intTypePromotion=1

Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 1

Chia sẻ: Nutifood Nutifood | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
39
lượt xem
0
download

Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 1 sẽ trình bày những vấn đề chung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 1

Mã số: TPC/K - 17 - 32<br /> 4500-2017/CXBIPH/02-351/TP<br /> <br /> CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN<br /> TS. Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp<br /> TỔ CHỨC BIÊN SOẠN<br /> TS. Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục<br /> pháp luật, Bộ Tư pháp<br /> ThS. Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến,<br /> giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp<br /> THAM GIA BIÊN SOẠN<br /> ThS. Nguyễn Thị Thạo<br /> ThS. Nguyễn Thị Tâm<br /> ThS. Lê Nguyên Thảo<br /> CN. Hoàng Việt Hà<br /> <br /> 4<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> Để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và cụ<br /> thể hóa Hiến pháp năm 2013, các luật có liên quan về quyền tiếp<br /> cận thông tin pháp luật của công dân, trên cơ sở tổng kết và rút<br /> kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg<br /> ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định<br /> về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, Bộ Tư pháp<br /> đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định<br /> số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây<br /> dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành<br /> Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm<br /> số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật,<br /> Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây<br /> dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.<br /> Với mục đích giúp cơ quan, đơn vị, công chức theo dõi,<br /> tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn<br /> đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiểu thêm về các quy định của<br /> pháp luật và có một số kỹ năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng<br /> xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn kết với<br /> xây dựng nông thôn mới, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,<br /> Bộ Tư pháp đã biên soạn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã,<br /> phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (sau đây gọi<br /> tắt là cấp xã).<br /> Sổ tay gồm năm phần:<br /> - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về xây dựng cấp<br /> xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;<br /> 5<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản