Sổ tay người dùng NET28 part 97

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
3
download

Sổ tay người dùng NET28 part 97

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 97', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 97

  1. _____________________________________________________________ Chap 1... Đăng kí ở Invisionfree, tại sao tôi lại chọn Invisionfree? Mặc dù có nhiều loại forumfree cho bạn chọn như http://forumer.com hay http://forumhoster.com nhưng Invisionfree lại có một điêm mạnh của nó, và không kém tính chuyên nghiệp. 1- Invisionfree lâu đời hơn các forum free khác 2- Invisionfree có một giao diện khá gợi cảm 3- Nhờ sự lâu đời của mình mà người ta nghiên cứu về nó đạt được nhiều thành tựu hơn so với forum khác, cho dù Forumhoster cho bạn sờ vào cả phpadmin của nó. Thông số về invisionfree cập nhật ngày 18/1/05 là 450,000 forum và 4,400,000 members đăng kí --------------------------------------------------------------------- Để đăng kí ở Invisionfree bạn hay vào http://invisionfree.com +++ chọn Register ở menu bên tay phải. Sẽ hiện ra một trang, có thể là từ s1 cho đến s8.invisionfree. Chúng ta thường gặp s3 và s4 nhiều hơn cả. Con số này không quan trọng lắm. +++ Ở mục điền thông tin: @Board Name: Tên của forum bạn, chỉ được điền kí tự và số, hãy điền tiếng việt không dấu. @Username: Tên của Root Admin, tức là bạn, người đầu tiên sử dụng diễn đàn. Hãy viết tiếng việt không dấu!! @Category: Mục đích của bạn đối với diễn đàn, đa phần nên chọn Forum Service. @Password: mật mã của bạn @Password verity: gõ lại Password. @Email Address: E-mail có thật của bạn, mỗi e-mail chỉ đăng kí được một lần @Email Address verity: Gõ lại E-mail Điều lệ của Invisionfree, chỉ có ba điều quan trọng nhất 1- Chỉ dung tiếng Anh trên diễn đàn 2- Không được xoá quảng cáo 3- Không xoá nguồn gốc diễn đàn (copyright invision power Board) Tuy nhiên, Invision Teams đã du di cho bạn khoản thứ nhất, vì vậy bạn đừng vi phạm hai khoản còn lại, nếu bạn muốn diễn đàn của mình bình yên. Bạn đồng ý và ấn Register!! ____________________________________________________________
  2. Chap2... Việt Hoá Diễn đàn, chèn bộ gõ tiếng Việt -------------------------------------------------------------------- A---VIỆT HOÁ 1---Việt hoá trong Invisionfree tức là thay đổi từ trong đó bằng tiếng Việt bằng Javascript. Dùng đoạn mã Code:
  3. change("Calendar", "Lịch") change("Search", "Tìm Kiếm") change("Log Out", "Thoát"); change("Forum", "Diễn đàn") change("Topics", "Bài viết") change("Replies", "Trả lời") change("Last Post Info", "Bài gửi cuối") change("Welcome back; your last visit was on ", "Mừng người anh em trở lại o0o Đăng nhập cuối cùng của bạn là ") change("Logged in as:", "Tên đăng nhập: ") change("The newest member is", "Người anh em mới nhập làng là ") change("user(s) active in the past 60 minutes", "người online 60 phút trước") change("Most users ever online was", "Số người online đông nhất là ") change("Show detailed list by", "Xem chi tiết ") change("Our members have made a total of", "Tổng số bài đã viết là ") change("posts", "bài viết") change("No members are celebrating a birthday today", "Không có anh em nào sinh nhật hôm nay") change("guests", "khách") change("Registered", "thành viên") change("We have ", "Chúng ta có ") change("Users", ".") change("Welcome Guest ", "Chào Mừng Bạn đến với diễn đàn Hacker VNS") change("Log In", "Đăng nhập") change("Register", "Đăng kí") change("Quick Đăng nhập ", "Đăng nhập nhanh") change("Please enter your name", "Tên đăng nhập") change("Please enter your password", "Mật khẩu đăng nhập") change("You must already have thành viên for an account before you can Đăng nhập.", "Bạn phải là thành viên trước khi đăng nhập vào diễn đàn") change("If you do not have an account, ", "Nếu bạn không có tài khoản ,") change("you may", "bạn có thể") change("by clicking the", "bằng cách ấn vào chữ") change("link near the top of the screen " ,"ở phía trên")
  4. change("I've forgotten my password!", "Bạn quên mật khẩu ư ?") change("Please enter your details below to Đăng nhập", "Hãy điền vào 2 bảng dưới đây để đăng nhập đăng nhập") change("thành viên Member Name", "Tên thành viên") change("Diễn đàn Led by", "Diễn đàn được điều hành bởi") change("No messages found", "Không tìm thấy tin nhắn nào") change("Your thành viên email address", "Địa chỉ email của bạn") change("Total number of bài viết to date", "Số bài bạn đã viết") change("You thành viên on ", "Bạn là thàn viên từ ") change("Average number of bài viết per day", "Số bài viết mỗi ngày(trung binh)") change("Total messages (in all folders)", "Tổng số tin nhắn (Trong tất cả hộp tin)") change("Message space left", "Không gian còn thừa") change("Your personal note pad", "Tờ nháp của bạn") change("Welcome to your control panel", "Chào mừng bạn đến với thông tin riêng tư") change("Compose New Message", "Viết tin nhắn mới") change("Go to Hộp thư;", "Hộp tin nhắn") change("Sent Items", "Tin nhắn đã gửi") change("Empty PM Folders", "Xóa hết tin nhắn") change("Edit Storage Folders", "Biên tập hộp tin nhắn") change("PM Buddies/Block List", "Không muốn nhận thư của...") change("Archive Messages", "Bảng điều khiển") change("Saved (Unsent) PMs", "Tin nhắn chưa gởi") change("Message Tracker", "Tổng hộp tin nhắn") change("Subscriptions", "Theo dõi") change("Message Title", "Tiêu đề") change("Message For", "Gởi cho") change("Personal Profile", "Thông tin cá nhân") change("Edit Profile info", "Sửa đổi thông tin") change("Edit Signature", "Sửa chữ ký") change("Edit Avatar Settings", "Thay đổi hình đại diện") change("Change Personal Photo", "Thay đổi hình cá nhân") change("Options", "Lựa chọn")
  5. change("Change Password", "Đổi mật khẩu") change("Change Email Address", "Đổi địa chỉ email") change("Welcome to your control panel", "Chào mừng bạn đến với không gian riêng tư") change("Menu", "Thực đơn") change("View Bài viết", "Bài viết") change("View Diễn đàns", "Diễn đàn") change("Skin and Languages", "Giao diện và ngôn ngữ") change("Board Settings", "Thông tin diễn đàn") change("Your account summary", "Tài khoản của bạn") change("Your Hộp thư summary", "Khái quát hòm thư") change("Remember me?", "Bạn có muốn nhắc mật khẩu không?") change("If enabled, you will be automatically logged in again when you visit.", "Nếu có , Bạn sẽ được tự động đăng nhập lần sau") change("This is not recommended for shared computers.", "Không nên đồng ý nếu bạn sử dụng Internet công cộng.") change("Privacy, do you want to appear on the active . list?", "Bạn có muốn dấu mặt?") change(" Yes ", "Có") change(" No ", "Không") change("Don't add me to the active . list", "Tôi không muốn xuất hiện trong danh sách Online") change("of total capacity", "trên tổng số dung lượng bạn có") change("bạn có thể enter up to 6 names in the carbon copy box.", "Bạn có thể điền vào tên của 6 thành viên trong hộp bên.") change("One line per name.", "Mỗi dòng một tên.") change("Enter your message", "Tin nhắn của bạn") change("Code Buttons", "Bộ nút mã") change("Normal Mode", "Chế độ bình thường") change("Guided Mode", "Hướng dẫn toàn bộ") change("Enter your Post", "Bài viết của bạn")
Đồng bộ tài khoản