intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ tay thực hành kết nối mạng IP

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:88

243
lượt xem
115
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu có nội dung gồm 2 phần: Phần 1 tổng hợp các bài thực hành kết nối mạng cơ bản (gồm 5 bài thực hành với các chủ đề khác nhau); phần 2 các lệnh thực hành tham khảo trình bày một số lệnh cơ bản, ý nghĩa của lệnh dùng vào mục đích cho các bài thực hành này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay thực hành kết nối mạng IP

 1. LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Với chiến lược phát triển toàn diện mang tính chất đón đầu về công nghệ nhằm tạo ra tiềm lực to lớn, đủ sức cạnh tranh về chất lượng và sự đa dạng hóa các dịch vụ giá thành thấp, năng suất lao động cao, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam có chiến lược và kế hoạch chuyển đổi mạng Viễn thông số sang mạng thế hệ sau (NGN). Mạng NGN có hạ tầng thông tin duy nhất dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, triển khai dịch vụ một cách đa dạng và nhanh chóng, đáp ứng sự hội tụ giữa thoại và số liệu, giữa cố định và di động, bắt nguồn từ sự tiến bộ của công nghệ thông tin và các ưu điểm của công nghệ chuyển mạch gói nói chung và công nghệ IP nói riêng và công nghệ truyền dẫn quang băng rộng. Cấu trúc của mạng thế hệ sau và các nguyên tắc hoạt động của nó về cơ bản khác nhiều so với cấu trúc của mạng PSTN hiện nay. Do vậy đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật Viễn thông cần phải được bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công nghệ mới này, có như vậy họ mới đ ủ khả năng và trình độ vận hành khai thác quản lý và triển khai các dịch vụ Viễn thông một cách an toàn và hiệu quả. Chương trình “Bồi dưỡng kỹ sư điện tử viễn thông về công nghệ IP và NGN” của Tập đoàn được xây dựng với mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan tới công nghệ IP và NGN cho các cán bộ kỹ thuật đang trực tiếp quản lý và khai thác hệ thống trang thiết bị tại cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu v ề chuy ển đổi công nghệ mạng lưới và dịch vụ viễn thông của Tập đoàn. Cuốn tài liệu “Thực hành kết nối mạng IP cơ bản” bao gồm 2 phần: Phần I: Các bài thực hành kết nối mạng cơ bản. Phần II: Các lệnh tham khảo Phần 1 của bài thực hành bao gồm 5 bài thực hành chính Bài 1: Bấm cáp mạng và khai báo địa chỉ IP cho mạng LAN Bài 2: Những thao tác cơ bản trên Router Bài 3: Thực hành định tuyến tĩnh Bài 4: Thực hành giao thức định tuyến RIP Bài 5: Thực hành giao thức định tuyến IGRP Phần 2: Các lệnh thực hành thảm khảo trình bày một số lệnh cơ bản, ý nghĩa của lệnh dùng vào mục đích gì cho các bài thực hành trên. Trong quá trình biên soạn, mặc dù giáo viên đã rất cố gắng, tuy nhiên không th ể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đọc để những lần xuất bản sau chất lượng của tài liệu được tốt hơn. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1 Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT i
 2. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................................... i MỤC LỤC........................................................................................................................... iii DANH MỤC HÌNH VẼ......................................................................................................vi 1. Mục đích ....................................................................................................................... 1 2. Danh sách thiết bị và cấu hình mạng...........................................................................1 2.1. Danh sách các thiết bị và cáp đấu nối để hoàn thành bài thực hành..................1 2.2. Cấu hình mạng........................................................................................................ 1 3. Yêu cầu bài thực hành................................................................................................... 2 4. Các bước thực hành....................................................................................................... 2 4.1. Bấm cáp thẳng và cáp chéo.................................................................................... 2 4.2. Cấu hình địa chỉ Ipv4.............................................................................................. 9 1. Mục đích ..................................................................................................................... 11 2. Danh sách thiết bị và cấu hình mạng.........................................................................11 2.1. Danh sách các thiết bị và cáp đấu nối để hoàn thành bài thực hành................11 2.2. Cấu hình mạng...................................................................................................... 11 3. Yêu cầu bài thực hành................................................................................................. 11 4. Các bước thực hành.................................................................................................... 11 4.1. Khởi động router................................................................................................... 11 4.2. Chuyển đổi các chế độ làm việc và thực hiện các thao tác lệnh.....................12 4.3. Các lệnh cơ bản.................................................................................................... 19 4.4. Xác nhận các thông số đã thiết lập.....................................................................20 4.5. Sao lưu tệp cấu hình............................................................................................20 (1) Cấu hình tên, mật khẩu cho phép, địa chỉ cho các giao diện và lưu lại tệp cấu hình................................................................................................................................ 20 (2) Khởi động việc sao chép tệp cấu hình................................................................20 (3) Dừng việc sao chép tệp cấu hình.........................................................................21 (4) Thay đổi tệp cấu hình đã được sao chép.............................................................21 (5) Kiểm tra cấu hình sao lưu..................................................................................... 21 (6) Khởi động lại router để loại bỏ cấu hình hoạt động........................................22 (7) Cấu hình lại router từ tệp văn bản được lưu......................................................22 4.6. Khôi phục lại mật khẩu.......................................................................................22 4.7. Quản lý tệp cấu hình bằng TFTP.......................................................................23 Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT ii
 3. MỤC LỤC 1. Mục đích ..................................................................................................................... 25 2. Danh sách thiết bị và cấu hình mạng.........................................................................25 2.1. Danh sách thiết bị.................................................................................................. 25 2.2. Cấu hình mạng...................................................................................................... 25 3. Yêu cầu bài thực hành................................................................................................. 25 4. Các bước thực hành.................................................................................................... 26 Bước 1: Đấu nối thiết bị theo sơ đồ..........................................................................27 Bước 2: Phân mạng con và đánh địa chỉ cho các thiết bị.........................................27 Bước 3: Cấu hình tên, địa chỉ, mặt nạ mạng, mật khẩu cho router.......................28 b) Cấu hình trên Router2.............................................................................................28 c) Cấu hình trên Router3.............................................................................................. 29 d) Kiểm tra cấu hình và trạng thái hoạt động của các giao diện trên router.........30 Bước 4: Kiểm tra bảng định tuyến của router..........................................................32 Bước 5: Cấu hình định tuyến tĩnh trên router............................................................33 Bước 6: Xác định cấu hình định tuyến tĩnh trên router............................................34 Bước 7: Lưu lại tệp cấu hình trên router..................................................................35 1. Mục đích ..................................................................................................................... 36 2. Danh sách thiết bị và cấu hình mạng.........................................................................36 2.1. Danh sách thiết bị.................................................................................................. 36 2.2. Cấu hình mạng...................................................................................................... 36 3. Yêu cầu bài thực hành................................................................................................. 36 4. Các bước thực hành.................................................................................................... 37 Bước 1: Đấu nối mạng theo sơ đồ trên.....................................................................39 Bước 2: Phân mạng con và đánh địa chỉ cho các thiết bị.........................................39 Bước 3: Cấu hình tên, địa chỉ, mặt nạ mạng, mật khẩu…. cho các giao diện trên mỗi router...................................................................................................................... 39 a) Cấu hình trên Router 1............................................................................................. 39 b) Cấu hình trên Router2.............................................................................................40 c) Cấu hình trên Router3.............................................................................................. 41 Bước 4: Cấu hình giao thức định tuyến RIPv1 trên mỗi router...............................42 a) Cấu hình trên Router1.............................................................................................. 42 b) Cấu hình trên Router2.............................................................................................42 c) Cấu hình trên Router3.............................................................................................. 42 Bước 5: Kiểm tra bảng định tuyến trên mỗi router..................................................43 a) Kiểm tra trên Router1.............................................................................................. 43 Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT iii
 4. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN b) Kiểm tra trên Router2..............................................................................................44 c) Kiểm tra trên Router3..............................................................................................44 Bước 6: Giám sát cập nhật định tuyến trên router....................................................45 a) Giám sát trên Router1............................................................................................... 45 b) Giám sát trên Router2..............................................................................................46 c) Giám sát trên Router3............................................................................................... 47 Bước 7: Lưu tệp cấu hình trên router........................................................................47 Bước 8: Cấu hình dừng gửi cập nhật định tuyến trên router1................................47 .Bước 9: Cấu hình tuyến mặc định trên router.........................................................48 .Bước 10: Kiểm tra kết nối giữa các router..............................................................48 Bước 11: Lưu tệp cấu hình trên router......................................................................48 1. Mục đích ..................................................................................................................... 50 2. Danh sách thiết bị và cấu hình mạng.........................................................................50 2.1. Danh sách thiết bị.................................................................................................. 50 2.2. Cấu hình mạng...................................................................................................... 50 3. Yêu cầu bài thực hành................................................................................................. 50 4. Các bước thực hành.................................................................................................... 51 Bước 1: Đấu nối mạng theo sơ đồ trên.....................................................................53 Bước 2: Phân mạng con và đánh địa chỉ cho các thiết bị.........................................53 Bước 3: Cấu hình tên, địa chỉ IP, mật khẩu trên router............................................53 a) Cấu hình trên Router 1............................................................................................. 53 b) Cấu hình trên Router2.............................................................................................54 c) Cấu hình trên Router3.............................................................................................. 55 Bước 4: Cấu hình giao thức định tuyến IGRP trên router........................................56 a) Cấu hình trên Router1..............................................................................................56 b) Cấu hình trên Router2.............................................................................................56 c) Cấu hình trên Router3.............................................................................................. 56 Bước 5: Cấu hình địa chỉ Ip, mặt nạ mạng, cổng mặc định cho các trạm trong mạng............................................................................................................................. 57 Bước 6: Kiểm tra bảng định tuyến trên router..........................................................57 a) Router1...................................................................................................................... 57 b) Router2 và router3.................................................................................................... 58 Bước 7: Kiểm thông tin về giao thức định tuyến trên router...................................58 a) Router1...................................................................................................................... 58 b) Router2 và router3.................................................................................................... 59 Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT iv
 5. MỤC LỤC Bước 8: Kiểm thông tin về giao thức định tuyến trên router...................................59 a) Router1...................................................................................................................... 59 b) Router2 và router 3................................................................................................... 60 Bước 9: Kiểm thông tin về tuyến trên router............................................................60 a) Router1...................................................................................................................... 60 b) Router2 và router 3................................................................................................... 61 Bước 10: Cấu hình băng thông trên giao diện của router.........................................62 Bước 11: Cấu hình cân bằng tải giá không ngang bằng trên router........................62 Bước 12: Kiểm tra việc cân bằng tải giá không ngang bằng trên router................62 Bước 13: Lưu cấu hình trên mỗi router.....................................................................62 PHỤ LỤC 1: TẬP LỆNH THAM KHẢO......................................................................63 PHỤ LỤC 2: CẤU HÌNH THAM KHẢO......................................................................66 CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH..............................................................................66 CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN RIP.................................................................................. 72 CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN IGRP............................................................................... 77 Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT v
 6. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN DANH SÁCH HÌNH Hình 1.1 Cấu hình mạng định tuyến tĩnh.........................................................................25 Hình 1.2 Lưu đồ thực hiện định tuyến tĩnh.....................................................................26 Hình 1.3 Cấu hình mạng định tuyến RIPv1.....................................................................36 Hình 1.4 Lưu đồ cấu hình định tuyến RIP.......................................................................38 Hình 1.5 Cấu hình mạng định tuyến IGRP......................................................................50 Hình 1.6 Lưu đồ các bước cấu hình IGRP......................................................................52 Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT vi
 7. BÀI 1 - BẤM CÁP MẠNG & ĐÁNH ĐỊA CHỈ CHO MẠNG CỤC BỘ BÀI 1: BẤM CÁP MẠNG & ĐÁNH ĐỊA CHỈ CHO MẠNG CỤC BỘ 1. Mục đích Bài thực hành này giúp cho học viên làm quen với các loại cáp mạng thông dụng dùng cho mạng cục bộ (LAN) hiện nay. Học viên sẽ học cách tạo ra các loại cáp mạng khác nhau, cách thức đánh địa chỉ Ip cho một mạng LAN, thông qua đó có thế kết nối thiết bị tạo thành một mạng LAN cơ bản. Sau khi kết thúc bài thực hành, học viên sẽ có thể: Phân biệt và tạo ra các loại cáp mạng dùng cho mạng LAN. - Đánh địa chỉ cho một mạng LAN. - Tạo kết nối cho một mạng LAN. - 2. Danh sách thiết bị và cấu hình mạng 2.1. Danh sách các thiết bị và cáp đấu nối để hoàn thành bài thực hành Đầu connector RJ45 - Cáp xoắn đôi - - Máy tính Thiết bị liên kết mạng (Hub, Switch…) - 2.2. Cấu hình mạng LAN 1 PC1 I SE DF XR NO MS EN E0 Router 1 S 0/0 S 0/2 S0/1 PC28 I SE DF XR NO MS EN S 0/0 S0/0 S0/0 Router 3 Router 4 Router 2 LAN 2 LAN 3 LAN 4 E0 E0 E0 M ES IN SE I MS SEN I SE MS EN I MN S EE S M ES IN SE I SE MS EN D XF IR NO I DF NX R O I NO DF XR I DR N XO F D XF IR NO I NO DF XR PC1 PC60 PC1 PC12 PC1 PC12 Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 1
 8. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN 3. Yêu cầu bài thực hành Chuẩn bị trang thiết bị và cáp theo yêu cầu của bài thực hành. - Kết nối mạng LAN và đánh địa chỉ IP. - Sử dụng các lệnh để kiểm tra kết nối. - 4. Các bước thực hành 4.1. Bấm cáp thẳng và cáp chéo Bước 1: Giới thiệu một số đặc điểm của cáp mạng Phần thực hành này cung cấp kiến thức về việc tạo cáp mạng theo chuẩn T568- A hoặc T568-B. Hoặc các loại cáp khác có thể được sử dụng miễn là tất cả các kết nối (port đầu ra) từ trạm làm việc tới hộp đấu dây và các thiết bị liên kết mạng (Hub hoặc Switch) tương thích với nhau. Nên nhớ rằng cáp được sử dụng để kết nối cho một mạng hiện nay phải sử dụng một chuẩn giống nhau (hoặc là T568-A hoặc là T568-B). Một cáp nối được gọi là cáp thẳng phải có cùng màu dây trên cùng một chân (1-8) tại hai đầu kết cuối. Cáp thẳng (theo chuẩn T568-A hoặc T568-B) có th ể được sử dụng để kết nối một PC tới một phiến đấu dây trong một khu vực làm việc hoặc có thể được sử dụng để kết nối một phiến đấu dây tới hub hoặc switch, hoặc có thể được sử dụng để kết nối trực tiếp PC tới một cổng của hub hoặc switch, hoặc cáp thẳng có thể được sử dụng để kết nối từ cổng “up link” của một hub tới một cổng trên một hub khác. Để tạo cáp chéo, ta sẽ bấm một đầu cáp theo chuẩn T568-A và đầu kia bấm theo chuẩn T568-B hoặc đơn giản hơn là tiến hành đổi vị trí cáp tại chân 1 cho chân 3 và chân 2 cho chân 6 tại một đầu cáp. Cáp chéo được sử dụng đ ể kết nối hai ho ặc nhiều hub hoặc switch trong một mạng cục bộ LAN hoặc kết nối 2 trạm làm việc riêng lẻ với nhau để tạo thành một mạng LAN nhỏ. Điều này cho phép bạn có thể kết nối hai trạm làm việc với nhau hoặc giữa máy chủ và một trạm làm việc mà không cần sử dụng hub hoặc switch giữa chúng. Điều này rất hữu ích trong đào tạo và kiểm tra. Nếu bạn muốn kết nối nhiều hơn hai trạm làm việc, bạn sẽ phải cần một hub hoặc một switch. Bước 2: Tạo cáp thẳng theo chuẩn T568-A hoặc T568-B Sử dụng các bảng về chuẩn màu cáp T568-A hoặc T568-B và sơ đồ để tạo cáp thẳng theo một trong hai chuẩn trên Chuẩn màu cáp T568-A Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 2
 9. BÀI 1 - BẤM CÁP MẠNG & ĐÁNH ĐỊA CHỈ CHO MẠNG CỤC BỘ Chức Sử dụng với Sử dụng với 100 Chân Đôi Màu dây năng 0/100 BASE-T BASE-T4 và 1000 Ethernet BASE-T Ethernet 1 3 Phát White/Green Có Có 2 3 Phát Green/White Có Có 3 2 Thu White/Orange Có Có Không sử Blue/White 4 1 Không Có dụng Không sử White/Blue 5 1 Không Có dụng 6 2 Thu Orange/White Có Có Không sử White/Brown 7 4 Không Có dụng Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 3
 10. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN Không sử Brown/White 8 4 Không Có dụng Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 4
 11. BÀI 1 - BẤM CÁP MẠNG & ĐÁNH ĐỊA CHỈ CHO MẠNG CỤC BỘ Chuẩn màu cáp T568-B Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 5
 12. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN Chức Sử dụng với Sử dụng với 100 Chân Đôi Màu dây năng 10/100 BASE-T BASE-T4 và 1000 Ethernet BASE-T Ethernet 1 2 Phát White/Orange Có Có 2 2 Phát Orange/White Có Có 3 3 Thu White/Green Có Có Không sử Blue/White 4 1 Không Có dụng Không sử White/Blue 5 1 Không Có dụng 6 3 Thu Green/White Có Có Không sử White/Brown 7 4 Không Có dụng Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 6
 13. BÀI 1 - BẤM CÁP MẠNG & ĐÁNH ĐỊA CHỈ CHO MẠNG CỤC BỘ Không sử Brown/White 8 4 Không Có dụng Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 7
 14. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN Màu cáp Màu cáp 1 = Trắng xanh lá 1 = Trắng cam 2 = Xanh lá 2 = Cam 3 = Trắng cam 3 = Trắng xanh lá 4 = Xanh da trời 4 = Xanh da trời Đôi 2 Đôi 3 5 = Trắng xanh da trời 5 = Trắng xanh da trời 6 = Cam 6 = Xanh lá 7 = Trắng nâu 7 = Trắng nâu Đôi 3 Đôi 1 Đôi 4 Đôi 2 Đôi 1 Đôi 4 8 = Nâu 8 = Nâu Sơ đồ giới thiệu màu cáp Bước 3: Thực hiện bấm cáp theo các công đoạn sau (1) Xác định khoảng cách giữa các thiết bị, hoặc giữa thiết bị và ổ cắm, sau đó cộng thêm ít nhất từ 20-25 cm. (2) Bóc vỏ một đầu cáp từ 2,5 cm đến 4 cm tính từ đầu cáp. (3) Sắp xếp các sợi cáp theo chuẩn T568-A hoặc T568-B, và chỉnh các sợi cáp cho thẳng. Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 8
 15. BÀI 1 - BẤM CÁP MẠNG & ĐÁNH ĐỊA CHỈ CHO MẠNG CỤC BỘ (4) Sử dụng dụng cụ để cắt các sợi cáp cách mép vỏ từ 1cm đến 1,5 cm (5) Kiểm tra lại màu và vị trí của các đôi cáp, sau đó đưa vào đầu nối RJ-45. (6) Dùng kìm bấm để thực hiện bấm cáp. (7) Dùng thiết bị kiểm tra kết quá bấm cáp Việc thực hiện bấm cáp mạng chéo từ cáp không có vỏ bọc UTP-Cat 5e và kiểm tra kết nối và chân ra (màu cáp đúng của dây trên đúng chân). Để tạo cáp chéo, ta sẽ bấm một đầu cáp theo chuẩn T568-A và đầu kia bấm theo chuẩn T568-B hoặc đơn giản hơn là tiến hành đổi vị trí cáp tại chân 1 cho chân 3 và chân 2 cho chân 6 tại một đầu cáp. Các bước bấm cáp chéo tương tự như bấm cáp thắng ở trên. 4.2. Cấu hình địa chỉ Ipv4 Trong phần này trình bày cách thức đánh địa chỉ Ipv4 trong mạng LAN. Về mặt nguyên tắc các máy tính trong cùng một mạng muốn trao đổi, chia sẻ thông tin v ới nhau phải cùng một lớp địa chỉ mạng. Giả sử địa chỉ mạng lớp C - 192.168.1.0 255.255.255.0, được sử dụng trong mạng. Học viên sẽ tiến hành gán địa chỉ cho các mạng theo hình vẽ bên dưới. Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 9
 16. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN LAN 1 Đ ịa chỉ Ipv4 : PC1 192 .168 .1 . 0/24 D XF NR MO ES IN SE E0 Router 1 S0/0 S0/2 S0/1 PC40 D XF NR MO ES IN SE S0/0 S0 /0 S0 /1 Router 2 Router 3 Router 4 E0 E0 E0 ES IN SE I SEN S IN SE S D X IF NR MO I XF N MR O D IX NM F R O D D XF NR MO ES IN SE N XR I MS S EN O DF NXR I MS SEN O DF PC1 PC12 PC1 PC12 PC1 PC12 LAN 2 LAN 3 LAN 4 Phần thực hành này yêu cầu, gán dịa chỉ cho LAN1 gồm 28 trạm, LAN 2, LAN 3 và LAN 4, mỗi mạng có 12 trạm. Bước 1: Xác định số lượng mạng con và trả lời một số câu hỏi sau đây 1) Có bao nhiêu mạng con cần cho bài thực hành này ?.......................... 2) Mặt nạ mạng con cho mỗi mạng này là như thế nào? + Dạng thập phân dấu chấm:……………………………………………………… + Dạng nhị phân:…………………………………………………… 3) Có bao nhiêu trạm có thể dùng được trên mỗi mạng con Bước 2: Hoàn thành bảng dưới đây và trả lời câu hỏi Căn cứ vào phần thực hành trên để hoàn thành nội dung trong bảng dưới đây Thiết bị Địa chỉ Ip Mặt nạ mạng con Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 10
 17. BÀI 2 - THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN ROUTER BÀI 2: THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN ROUTER 1. Mục đích Trong bài thực hành này, học viên được làm quen với một thiết bị mạng điển hình là Router, tìm hiểu các thao tác lệnh cơ bản của router, thiết lập và thao tác trên tệp cấu hình của router. Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có thể: Thao tác các lệnh cơ bản trên Router. - Nắm bắt được các chế độ thao tác lệnh cơ bản. - 2. Danh sách thiết bị và cấu hình mạng 2.1. Danh sách các thiết bị và cáp đấu nối để hoàn thành bài thực hành Thiết bị liên kết mạng: Router, Hub - - Máy tính Cáp Rollover và cáp mạng - 2.2. Cấu hình mạng PC Router 3. Yêu cầu bài thực hành Chuẩn bị trang thiết bị và cáp theo yêu cầu của bài thực hành. - Thực hành các thao tác lệnh cơ bản trên Router. - 4. Các bước thực hành 4.1. Khởi động router Bước 1: Kết nối router tới bàn điều khiển Dùng cáp rollover, một đầu nối tới cổng Console của router và một đầu nối tới cổng COM của máy tính. Chạy chương trình Hyper Terminal và thiết lập các tham số: Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 11
 18. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN Terminal VT100 Transmission rate 9600 bps Data length 8 bits Stop bit 1 Parity None Bước 2: Khởi động router Bật nguồn router. Có thông báo nào hiển thị trên màn hình không? ................... Nếu không có, kiểm tra lại các thiết lập ở bước 1. Đợi đến khi màn hình xuất hiện dòng thông báo: Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: Nhập No và bấm Enter. Xuất hiện dòng thông báo sau: Would you like to terminate autoinstall? [yes]: Bấm Enter và đợi đến khi dấu nhắc lệnh xuất hiện: Router> Bây giờ hiện ở chế độ nào của router? ...................... 4.2. Chuyển đổi các chế độ làm việc và thực hiện các thao tác lệnh Bước 1: Thay đổi chế độ làm việc * Nhập lệnh enable. Lúc này ở chế độ nào của router? ............... Router>enable .............................................. * Nhập lệnh configure terminal. Lúc này ở chế độ nào của router? ...................... Router# configure terminal .............................................. * Nhập lệnh interface serial 0. Lúc này ở chế độ nào của router? ............... Router(config)#interface serial 0 .............................................. * Nhập lệnh exit. Lúc này ở chế độ nào của router? ............... Router(config-if)#exit .............................................. * Nhập lệnh line vty 0 4. Lúc này ở chế độ nào của router? ............... Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 12
 19. BÀI 2 - THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN ROUTER Router(config)#line vty 0 4 .............................................. * Nhập lệnh exit. Lúc này ở chế độ nào của router? ............... Router(config-line)#exit .............................................. * Nhập lệnh router rip. Lúc này ở chế độ nào của router? ............... Router(config)#router rip .............................................. * Bấm Ctrl+Z. Lúc này hiện ở chế độ nào của router? ............... Router(config-router)#Ctrl+Z .............................................. Bước 2: Nhập lệnh Khi nhập lệnh, bạn có thể nhập toàn bộ lệnh hoặc không cần nhập hoàn chỉnh cả lệnh. Có thể sử dụng phím . Ví dụ 1: Router> ena + Router> enable Ví dụ 2: Router#conf t tương đương Router#configure terminal * Di chuyển con trỏ Để chuyển về đầu dòng lệnh, bấm < CTRL > + A Để chuyển về cuối dòng lệnh, bấm < CTRL > + E Để lùi con trỏ 1 ký tự, bấm < CTRL > + B Để tiến con trỏ 1 ký tự, bấm < CTRL > + F Để xoá từ tại vị trí con trỏ, bấm < CTRL > + D * Lịch sử lệnh: Bạn có thể dùng lại các lệnh đã nhập. Bấm phím  để chuyển tới những lệnh đã nhập trước hoặc sau một lệnh. Ví dụ: Muốn chuyển tới chế độ cấu hình giao diện Serial 0, bấm  hoặc  cho đến khi thấy lệnh interface serial 0 * Lệnh trợ giúp: Gõ dấu chấm hỏi (?) ngay tại dấu nhắc lệnh để hiển thị tất cả các lệnh có thể sử dụng trong chế độ hiện tại của router. Liệt kê 5 lệnh bạn thấy vào bảng dưới đây. Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 13
 20. THỰC HÀNH KẾT NỐI MẠNG IP CƠ BẢN Lệnh Ý nghĩa Chương trình bồi dưỡng kiến thức IP và NGN cho kỹ sư ĐTVT của VNPT 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2