Sổ quỹ công ty

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
100
lượt xem
8
download

Sổ quỹ công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sổ quỹ công ty

  1. SOÅ QUYÕ COÂNG TY THAÙNG 10/04 DIEÃN GIAÛI THU TIEÀN HTCÑ 6,314,000 TIEÀN MÖÏC 14,218,300 TIEÅN GIAÁY 3,870,000 RESET, MAÙY, LINH TINH 8,780,000 TC 33,182,300 DIEÃN GIAÛI CHI CHI CTY 18,163,000 CHI LÖÔNG 9,689,000 COÏC 2 THAÙNG THUEÂ NHAØ 16,000,000 TC 43,852,000 TOÀN ÑK 0 THU 33,182,300 CHI 43,852,000 TOÀN CK -10,669,700

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản