Sổ tay người dùng NET28 part 102

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
2
download

Sổ tay người dùng NET28 part 102

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 102', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 102

  1. Bạn sẽ có một nút music và một nút Flash khi bạn chọn chế độ gửi bài đầy đủ. Tuy nhiên, nhạc của bạn chỉ có thể là mp3 hoặc mwa được mà thôi. ____________________________________________________________ 8...Tôi muốn có nhà băng trong diễn đàn thì phải làm sao keikun trả lời. Trong JavaScript dán đoạn: Code: //Improved Money Hack - by Nico_rock moneyName="Money" moneySign="$" postMoney=15 document.write("") if(document.getElementById("userlinks").innerHTML.match("admin.php")& &document.cookie.match("user=")) isAdmin=true else isAdmin=false home="http://"+location.hostname+location.pathname c=0 form=document.forms for(i=0;i
  2. break } if(location.href.match("showuser")) { memNo=location.href.match(/showuser=(\d+)/)[1] td=document.getElementsByTagName("TD") for(i=0;i
  3. { tr=span[i].parentNode.parentNode memNo=tr.parentNode.parentNode.rows[tr.rowIndex- 1].cells[0].innerHTML.match(/showuser=(\d+)/)[1] nCont+="  " } span[i].innerHTML+=nCont } function adjust(mode,no,pMon) { if(no&&pMon) { memNo=no posts=pMon } change=mode?prompt("Amount to add:",postMoney)rompt("Amount to remove:",postMoney) if(!mode) change="-"+change change=parseInt(change) change=posts+Math.ceil(change/postMoney) if(!isNaN(change)) { loading() document.getElementById("login").innerHTML="" } } function loading() { message="Connecting to Admin CP...Please Wait..." c++ status=message.substr(0,c)
  4. if(c==message.length) c=0 setTimeout("loading()",100) } if(self!=top&&location.href==home+"?act=UserCP") { document.write("") parent.wait(1) document.forms['theAdminForm'].submit() } function wait(rep) { ACP=document.frames['adminCP'] if(rep==1) { if(ACP.document.readyState!="complete") setTimeout("wait(1)",10) else { ACP.location+="&act=mem&code=doform&MEMBER_ID="+memNo wait(2) } } if(rep==2) { if(ACP.document.readyState!="complete") setTimeout("wait(2)",10) else { ACP.document.forms['theAdminForm'].elements['posts'].value=change
  5. ACP.document.forms['theAdminForm'].submit() wait(3) } } if(rep==3) if(ACP.document.readyState!="complete") setTimeout("wait(3)",10) else location.reload() } Sau đó chèn vào chỗ nào đó (trong body) Code: //Improved Money Hack - by Nico_rock moneyName="Money" moneySign="$" postMoney=15 Mod này rất khó, và nhiều khi không hiện lên như ta mong đợi!! 9...Tôi muốn có chữ chạy trên thanh toolball, phải làm sao Keikun trả lời: chèn vào Javascript
Đồng bộ tài khoản