Sổ tay người dùng NET28 part 93

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
2
download

Sổ tay người dùng NET28 part 93

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 93', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 93

  1. nhập vào theo dạng querystring (bằng cách gõ cặp tham số và giá trị trực tiếp trên thanh địa chỉ hoặc dùng form với thuộc tính ACTION là GET). Ví dụ sau minh họa một trang ASP nhận dữ liệu cho biến ID thông qua querystring và phát sinh nội dung của trang đó dựa trên ID: Code: Trong các tình huống thông thường, đoạn mã này hiển thị nội dung của article có ID trùng với ID được chuyển đến cho nó dưới dạng querystring. Ví dụ, trang này có thể được gọi như sau: http://www.example.com/Article.asp?ID=1055, để hiển thị nội dung của article có ID là 1055. Giống như ví dụ đăng nhập ở trước, đoạn mã này để lộ sơ hở cho một SQL injection attack. Kẻ tấn công có thể thay thế một ID hợp lệ bằng cách gán ID cho một giá trị khác, để thực hiện một lệnh SQL bất hợp pháp, ví dụ như: 0 or 1=1 (nghĩa là, http://www.example.com/Article.asp?ID=0 or 1=1).
  2. Câu truy vấn SQL lúc này sẽ trả về tất cả các article từ bảng dữ liệu vì nó sẽ thực hiện câu lệnh: Code: SELECT * FROM tblArticles WHERE ID=0 or 1=1 Tất nhiên ví dụ này dường như không có gì nguy hiểm, nhưng hãy thử tưởng tượng kẻ tấn công có thể xóa toàn bộ CSDL bằng cách chèn vào các đoạn lệnh nguy hiểm như lệnh DELETE. Tất cả chỉ là đơn giản thay đổi chuỗi gán dữ liệu cho ID, ví dụ như: Tất nhiên ví dụ này dường như không có gì nguy hiểm, nhưng hãy thử tưởng tượng kẻ tấn công có thể xóa toàn bộ CSDL bằng cách chèn vào các đoạn lệnh nguy hiểm như lệnh DELETE. Tất cả chỉ là đơn giản thay đổi chuỗi gán dữ liệu cho ID, ví dụ như: Code: http://www.example.com/Article.asp?ID=1055; DELETE FROM tblArticles 2. Các tác hại và cách phòng tránh Tác hại từ SQL Injection attack tùy thuộc vào môi trường và cách cấu hình hệ thống. Nếu ứng dụng sử dụng quyền dbo (quyền của người sở hữu CSDL - owner) khi thao tác dữ liệu, nó có thể xóa toàn bộ các bảng dữ liệu, tạo các bảng dữ liệu mới, … Nếu ứng dụng sử dụng quyền sa (quyền quản trị hệ thống), nó có thể điều khiển toàn bộ hệ quản trị CSDL và với quyền hạn rộng lớn như vậy nó có thể tạo ra các tài khoản người dùng bất hợp pháp để điều khiển hệ thống của bạn. Để phòng tránh các nguy cơ có thể xảy ra, hãy bảo vệ các câu truy vấn SQL là bằng cách kiểm soát chặt chẽ tất cả các dữ liệu nhập nhận được từ đối tượng Request (Request, Request.QueryString,Request.Form, Request.Cookies, and Request.ServerVariables). - Trong trường hợp dữ liệu nhập vào là chuỗi, như trong ví dụ 1, lỗi xuất phát từ
  3. việc có dấu nháy đơn trong dữ liệu. Để tránh điều này, thay thế các dấu nháy đơn bằng hàm Replace để thay thế bằng 2 dấu nháy đơn: Code: p_strUsername = Replace(Request.Form("txtUsername"), "'", "''") p_strPassword = Replace(Request.Form("txtPassword"), "'", "''") - Trong trường hợp dữ liệu nhập vào là số, như trong ví dụ 2, lỗi xuất phát từ việc thay thế một giá trị được tiên đoán là dữ liệu số bằng chuỗi chứa câu lệnh SQL bất hợp pháp. Để tránh điều này, đơn giản hãy kiểm tra dữ liệu có đúng kiểu hay không: Code: p_lngID = CLng(Request("ID")) Như vậy, nếu người dùng truyền vào một chuỗi, hàm này sẽ trả về lỗi ngay lập tức. Ngoài ra để tránh các nguy cơ từ SQL Injection attack, nên chú ý loại bỏ bất kì thông tin kĩ thuật nào chứa trong thông điệp chuyển xuống cho người dùng khi ứng dụng có lỗi. Các thông báo lỗi thông thường tiết lộ các chi tiết kĩ thuật có thể cho phép kẻ tấn công biết được điểm yếu của hệ thống. Cuối cùng, để giới hạn mức độ của SQL Injection attack, nên kiểm soát chặt chẽ và giới hạn quyền xử lí dữ liệu đến tài khoản người dùng mà ứng dụng web đang sử dụng. Các ứng dụng thông thường nên tránh dùng đến các quyền như dbo hay sa. Quyền càng bị hạn chế, thiệt hại càng ít. Các tài liệu tham khảo SQL Injection FAQ: http://www.sqlsecurity.com/DesktopDefault....index=2&tabid=3 Advanced SQL Injection : http://www.nextgenss.com/papers/adv...l_injection.pdf
  4. Preventing SQL Injection: http://www.owasp.org/asac/input_validation/sql.shtml Biên dịch từ: http://www.4guysfromrolla.com/webtech/061902-1.shtml Convert Datadabase Forum Convert Datadabase từ Phpbb/Ubb/Ibf qua VBB Và Ngược Lại Bài viết được dịch bởi thamtu (Admin http://www.hackerviet.org ) Copyright by Baby Arthas Hiện nay VBB đã tỏ ra là diễn đàn có nhiều ưa thế về giao diện, tốc độ load, kích thước database và cách sủ dụng cũng như bào mật. Có nhiều ngưòi hiện đang dùng phpBB, IBF,UBB,... muốn chuyển sang dùng VBB, sẽ bị mất dữ liệu? Làm lại từ đầu? Điều này đã thúc đẩy nhiều người tìm hiểu hơn về việc nay.. Đây gọi là cách covert từ phpBB,Ibf, Ubb,... -->VBB. Đây là những step đã convert cái forum phpbb qua vbb forum thành công. Xin được gửi kinh nghiệm đến các bạn 1/ Trước tiên bạn phải install cái vbb 2.3 vào web bạn trước, bởi vì muốn convert phpbb qua vbb thì dùng vbb 2.3 mới được. 2/ Bạn phải bỏ cái database của phpbb chung với database của vbb. 3/ Download cái file Import (DownLoad Phía Dưới) và upload nó vào root folder của cái forum vbb 2.3 của bạn. 4/ Bạn phải mở url và run cái file bạn vừa upload lên, like this: http://www.tenban.com/forum/importers/bbimport_phpbb2.php nó sẻ hỏi user/pass cho database thì bạn điền vào. 5/ Bạn cứ theo theo màn hình mình khi nó hỏi bạn phải làm gì thì làm theo tôi (cái này thì tôi không nhớ hết,nhưng mà củng không khó lắm đâu nhưng phải đọc kỷ và làm theo nó)
  5. 6/ Còn tuỳ theo database bạn bao lớn thì nó sẻ convert qua vbb database. Thời gian convert phụ thuộc vào data của bạn nhiều hay ít, nên bạn cần phải kiên nhẩn chờ đợi trong thời gian cái script chuyển đổi database từ phpbb sang vbb. 7/ Sau khi xong xuôi hết, thì bạn update vbb 2.3 lên v3.0 (lúc này đừng nên vào config gì forum hết, chỉ nên update lên 3.0) 8/ Sau khi update lên vbb 3.0 xong, bạn mới vào cpanel của forum, config lại hết, từ forum permission, Admin permission, Moderator permission. Nói chung bạn phải config lại hết chứ nhiều khi cái permission từ phpbb chuyển qua nó không đúng hết. Hoàn toàn tương tự cho IBF, UBB,... Download File Import [Click Here To Download] [ http://www.freewebs.com/computerangel/import.zip ] Download vBulletin 2.3 Final [Click Here To Download] [ http://www.freewebs.com/computerangel/vBulletin.zip ] Chúc bạn thành công. (c) Baby Arthas@gamevn.com Đăng ký một diễn đàn miễn phí 1 số dịch vụ nữa cho anh em lựa chọn (Cách đăng kí gần như giống nhau nên khỏi chỉ nhé ) http://www.invisionplus.net/ http://www.forumer.com/ http://www.dk3.com/ (phpbb) Thanks - Baby Arthas@gamevn.com !!! http://www.bbfree.com http:///www.invisionfree.com www.forumhoster.com www.net.tf (c) TTMH@gamevn.com www.invisionfree.com Hiển thị số người online trên một trang web.
Đồng bộ tài khoản