Sổ Tay Thủ Thuật PC part 42

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
4
download

Sổ Tay Thủ Thuật PC part 42

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay thủ thuật pc part 42', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ Tay Thủ Thuật PC part 42

  1. Ở đây, mình xin đi thẳng vào cách phối hợp VBScript và chương trình shutdown.exe để tắt máy từ xa. Để tắt máy từ xa, chúng ta dùng lệnh For để thực hiện lệnh "shutdown" cho 30 máy (MT1, MT2,... MT30). Nhược điểm của cách này là phải thực hiện đủ 30 lệnh "shutdown", cho dù máy đó tắt hay mở. Vấn đề đặt ra là "chỉ gởi lệnh shutdown đối với các máy đang mở", như vậy có vấn đề cần giải quyết là phát hiện "máy tính đang mở". Chúng ta sẽ dùng đoạn mã sau: Dim ObjDomain, ObjComputer, WshShell Dim domainName, str, i Dim txtCmd, txtCmd_H, txtCmd_F On Error Resume Next Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") domainName = objNetwork.UserDomain Lay domain mac dinh domainName = inputBox("Workgroup or DomainName?","Domain Name", domainName) if len(domainName)>0 then Set ObjDomain = GetObject("WinNT://" & domainName) ObjDomain.filter = array("Computer") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") txtCmd_H = "shutdown /s /m \\" tstCmd_F = " /t 120 /c ""Da het gio thuc hanh"" /f" For Each ObjComputer In ObjDomain
  2. txtCmd = txtCmd_H & ObjComputer.name & txtCmd_F WshShell.Run txtCmd, 0 Next Set ObjComputer = nothing Set ObjDomain = nothing end if Set WshShell = nothing Nếu chưa từng lập trình, các câu lệnh này có thể khó hiểu với bạn... nhưng không sao! Bạn chỉ việc dùng notepad tạo một tập tin có tên ShutdownAll.vbs và gơ đoạn mã trên vào. Tôi giả định là bạn lưu tập tin này vào thư mục C:\WINDOWS\SYSTEM32. Sử dụng • Cách 1: Chạy trong môi trường Windows - Nhấn đúp vào tập tin ShutdownAll.vbs - Hoặc bạn có thể tạo một shortcut với nội dung: "Wscript.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\ShutdownAll.vbs" • Cách 2: Chạy trong môi trường cửa sổ lệnh (Command Prompt). Bạn chỉ cần gơ lệnh: Cscript.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\ShutdownAll.vbs Lưu ư: Những máy tính có dùng tường lửa (firewall) của Windows thì đoạn mã trên không thể tác động đến được. nguồn: sofvnn
  3. dọn dẹp file rác 1 cách nhanh chóng 1. Tạo 1 file txt. 2. copy đoạn mã sau vào Code: @echo off echo Webhog Cleaner echo waiting del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp del /f /s /q %systemdrive%\*._mp del /f /s /q %systemdrive%\*.log del /f /s /q %systemdrive%\*.gid del /f /s /q %systemdrive%\*.chk del /f /s /q %systemdrive%\*.old del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.* del /f /s /q %windir%\*.bak del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp del /f /q %userprofile%\cookies\*.* del /f /q %userprofile%\recent\*.* del /f /s /q ?%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*? del /f /s /q ?%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*? del /f /s /q ?%userprofile%\recent\*.*? echo complete! echo. & pause 3. save thành file cleaner.bat 4. Chạy file cleaner.bat là ok
  4. nguồn: net Enable, Disable TaskManager trên Windows XP Windows Task Manager được sử dụng để quản lư các Application , các Process,… đang chạy trên hệ thống. Có thể sử dụng cách dưới đây để disable hoặc enable công cụ Task Manager. Thông thường để chạy Task Manager trên Windows, có thể chuột phải vào TaskBar. Trên menu chuột phải, chọn Task Manager (Xem Hình 1) Hình 1 Để Disable lựa chọn này, click vào Start->Run (xem Hình 2). Hình 2 Trên hộp thoại Run, gơ lệnh gpedit.msc. Xuất hiện giao diện của chương trình Group Policy (xem Hình 3) This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 729x452. Hình 3 Trên Hình 3, lựa chọn User Configuration->Administrative Templates- >System-> Ctrl+Alt+Delete->Remove Task Manager
  5. Nhắp đúp vào Remove Task Manager, xuất hiện hộp thoại Remove Task Manager Properties (xem Hình 4) Hình 4 Trên Hình 4, lựa chọn Enable để xác nhận việc loại bỏ Task Manager. Sau đó nhắp nút OK để xác nhận. Sau bước này, khi chuột phải vào TaskBar, trên menu chuột phải, lựa chọn Task Manager sẽ mờ đi (xem Hình 5). Hình 5 Khi muốn Enable Task Manager, ở Hình 4, lựa chọn lại Not Configured Nguồn: free4vn.org Tác giả: centos4 Giao diện “không đụng hàng” cho hộp thoại Run Error! Giao diện "không đụng hàng" cho hộp thoại Run Thông qua hộp thoại Run trong Windows, bạn có thể kích hoạt nhanh nhiều ứng dụng ẩn hữu ích mà không phải lãng phí thời gian tìm kiếm file thực thi của chúng. Và cũng như những hình nền tô điểm cho desktop, thi thoảng bạn nên tân trang
  6. lại giao diện cho hộp thoại Run để tránh nhàm chán. Dưới đây, người viết xin hướng
Đồng bộ tài khoản