Sổ tay người dùng NET28 part 105

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
2
download

Sổ tay người dùng NET28 part 105

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 105', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 105

  1. BattleBot[BattleBot.length] = ["http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/bahamut.gif","Bahamut",20,[1100,1200,4500,3500]] BattleBot[BattleBot.length] = ["http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/yojimbo.gif","Yojimbo",30,[2100,2200,5500,5500]] BattleBot[BattleBot.length] = ["http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/anima.gif","Anima",30,[5000,5000,5500,5500]] // Start Battle Music Array BattleMusic = [] // URL - Name BattleMusic[BattleMusic.length] = ["http://www.webpost.net/el/elitecoding/ff8-battle.mid","FF8 - Battle"] BattleMusic[BattleMusic.length] = ["http://www.webpost.net/el/elitecoding/ff8-laguna.mid","FF8 - Laguna Battle"] BattleMusic[BattleMusic.length] = ["http://www.webpost.net/el/elitecoding/ff9-battle.mid","FF9 - Battle"] BattleMusic[BattleMusic.length] = ["http://www.webpost.net/el/elitecoding/ff10-battle.mid","FFX - Battle"] BattleMusic[BattleMusic.length] = ["http://www.geocities.com/zbahamut87/Boss.mid","FFVII - Boss Fight"] // Start Battle Background Array BattleBackground = [] // URL - Name BattleBackground[BattleBackground.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4220006.gif","Forest"] BattleBackground[BattleBackground.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4220015.gif","Forest 2"] BattleBackground[BattleBackground.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4220028.gif","Ice Cave"]
  2. BattleBackground[BattleBackground.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4220038.gif","Snow Mountains"] // Image Link For Stat Bars Bars = [] Bars["HP"] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4131150.gif"] Bars["MP"] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4131160.gif"] Bars["STR"] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4131172.gif"] Bars["DEF"] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4131143.gif"] Bars["ATB"] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4230904.gif"] 20..Tôi muốn có một chat box thì sao? Keikun trả lời: các bạn vô đây để đăng ký http://myshoutbox.com khi đăng ký nói sẽ gởi mail vào hôp thư của các ban cho biết địa chỉ room chat của bạn, việc còn lại là bạn chèn vào forum cũa mình, chèn chỗ nào thì tuỳ các ban quy định cho Code: 21...Tôi không chèn được cái RPG, tôi vẫn muốn có mod tính tiền bài viêt Keikun trả lời: Chèn cái này vào footer:
  3. Code: script> // Money code // By Gornakle of InvisionFree.com var sign = "$"; var name = "Money"; var PerPost = 10; var default_amount = 0; var MID=[]; MID["member1"]="20" MID["member2"]="50" MID["member3"]="35" _____________________________________________________________ 22..Tôi không thích người ta kích chuột phải trong diễn đàn của tôi Keikun trả lời: Chèn đoạn sau vào Footer: Code: var message=""; /////////////////////////////////// function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function clickNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document. onmousedown=clickNS;} else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontext menu=clickIE;}
  4. document.oncontextmenu=new Function("return false") 23...Tôi muốn có một cái mod bói tình yêu ở trang portal Keikun trả lời: IP Dynamic, chèn cái này vào Show Affiliates box content : Bói tình duyên
  5. ((firstlength+secondlength)/2) if (LoveCount>10) amount= 50- ((firstlength+secondlength)/2) if (LoveCount>12) amount= 60- ((firstlength+secondlength)/2) if (LoveCount>14) amount= 70- ((firstlength+secondlength)/2) if (LoveCount>16) amount= 80- ((firstlength+secondlength)/2) if (LoveCount>18) amount= 90- ((firstlength+secondlength)/2) if (LoveCount>20) amount=100- ((firstlength+secondlength)/2) if (LoveCount>22) amount=100%- ((firstlength+secondlength)/2) if (firstlength==0 || secondlength==0) amount= "Err"; if (amount < 0) amount= 0; if (amount >99) amount=99; document.loveform.output.value=amount+"%"; } // End --> _____________________________________________________________ NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM MÀ BẠN KHÔNG NÊN LÀM 24..Tôi muốn bỏ cái quảng cáo trong diễn đàn Kill quảng cáo, chỉ việc sửa trong header&body thành Tôi muốn bỏ hẳn cái Copyright ở dưới cùng chèn vào dưới cùng của header: 25..Tôi muốn xoá quảng cáo Nhưng lại có banner kia Thế thì chèn cái này và chỗ Code:
  6. &nbsp;· Portal &nbsp;Help &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Search &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Members &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calendar và thay cái link banner vào chỗ cần thay ở trên 27.. Tôi muốn Kill banner của cả cái Portal kia keikun trả lời: Tôi chưa tìm ra
Đồng bộ tài khoản