SQL Advanced

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
7
download

SQL Advanced

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 1) SQL ORDER BY Từ khóa ORDER BY dùng để sắp xếp lại những kết quả trả về theo kiểu alphabetical hay một giá trị nào đó . Ta có bảng Order sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 1) SQL ORDER BY Từ khóa ORDER BY dùng để sắp xếp lại những kết quả trả về theo kiểu alphabetical hay một giá trị nào đó . Ta có bảng Order sau : Bây giờ ta sẽ hiển thị ra 2 cột Company và OrderNumber được sắp xếp theo vần alphabetical : Trích: SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company Kết quả : Còn đây là ví dụ hiển thị sắp xếp trong alphabetical Order và Ordernumbers trong kiểu numerical. Trích: SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company, OrderNumber Kết quả : Bạn muốn sắp xếp đảo ngược lại alphabetical thì ta sẽ thêm từ khóa DESC sau giá trị của ORDER BY : Trích: SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company DESC
  2. Kết quả : Và tương tự như vậy khi ta thêm sự sắp xếp kiểu numerical order , thêm từ khóa ASC : Trích: SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company DESC, OrderNumber ASC dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản