Sổ tay người dùng NET28 part 95

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
3
download

Sổ tay người dùng NET28 part 95

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 95', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 95

  1. Thay đoạn code đó bằng code này Trích dẫn: +Bước 4:chèn bộ gõ cho 4rum Vào acp--> skin & template --> board wrapper --> edit ( chọn cái skin mà bạn muốn edit nếu bạn dùng nhiều skin)--> thêm vào sau và d0oạn code sau Trích dẫn: đoạn trong src là nguồn của bộ gõ,bạn có thay nó = các nguồn khác nếu có +Bước 5:Việt hóa trang Index Bạn có thể việt hóa từng phần = cách Languages/Manage Languages/English (Default Language)=>edit Bạn sẽ thấy dòng Please select a language file to edit==>Edit this language file nó sẽ xuất hiện bảng sau Block Name/ Content ==>Việt hóa bên content Còn đây là code Việt hóa toàn bộ trang Index Vào : HTML template > manager HTML > Boad Index Section > Boad Index page top Thay toàn bộ đoạn mã trong đó bằng đoạn mã dưới đây: Trích dẫn: Chào bạn trở lại , lần truy cập trước của bạn là
  2. Vào HTML template > manager HTML > Boad Index Section > Start Category Table Thay toàn bộ bằng đoạn mã sau: Trích dẫn: · {$Data['name']} · Diễn đàn Chủ đề Trả lời Bài trả lời sau cùng Vào : HTML template > manager HTML > Boad Index Section > +-- Board Index Forum Row Code: Trích dẫn: {$info['img_new_post']} {$info['name']}{$info['description']} {$info['topics']} {$info['posts']} {$info['last_post']}Trong box: {$info['last_unread']}{$info['last_topic']}Bài trả lời cuối: {$info['last_poster']}
  3. +Bước 5:Thay logo cho 4rum Vào HTML Templates > Manager HTML > Global HTML elements > Board Header (logo, links, etc) ----> Edit Single Tìm đoạn mã sau : Trích dẫn: Thay bằng đoạn mã này : Trích dẫn: +Bước 6:Tạo 4rum và mod fast reply Vào Acp/new catelory để tạo 1 box lớn Acp/new 4rum để tạo 1 4rum con trong catelory (lưu ý là trong acp ko type được tiếng việt,bạn có thể type ở 4rum rồi paste wa ) sau khi creat 1 forrum mới bạn vào lại Setting--->Turn on the Quick Reply Box?--- > chọn yes forum mới nào cũng làm như vậy nhé Sau đó vào Admin CP ->Skins & templates ->HTML Templates-->manage-- >Topic View Section ->edit signer--->quick_reply_box_open Thay toàn bộ bằng đoạn mã sau Trích dẫn:
  4. var Override = "{ibf.lang.override}"; MessageMax = parseInt(MessageMax); if ( MessageMax < 0 ) { MessageMax = 0; } function emo_pop() { window.open('index.{ibf.vars.php_ext}?act=legends&CODE=emoticons&s={ibf.session_id}' 0,resizable=yes,scrollbars=yes'); } function bbc_pop() { window.open('index.{ibf.vars.php_ext}?act=legends&CODE=bbcode&s={ibf.session_id}','Le 0,resizable=yes,scrollbars=yes'); } function CheckLength() { MessageLength = document.REPLIER.Post.value.length; message = ""; if (MessageMax > 0) { message = "{ibf.lang.js_post}: {ibf.lang.js_max_length} " + MessageMax + " {ibf.lang.js_cha } else { message = ""; } alert(message + " {ibf.lang.js_used} " + MessageLength + " {ibf.lang.js_characters}."); } function ValidateForm(isMsg) { MessageLength = document.REPLIER.Post.value.length; errors = ""; if (isMsg == 1) { if (document.REPLIER.msg_title.value.length < 2) { errors = "{ibf.lang.msg_no_title}"; } }
  5. if (MessageLength < 2) { errors = "{ibf.lang.js_no_message}"; } if (MessageMax !=0) { if (MessageLength > MessageMax) { errors = "{ibf.lang.js_max_length} " + MessageMax + " {ibf.lang.js_characters}. {ibf.lang.js_ } } if (errors != "" && Override == "") { alert(errors); return false; } else { document.REPLIER.submit.disabled = true; return true; } } // IBC Code stuff var text_enter_url = "{ibf.lang.jscode_text_enter_url}"; var text_enter_url_name = "{ibf.lang.jscode_text_enter_url_name}"; var text_enter_image = "{ibf.lang.jscode_text_enter_image}"; var text_enter_email = "{ibf.lang.jscode_text_enter_email}"; var text_enter_flash = "{ibf.lang.jscode_text_enter_flash}"; var text_code = "{ibf.lang.jscode_text_code}"; var text_quote = "{ibf.lang.jscode_text_quote}"; var error_no_url = "{ibf.lang.jscode_error_no_url}"; var error_no_title = "{ibf.lang.jscode_error_no_title}"; var error_no_email = "{ibf.lang.jscode_error_no_email}"; var error_no_width = "{ibf.lang.jscode_error_no_width}"; var error_no_height = "{ibf.lang.jscode_error_no_height}"; var prompt_start = "{ibf.lang.js_text_to_format}"; var help_bold = "{ibf.lang.hb_bold}"; var help_italic = "{ibf.lang.hb_italic}"; var help_under = "{ibf.lang.hb_under}"; var help_font = "{ibf.lang.hb_font}"; var help_size = "{ibf.lang.hb_size}"; var help_color = "{ibf.lang.hb_color}";
  6. var help_close = "{ibf.lang.hb_close}"; var help_url = "{ibf.lang.hb_url}"; var help_img = "{ibf.lang.hb_img}"; var help_email = "{ibf.lang.hb_email}"; var help_quote = "{ibf.lang.hb_quote}"; var help_list = "{ibf.lang.hb_list}"; var help_code = "{ibf.lang.hb_code}"; var help_click_close = "{ibf.lang.hb_click_close}"; var list_prompt = "{ibf.lang.js_tag_list}"; //--> &nbsp;{ibf.lang.qr_title} &nbsp;Normal Mode
  7. {ibf.lang.ct_font} {ibf.lang.ct_arial} {ibf.lang.ct_times} {ibf.lang.ct_courier} {ibf.lang.ct_impact} {ibf.lang.ct_geneva} Optima {ibf.lang.ct_color} {ibf.lang.ct_blue} {ibf.lang.ct_red} {ibf.lang.ct_purple} {ibf.lang.ct_orange} {ibf.lang.ct_yellow} {ibf.lang.ct_grey} {ibf.lang.ct_green}
  8. onmouseover="hstat('img')" />
Đồng bộ tài khoản