2KC V0 V0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 (a) V0 Uss1 Vng
 2. Tín hiệu chủ đạo 1R K F R Đ CKK CFF CFĐ Ua CKĐ Ui CKF 4R 5R CK4 5R CFF CFĐ 1V 2V 3R 4V 3V 1R CK1 Ucđ 6R CK2 BĐ iđk BĐ if CK3 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC (-) BTT 3 2KH (+) 1KH 4 T N 5 R 7R _ +
 3. Tín hiệu phản hồi âm áp 1R K F R Đ CKK CFF CFĐ Ua CKĐ Ui CKF 4R 5R CK4 5R CFF CFĐ 1V 2V 3R 4V 3V Ua CK1 Ucđ 6R CK2 BĐ iđk BĐ if CK3 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC (-) BTT 3 1KH (+) 2KH 4 T N 5 R 7R _ +
 4. Tín hiệu phản hồi DƯƠNG DÒNG 1R K F R Đ CKK CFF CFĐ Ua CKĐ Ui CKF 4R 5R CK4 5R Ui 1V 2V 3R 4V 3V Ua CK1 Ucđ 6R CK2 BĐ iđk BĐ if CK3 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC (-) BTT 3 2KH (+) 1KH 4 T N 5 R 7R _ +
 5. Tín hiệu phản hồi mền 1R K F R Đ CKK CFF CFĐ Ua CKĐ Ui CKF 4R 5R CK4 U5R Ui 1V 2V 3R Ua 4V 3V Ucđ CK1 6R CK2 BĐ iđk BĐ if CK3 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC (-) BTT 3 1KH (+) 2KH 4 T N 5 R 7R _ +
 6. Khâu phản hồi âm dòng có ngắt - - + + Ui Ui CK4 CK4 Uss Uss
 7. Khâu phân mạch 1R 1R F R Đ F R Đ CFF CFĐ Ua CFF CFĐ Ua Ui Ui CKF CKF 4R 5R CK4 4R 5R CK4 1V 1V Uss + Uss + 3R 4V 3R 4V CK1 CK1 6R CK2 BĐ 6R CK2 BĐ iđk iđk CK3 CK3 BĐ BĐ
 8. Chế độ khởi động với tốc độ V0 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC BTT 3 2KH 1KH 4 T N 5 R TT TN 7R RAL D KL KC KL 6 MT 7 8 MN 9 1KC-1 MN KL N T MT 10 2KC-1 KL T N N TN 11 12 TT T R 13 KL 2KC-2 14 RC _ +
 9. Chế độ tăng tốc độ lên Vt 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC BTT 3 2KH 1KH 4 T N 5 R TT TN 7R RAL D KL KC KL 6 MT 7 8 MN 9 1KC-1 MN KL N T MT 10 2KC-1 KL T N N TN 11 12 TT T R 13 KL 2KC-2 14 RC _ +
 10. Chế độ hãm về tốc độ V0 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC BTT 3 2KH 1KH 4 T N 5 R TT TN 7R RAL D KL KC KL 6 MT 7 8 MN 9 1KC-1 MN KL N T MT 10 2KC-1 KL T N N TN 11 12 TT T R 13 KL 2KC-2 14 RC _ +
 11. Chế độ hãm về không và khởi động ngược 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC BTT 3 2KH 1KH 4 T N 5 R TT TN 7R RAL D KL KC KL 6 MT 7 8 MN 9 1KC-1 MN KL N T 2KC-1 MT 10 KL T N N TN 11 12 TT T R 13 KL 2KC-2 14 RC _ +
 12. Chế độ giảm tốc về v0 ở hành trình ngược 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC BTT 3 2KH 1KH 4 T N 5 R TT TN 7R RAL D KL KC KL 6 MT 7 8 MN 9 1KC-1 MN KL N T 2KC-1 MT 10 KL T N N TN 11 12 TT T R 13 KL 2KC-2 14 RC _ +
 13. Chế độ giảm tốc độ về không và khởi động lại 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC BTT 3 2KH 1KH 4 T N 5 R TT TN 7R RAL D KL KC KL 6 MT 7 8 MN 9 1KC-1 MN KL N T MT 10 2KC-1 KL T N N TN 11 12 TT T R 13 KL 2KC-2 14 RC _ +
 14. Chế độ hãm khi R còn duy trì 1R K F R Đ CKK CFF CFĐ Ua CKĐ Ui CKF 4R 5R CK4 1V 2V 3R 4V 3V CK1 6R CK2 BĐ iđk BĐ if CK3 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC BTT 3 2KH 1KH 4 T N 5 R 7R _ +
 15. Chế độ hãm khi R hết duy trì 1R K F R Đ CKK Uá CFF CFĐ Ua CKĐ Ui CKF 4R 5R CK4 1V 2V 3R 4V 3V CK1 6R CK2 BĐ iđk BĐ if CK3 1 T N 2 BTN KL 8R KL RC BTT 3 1KH 2KH 4 T N 5 R 7R _ +

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản