SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Chia sẻ: Le Bao Anh Bao Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

14
5.363
lượt xem
1.283
download

SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

  1. SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN A.Khái niệm - Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu. - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài sản của mình. B.So sánh GIỐNG NHAU - Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. - Đều chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp. - Đều có tư cách pháp nhân. - Đều là loại hình công ty đối vốn. - Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của công ty. - Đều có quyền chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật. - Đều được phát hành trái phiếu. KHÁC NHAU Công ty cổ phần Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Số Lượng thành viên tối thiểu là Lượng thành viên tối thiểu là 2, tối lượng 3, không giới hạn số lượng đa là 50 thành viên. thành thành viên tham gia. viên Vốn Vốn được chia thành nhiều Vốn không được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần bằng nhau.
  2. phần. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Công ty cổ phần Huy Được phát hành cổ phiếu để Không được phát hành cổ phiếu để động huy động vốn. huy động vốn. vốn Chuyển Được tự do chuyển nhượng Quy định chặt chẽ hơn nhượng vốn theo quy đinh của pháp phải chào bán cho thành viên trong vốn luật. công ty trước. Trong thời gian 30 ngày nếu thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết. lúc này mới được chuyển nhượng cho người ngoài công ty. Tổ chức Cơ cấu tổ chức phức tạp gồm Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn gồm quản lí - Đại hội đồng cổ đông. - Hội đồng thành viên. - Hội đồng quản trị. - Chủ tịch hội đồng thành viên. - Giám đốc hoặc tổng - Giám đốc hoặc tổng giám đốc. giám đốc. - Công ty TNHH trên 11 thành - Công ty cổ phần có trên viên phải có ban kiểm soát. 11 cổ đông phải có ban kiểm soát gồm từ 3 đến 5 thành viên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản