Sổ tay người dùng NET28 part 94

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
2
download

Sổ tay người dùng NET28 part 94

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 94', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 94

  1. (bài của Baby Arthas@gamevn.com) Để hiển thị số người đang online trên một trang web, chúng ta chỉ cần sử dụng đối tượng Application và đối tượng Session để đếm số người. Biến "visitors" sẽ được sử dụng để khởi tạo và đếm. Khi một user vào thăm trang web, đối tượng session sẽ tăng lên một, khi user nào đó rời trang web, session sẽ giảm đi một. Biến "visitors" cùng với các sự kiện của đối tượng App và Session sẽ được đặt trong file global.asa. file global.asa Code: Sub Application_OnStart Application("visitors") = 0 End Sub Sub Session_OnStart Application.Lock Application("visitors") = Application("visitors") + 1 Application.Unlock End Sub Sub Session_OnEnd Application.Lock Application("visitors") = Application("visitors") - 1 Application.Unlock End Sub Để hiển thị số người hiện tại thăm trang web trong một file ASP: Code:
  2. Có đang online. _____________________________________________________________ Hiển thị số người online trên trang. Tôi có được một đoạn code, cũng hay lắm. Các bạn có thể sử dụng lớp này vào việc hiển thị người online khi duyệt site của mình. Trước tiên, cần tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu Trích dẫn: CREATE TABLE usersonline ( timestamp int(15) DEFAULT '0' NOT NULL, ip varchar(40) NOT NULL, file varchar(100) NOT NULL, INDEX (timestamp), INDEX ip(ip), INDEX file(file) ); Sau đấy các bạn tạo một file php để lưu trữ một lớp, lớp này sẽ được sử dụng để hiển thị số người online. file đó gọi là usersOnline.php Mã PHP:
  3. var $password = 'test'; var $timeoutSeconds = 120; var $numberOfUsers = 0; function UsersOnline() { $this->refresh(); } function getNumber() { return $this->numberOfUsers; } function printNumber() { if($this->numberOfUsers == 1) { echo "$this->numberOfUsers User online"; } else { echo "$this->numberOfUsers Users online"; } } function refresh() { global $REMOTE_ADDR, $PHP_SELF; $currentTime = time(); $timeout = $currentTime - $this->timeoutSeconds; mysql_connect($this->host, $this->user, $this->password) or die('Error conecting to database'); mysql_db_query($this->database, "INSERT INTO usersonline VALUES ('$currentTime','$REMOTE_ADDR','$PHP_SELF')") or die('Error writing to database'); mysql_db_query($this->database, "DELETE FROM usersonline WHERE timestamp < $timeout") or die('Error deleting from database');
  4. $result = mysql_db_query($this->database, "SELECT DISTINCT ip FROM usersonline WHERE file='$PHP_SELF'") or die('Error reading from database'); $this->numberOfUsers = mysql_num_rows($result); mysql_close(); } } ?> Còn trong file cần hiển thị, các bạn chỉ cần tạo một thể hiện của nó, vậy là được Mã PHP: Đoạn code này tôi đã test chiều nay rồi, hiển thị đúng số người online. Bài viết sưu tầm từ VnInformatics. Làm 1 4rum IBF-too easy Nói trước là cái này dành cho người ko bít gì về làm 4rum hít,các bác nào tài giỏi đừng vào nói này nói nọ
  5. +Bước 1: register 1 4rum Bạn có thể lên cái host free register 1 4rum IBF http://www.bbfree.com http:///www.invisionfree.com www.forumhoster.com +Bước 2:chọn skin Bạn vào đây chọn skin cho 4rum của mình http://skins.invisionize.com/ Đăng nhập= nick: TNam ,pass: ttmh (trong đây cũng có rất nhìu avatar,icon,pip ...ect ) chọn skin và download về máy mình Vào Acp( Admin control panel) upload skin lên Sau khi uploads lên forum của bạn sẽ tự động import nếu thành công nó sẽ báo là skin was uploads complete nếu không thành công bạn cố gắng up lại Tiếp theo vào import skin files sau đó vào Skins & Templaties ---->Manage Skin set ---->Create New Skin Set Chọn skin vừa import và nhấn Create New Skin Vậy là xong +Bước 3:Bỏ banner quảng cáo - Vào ACP, Skins & Templates, Board Wrappers - Chọn Tên Skin, Edit - Trong phần content, thay Trích dẫn: Thành Trích dẫn: Tìm đoạn code sau Trích dẫn:
Đồng bộ tài khoản