Sổ tay người dùng NET28 part 82

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
23
lượt xem
2
download

Sổ tay người dùng NET28 part 82

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 82', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 82

  1. 4. Khởi động lại. Nó sẽ giảm thời gian khởi động nhưng gấp đôi và tăng hiệu suất của WinXP. Tăng tốc kết nối Internet đến 20% (Cable Users Only) 1.Đăng nhập với tài khoản "Administrator". 2. Start -> Run -> gõ gpedit.msc ,Enter 3. Mở nhánh "Local Computer Policy". 4. Sau đó mở nhánh "Administrative Templates" (dưới user Configuration). 5. Mở nhánh "Network". 6. Điểm sáng "QoS Packet Scheduler" ở ô bên trái. 7. Trong ô cửa sổ bên phải double-click vào thiết lập "Limit Reservable Bandwidth". 8. Trong nhãn settings chọn "Enabled". 9. Thay đổi "Bandwidth limit %" bằng 0. 10. Và đến các kết nối mạng của bạn Start=>Control Panel>Network & Internet connections>Network Connections và click chuột phải vào kết nối của bạn. Sau đó trong nhãn General hay Networking , (Nơi nó liệt kê các giao thức của bạn) chắc chắn rằng QoS packet scheduler được kích hoạt. Nó có thể có hiệu quả ngay lập tức trên một vài hệ thống. Để đảm bảo chắc chắn hãy khởi động lại. Tôi không khuyên bạn làm tất cả cũng một lúc, làm một động tác sau đó khởi động lại để chắc chắn, Tôi không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với máy của bạn. Hy vọng mọi người thấy nó hữu ích. _____________________________________________________________ Ok, Đây là cách để thay đổi chữ Start trong nút Start thành chữ khác. Tôi đã hoàn thành nó trong Windows XP Pro SP1
  2. Để thay đổi chữ Start trong nút Start: 1. Tạo một bản sao của Explorer.exe 2. Mở file Explorer.exe mới sao trong một trình biên tập Hexa.(WinHex,hexWorkshop, Hiew) 3. đến Byte 4208Eh và thay đổi "s t a r t" thành bất cứ gì bạn muốn. Bạn phải để các khoảng trống(Space) ở giữa. Nếu từ bạn muốn thay thế cho Start ít hơn 5 ký tự thì cứ điền vào ký tự còn lại bằng khoảng trống. Nếu từ bạn muốn thay thế Start có hơn 5 ký tự, tìm một byte có giá trị 05h trực tiếp trước chuỗi "s t a r t". Thay đổi các giá trị của Byte đó bằng với chiều dài của chuỗi mới(chuỗi thay thế Start). Để thêm chuỗi vào bạn phải thêm các bytes vào, đừng tiếp tục gõ dữ liệu nhiều hơn Sau 5 bytes đầu tiên trong chuỗi start. (c) www.ocforums.com Tổng hợp và biên dịch bởi Freewarez WindowsXP · Các thủ thuật và mẹo vặt 1)Để loại bỏ CD autoplay(tự chơi) hoàn toàn, trong Windows XP Home Click Start, Run và nhập vào REGEDIT sau đó đến khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\Explorer Tạo một giá trị mới có tên là: NoDriveTypeAutoRun Kiểu: DWORD Giá trị là: 0x000000b5 (181) Bạn cần phải log off/log on hoặc khởi động lại để thay đổi có hiệu lực. Bạn cần phải có quyền admin để thay đổi registry.
  3. 2) Để hủy bỏ CD autoplay hoàn toàn, trong Windows XP Pro 1.Click Start, Run và gõ vào GPEDIT.MSC 2. Đến Computer Configuration, Administrative Templates, System. 3. Xác định mục để tắt autoplay và sửa nó theo ý bạn. 3)Làm mất tác dụng của màn hình khởi động(Splash Screen) của Windows XP Bạn muốn biết có cái gì ở đằng sau màn hình khởi động đó? Vậy thì bây giờ bạn có thể tìm ra! Click chuột phải vào My Computer, Properties, Advanced, Startup and Recovery, Settings. Biên tập BOOT.INI. Thêm "/SOS" vào sau "/fastdetect" với một khoảng trống ở giữa. Dòng đó có thể như thế này: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /SOS. Khi bạn kết thúc. Phần đầu tiên, multi(0)..... có thể không giống như trên máy của bạn. Khi bạn khởi động lại, màn hình khởi động(splash screen) sẽ biến mất. Nó có thể kích hoạt lại bằng cách xóa "/SOS" đi
  4. 4) Kích hoạt tài khoản Administrator Tại màn hình chào mừng (Welcome Screen) Cách 1: Download và cài đặt TweakUI từ gói Powertoys cho bộ Windows XP.Trong phần Logon, bạn có thể dấu, hoặc làm hiện ra,Các tài khoản người dùng trong màn hình chào mừng. Cách 2: Click Start, Run và nhập vào REGEDIT, đến khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserLis t (nhớ là có một khoảng trống trong Windows NT). Click chuột phải vào ô bên phải và chọn New, DWord value. Đặt tên của giá trị giống như tên của người dùng tại màn hình chào mừng(phải khớp nhau) cho tài khỏan bạn muốn dấu/hiện. Double click vào giá trị mới và cho giá trị 1 để hiện tài khỏan trong màn hình chào mừng, hoặc cho giá trị 0 để dấu tài khoản. Ví dụ : Doug là một người dùng, Doug sẽ là tên của giá trị mới. 5) Kích hoạt Autologon trong Windows® XP Professional & Home Edition Cách 1: Download và cài đặt TweakUI trong bộ Powertoys của Windows XP. trong phần Logon, đặt người dùng và mật khẩu mặc định sẽ được sử dụng. Cách 2: Từ một tài khỏan Administrator, click Start, Run và nhập vào CONTROL
  5. USERPASSWORDS2 Xóa dấu kiểm từ các User phải nhập username và password và click Apply. Làm theo các hướng dẫn. 6)Thay đổi ký tự ổ đĩa trong Windows XP? When you add drives to your computer, such as an extra hard drive, a CD drive, or a storage device that corresponds to a drive, Windows automatically assigns letters to the drives. However, this assignment might not suit your system; for example, you might have mapped a network drive to the same letter that Windows assigns to a new drive. When you want to change drive letters, follow these steps: Right-click My Computer, and then click Manage. Under Computer Management, click Disk Management. In the right pane, you’ll see your drives listed. CD-ROM drives are listed at the bottom of the pane. Right-click the drive or device you want to change, and then click Change Drive Letter and Paths. Click Change, click Assign the following drive letter, click the drive letter you want to assign, and then click OK. You will not be able to change the boot or system drive letter in this manner.
  6. Many MS-DOS-based and Windows-based programs make references to a specific drive letter (for example, environment variables). If you modify the drive letter, these programs may not function correctly. HOW TO: Change Drive Letter Assignments in Windows XP (Q307844) HOW TO: Change the System/Boot Drive Letter in Windows (Q223188) XP. I do not offer ANY support for this procedure. NOTE: Some user's have reported that this has
Đồng bộ tài khoản