SQL Advanced part 13

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
9
download

SQL Advanced part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc tạo index để chỉ mục đến table với mục đích xác định các field một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ta có thể thực hiện điều đó = việc tạo index trên những cột trong table , và tất cả index được định sẵn bằng tên. Người sử dụng ko thể nhìn được những indexes đó , họ chỉ có thể sử dụng những câu truy vấn một cách chính xác và nhanh chóng như Google vậy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 13

  1. Phần 2 SQL Adva anced (bài 8 8) Create I Index : Việc tạo index để chỉ mục đến table với m đích xá định các field một c o c n mục ác cách nhanh chóng và hiệu quả. à Ta có th thực hiện điều đó = v tạo ind trên nhữ cột tron table , và tất cả inde hể n việc dex ững ng à ex được địn sẵn bằng tên. Ngườ sử dụng k thể nhìn đ nh g ời ko được những indexes đó , họ chỉ có g thể sử dụ những câu truy vấ một cách chính xác và nhanh ch ụng ấn h hóng như G Google vậy Lưu ý : U Update tabl có chứa i le indexes cần rất nhiều t n hưng bởi vì index cần thời gian nh update li tục . Vậ cách tốt n là ta ch nên lập in iên ậy nhất hỉ ndex tại đến những cột dữ liệu nà n ào mà ngườ dùng hay tìm kiếm n . ời y nhất A Uniqu Index : ue Khi tạo 1 index trên 1 table thì 2 hàng sẽ ko thể có c n ì cùng 1 giá tr index. rị Cú pháp : p Trích: CREATE UNIQUE INDEX in E ndex_name e_name (co ON table olumn_nam me) Trường "column_n name" chỉ rõ cột mà bạn muốn lập chỉ mục. õ n p ndex đơn giản : Tạo 1 In g Khi tạo 1 index đơn giản trên 1 table , ko có ràng bu UNIQU thì sẽ tồn tại những giá n uộc UE n trị giống nhau. g Cú pháp : p Trích: CREATE INDEX index_name i e e_name (co ON table olumn_nam me) Ví dụ tạo index đơn giản mang tên Person n g nIndex trên LastName field trong table Perso n e g ons Trích:
  2. CREATE INDEX PersonIndex ON Person (LastName) Nếu bạn muốn giá trị của index trong 1 cột sắp xếp những order theo kiểu đi xuống , bạn cần thêm từ khóa DESC sao tên cột (cái này đã nói ở phần ORDER BY). Trích: CREATE INDEX PersonIndex ON Person (LastName DESC) Còn bạn muốn lập index cho nhiều hơn 1 cột thì chỉ việc thêm cột vào : Trích: CREATE INDEX PersonIndex ON Person (LastName, FirstName) dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản