Sổ tay người dùng NET28 part 100

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
4
download

Sổ tay người dùng NET28 part 100

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 100', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 100

  1. #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font- weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: #000000; } #userlinks { border:1px solid #555555; background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568911.gif) } #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { background-color:#D8D8D8; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif); padding:6px } .pformstrip { background-color: #D8D8D*; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568911.gif); color:#000000;font- weight:bold;padding:7px;margin-top:1px } .pformleft { background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://); padding:6px; margin-top:1px;width:25%; border-top:1px solid #555555; border-right:1px solid #555555; } .pformleftw { background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://); padding:6px; margin-top:1px;width:40%; border-top:1px solid #555555; border-right:1px solid #555555; } .pformright { background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://); padding:6px; margin-top:1px;border-top:1px solid #555555; } .post1 { background-color: #D8D8D8; } .post2 { background-color: #D8D8D8; } .postlinksbar { background-color:#D3D3D3;padding:7px;margin- top:1px;font-size:10px; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568911.gif) } .row1 { background-color: #D8D8D8; } .row2 { background-color: #D8D8D8; } .row3 { background-color: #D8D8D8; } .row4 { background-color: #D8D8D8; } .darkrow1 { background-color: #D3D3D3; color:#000000; } .darkrow2 { background-color: #F0F0F0; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif); color:#000000; }
  2. .darkrow3 { background-color: #F0F0F0; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif); color:#000000; } .hlight { background-color: #D8D8D8; } .dlight { background-color: #D8D8D8; } .titlemedium { font-weight:bold; color:#00000; text-align:center; padding:7px; margin:0px; background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://img18.exs.cx/img18/8971/tile5hj.gif) } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text- decoration: underline; color: #000000 } //tilemedium là thanh chứa forum, bài viết, người trả lời, bạn có thể chỉnh font , màu chữ và cỡ chữ của nó. text-align: là bạn chỉnh chữ đó nằm ở giữa(center), trái(left) và phải(right) .maintitle { vertical-align:middle;font-weight:bold;text-align:center; color:#000000; letter-spacing:1px; padding:8px 0px 8px 5px; background- color: #D8D8D8; background-image: url(http://img144.exs.cx/img144/3003/mainlite8je.gif) } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none; color: #000000 } .maintitle a:hover { text-decoration: none } //matile là cái thanh ngang trên đầu tiên của diễn đàn bạn, chỉnh giống như tilemedium .plainborder { border:1px solid #4D4D4D;background-color: #8A8A8A } .tableborder { border:1px solid #8A8A8A;background-color:#8A8A8A; padding:0px; margin:0px; width:100% } .tablefill { border:1px solid #555555;background-color:#D8D8D8; padding:6px; } .tablepad { background-color:#D8D8D8;padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% }
  3. .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#000000 } .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #339 } .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160% } .normalname { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #003 } .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font-size: 12px } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #900 } .searchlite { font-weight:bold; color:#F00; background-color:#FF0 } #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000000; background-color: #fff; border: 1px solid #555555; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000000; background-color: #fff; border: 1px solid #555555; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } Home // copyright là nơi bạn chọn tên của người tạo ra skin đó, thí dụ bạn viết Skin creater by Keikun_Master from Hoá K42 .codebuttons { font-size: 10px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle }
  4. .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 11px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle } .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px;border-top:1px solid #555555;border-bottom:1px solid #555555 } .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold } if ( location.search.indexOf('showtopic')!=-1 ){document.write(".row4 { background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif) }}")} _____________________________________________________________ PHẦN TIẾP THEO --- DO YOU WANT YOUR BOAR TO DO? 1. Tôi Muốn Tạo Trang Chủ (Portal) Hiện ra khi người ta vào trang của tôi thì sao?? Keikun trả lời: Trong AdminCP, Board Wrapper. Trong JavaScript, chèn đoạn Code: /* Opening Portal Page By Webworldx */ var yourSite=" link trang của bạn, thí dụ http://s4.invisionfree.com/thattinhclub"
  5. if(location.href.indexOf("act=site") == -1){ if(location.href==yourSite + "/" || location.href==yourSite || location.href==yourSite + "/index.php"){ location.href=yourSite + "/index.php?act=site" }} 2..Tôi muốn khi mọi người thoát ra khỏi diễn đàn có một bảng thông báo thì phải làm sao?? Keikun trả lời: Trong Board Wrapper, phần Footer chèn đoạn: Code: link=document.body.getElementsByTagName('a') for(a=0;a
Đồng bộ tài khoản