Sổ Tay Thủ Thuật PC part 6

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
11
download

Sổ Tay Thủ Thuật PC part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay thủ thuật pc part 6', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ Tay Thủ Thuật PC part 6

  1. Bạn không cần để ư nhiều các file thêm Build script vào BartPE, như là wrapper.cmd, filecase.ini, sort.txt, Infcachebuild.exe. Bung và tạo thêm memkisofs.exe xong, sau này bạn cứ click đôi vào file pebuilder.exe là nó bắt đầu tự chạy wrapper.cmd để tự làm ra đĩa BartPE bằng một file ISO . 5) Điều đầu tiên là bạn nghiên cứu trước tiên là thư mục plug-in và tìm hiểu sơ qua plug-in quan trọng thế nào ư nghĩa ra sao: Plugin nhằm giúp bạn có thể đưa hầu hết phần mềm nào, mà bạn muốn chạy trong BartPE, XPE đều được . Nhưng do tôn trọng bản quyền tác giả, bạn phải hiểu là plug-in chỉ giúp đở cho bạn cái sườn với file INF chính của nó, trong plugin hoàn toàn không có một file nào để chạy. Ngoại trừ plug-in miễn phí (A43 cho bạn sẵn file exe), còn hầu hết plug-in khác bạn phải tự tìm các file bổ sung vào plug-in để cho plugin mới hoạt động trong Bart PE được . 6) Nếu bạn mở thư mục plug-in ra, sẽ thấy có rất nhiều plug-in, có đến hàng chục cái. Nếu chưa quen làm, bạn chỉ nên chọn vài cái tối thiểu để làm trước tiên, coi liệu thành công chưa. Khi nào thật quen dần với các plug-in mới chọn tiếp cái khác phức tạp hơn. Do vậy, bạn chỉ giữ lại vài plug-in tập làm ra đầu tiên là: zcustom, autorun, BartPE, ghost8, irfanview , nu2menu, ramdisk. Các plug-in còn lại, bạn nên di chuyển chúng vào một thư mục để dành (save) nào đó, khi nào cần đến lấy ra, tìm file bổ sung cho nó để hoạt động sau này. 7) Nghiên cứu sơ về plug-in căn bản là Irfanview và một vài plug-in đơn giản; a) Irfanview: Mở plug-in thật đơn giản này ra, bạn thấy chỉ có 3 file là Irfanview.inf,
  2. Irfanview.htm, Irfanview.exe . * File Irfanview.inf quan trọng nhất, trong bất cứ plug-in, giúp cho bạn biết phải bổ sung file nào giúp nó chạy được trong BartPE. Cứ mở file Irfanview.inf bằng notepad, bạn sẽ thấy hình như bên trên : - Bạn nên thay trong Mục [Pebuilder] từ enable =0 thành 1 là nó sẽ xài được . - Trong mục [Sourcediskfiles], bạn thấy 2 dòng Files\I_view32.exe=a,,1và Files\ I_view32.hlp=a,,1, có nghĩa bạn cần tạo thêm một thư mục files ngay trong plug-in này và bỏ vào đấy 2 files chính I_view32.exe và I_view.hlp (lấy từ việc cài Irfanview398 trong ổ cứng của bạn). - Dòng a,,1 có nghĩa là nó sẽ chép 2 file này giúp bạn vào thư mục Irfanview trong BartPE. - Mục [WinNTdirectories] có a="Programs\ Irfanview",2 có nghĩa là nó sẽ tạo ra thư mục Irfanview. - Mục [Append] nó sẽ thêm vào trong menu chung của nu2menu.xml, một dòng lệnh lấy từ irfanview_nu2menu.xml. * File h™ để bạn hiểu thêm cần tải file chính về từ đâu Infanview download page. * File Irfanview_nu2menu.xml để giúp tạo ra menu sẵn chọn Irfanview chạy trong BartPE b)Plugin BartPE: bạn cũng mở file chính là bartpe.inf bằng notepad, thấy hình sau đây: Nhìn vào mục [SourcediskFiles] để biết file nào cần bổ sung và so sánh với các file có sẵn trong plug-in này bạn thấy thiếu 3 file netplwiz.dll=2,. Srvsvc.dll=2, hnetcfg.dll=2 .
  3. Bạn phải tìm 3 file này trong thư mục system32 của WindowsXP ổ cứng chép vào plug-in này, thế là xong. Con số 2 có nghĩa, là nó sẽ chép vào thư mục System32 của i386 (BartPE) c) Plugin của ghost8: Bạn cũng mở file chính ghost.inf như hình dưới: Cứ tìm trong[SourcediskFiles], là biết rơ các file nào cần chép từ việc cài Ghost8 hay 2003 trong ổ cứng. Đó là 5 files sau đây: ghost32.exe, ghostexp32.exe, ghostsrv.exe (không cần nếu không xài mạng LAN), ghostcdr.dll, oleaccrc.dll. Phần [Software. AddReg] để thêm registry nhằm giúp bạn có icon đễ dùng hơn với các file có đuôi gho. d) Plugin ramdisk: rất quan trọng để đặt Ram disk làm môi trường lưu file tạm, trong khi bạn làm việc chạy trên CD (read only). Bạn nên thay đổi lại một tí trong ramdisk.inf: Ramdisk letter"B:" đổi thành "Z:" và ramdisksize "0x8000000" hay 128MB nếu máy bạn từ 256MB trở lên. Nếu có RAM máy tính thấp, nên thiết lập ở 64MB cho XPE chạy, bằng ramdisksize "0x4000000" . e) Plugin zcustom: thiết lập thông tin cá nhân, nơi lưn trữ file tạm của ramdisk và có thể thêm một vài chương trình nhỏ, font VN hay registry vào đây theo ư bạn: Dấu z là giúp cho thư mục này được nằm sau cùng các plug-in khác. Dưới dòng cuối của [Setvalue], bạn thêm vào để dịnh ổ (Z:\TEMP) là nơi lưu trữ file tạm [Default.AddReg] 0x1, "Environment", "TEMP", "Z:TEMP" 0x1, "Environment", "TMP", "Z:TMP"
  4. Tiếp sau dòng này, bạn thêm vào [Sourcediskfiles] có 2 file của UnikeyNT 40 (UnikeyNT.exe và ukhook40 .dll) ứsẽ chép vào system32 ; cùng một mẫu font VNI (VTIMESN.TTF=22) kèm dòng[ Software.Addreg] để font đó đăng kư chính thức trong Windows (BartPE). [Software.AddReg] 0x1,"MicrosoftWindows NTCurrentVersionFonts","VNI-Times N(TrueType)","VTIMESN.TTF" Bạn cũng có thể thêm nhiều font VNI nữa theo cùng kiễu mẫu với VNI-Times nếu muốn đánh tiếng Việt trong XPE f) Plugin hwpnp: bạn nên tải về từ website của Paraglider http://www.paraglidernc.com/hwnpp.cab. Bung file cab này ra , tìm ra file hwpnp.inf sửa lại giúp cho nó cài ngay trong system32\ I386; thay vì có thư mục riêng như lúc đầu là : Files=a. [SourceDisksFolders] Files=a đổi sang [SourceDisksFiles] hwpnp.exe=2,,1 hwpnpdll.dll=2,,1 Plugin này rất quan trọng nếu bạn dự định dùng XPE vì nó giúp cập nhật lại driver mọi phần cứng của máy tính người khác khi bạn dùng CD XPE của bạn để cứu hộ máy tính người này. g) Plugin Nu2menu: còn quan trọng khi bạn mới biết xài BartPE, nhưng kém quan trọng hơn khi chuyển qua dùng chính thức XPE bổ sung cho BartPE do còn thiếu nhiều chức năng: chưa hoàn toàn giống như XP .
  5. Nói cho bạn dễ hiểu, là plug-in này có nhiệm vụ thiết lập một menu căn bản với các thư mục chính với các Programs, Accessories, System Tools được bổ sung sau đó khi bạn cài thêm bất cứ một plug-in nào khác như Ghost, Irfanview để bạn cứ việc click vào một program bổ sung plug-in là chạy thôi... Chức năng phụ, là còn có thể diều khiển độ phân giải màn hình theo ư muốn. h) Có nên triển khai qua làm các plug-in khác, khi bạn đã hiểu sơ về plug-in của BartPE? Điều này bạn sẽ làm sau này sau khi làm thử nghiệm bước đầu coi có làm ra thành công file ISO cho pebuilder 3110a này không, với một vài plug-in đơn giản nói trên. IV) Bắt đầu chạy Pebuilder.exe làm ra file.ISO trước khi ghi ra đĩa BartPE tự boot: Nhớ là bạn chỉ chạy file chủ yếu này sau khi chuẩn bị từng plug-in một, cho có đầy đủ các file exe, dll theo đòi hỏi của file INF của riêng từng plug-in. 1) Khởi đầu chạy pebuilder.exe, nó hiện ra cửa sổ báo đây là phiên bản 3110a như hình bên trái , từ trên xuống có các mục : - Source path: F:XPPRO (thư mục đã chép CD có XPSP2 tích hợp như đã nói từ lúc đầu) - Ouput: BartPE (không thay đổi) - Media output: nên đánh dấu vào nút kiểm Create ISO image (enter file name) Sau đó ở dòng dưới, bạn có thể thay đổi tên file thư mục để ở đâu theo ư bạn. - Mục cuối 2 nút kiểm Burn to Cd hay EraseCDRW chưa cần dùng, để trống. 2) Trước khi ấn vào Build bạn phải ấn vào Plugins góc trái, mở ra thêm cửa sổ hình phải giúp bạn kiểm ra lại các plug-in đã chuẩn bị có thiếu cái nào không: tất cả phải là yes, nếu là no: Phải coi chừng Enable trong phần [PEBuilder] ghi nhầm =0 thay vì phải là số 1.
  6. Nếu thấy plug-in nào mà bạn đã làm đủ file không hiện ra, coi lại có sai ở điểm nào không, cả dấu phẩy cũng phải thật đúng khoảng cách như ; bartpe.inf nếu bạn ghi quá gần nhau là ;bartpe.inf (không được) hay [Sourcediskfiles] phải có ngoặc 2 bên là ghi thiếu 1 bên là SourcediskFiles] cũng không được. Trong cửa sổ plug- ing này bạn có thể chọn enable/ disable khi thấy cần, config (cấu hình) refresh (cập nhật), edit (chỉnh sửa kiểm tra file INF của từng plug-in), add (thêm), remove (bỏ plug-in ấy đi), help (trợ giúp). 3) Sau khi kiểm ra xong các plug-in, ấn vào close (đóng) xem plugin; ra ngoài ấn build nó bắt đầu làm ra file ISO khá nhanh từ 5-7 phút là xong. Bạn dùng bất cứ chương trình ghi ISO ghi ra đĩa CD BartPE tự boot . Phải chọn lại trong BIOS setup máy tính First boot device là CDROM (thay vì Floppy Disk) 4) Trong trường hợp bạn bổ sung lại thiếu đi 1 file nào đó trong file INF đã yêu cầu, hoặc điều tên file sai, Pebuilder sau cùng sẽ báo có bao nhiêu lỗi (error) ở trên cùng và không làm ra được file pebuilder.ISO giúp bạn . Bạn phải ấn tiếp ngày 1 trong 2 nút (đi qua phải hay qua trái) coi cái sai này nằm ở plugin nào, và bạn exit thoát ra; xoá ngay thư mục BartPE (đã hiếu file đi) và bổ sung file và làm ra một pebuilder mới lần nữa.. 5) Bạn phải thấy có hoạt động của Build scriptr trước khi hoàn tất việc làm ra ISO,
Đồng bộ tài khoản