intTypePromotion=1

SQL Basic part 3

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
15
download

SQL Basic part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SQL Tutorials - Phần I (bài 2) Thực hành : Câu lệnh SQL SELECT : Cú pháp : Trích: SELECT tên cột(s) FROM tên bảng Ví dụ 1: Dùng Enterprise Manager tạo 1 table có tên là Persons như sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Basic part 3

  1. SQL Tutorials - Phần I (bài 2) Thực hành : Câu lệnh SQL SELECT : Cú pháp : Trích: SELECT tên cột(s) FROM tên bảng Ví dụ 1: Dùng Enterprise Manager tạo 1 table có tên là Persons như sau : Giờ ta sẽ dùng câu lệnh select để show các giá trị trong 2 cột LastName và FirstName : Trích: SELECT LastName,FirstName FROM Persons Kết quả : Ví dụ 2: Select all column : Để select tất cả các cột trong table "Persons" ,sử dụng kí hiệu * thay cho tên cột : Trích: SELECT * FROM Persons
  2. Câu lệnh SELECT DISTINCT : Câu lệnh này dùng để loại bỏ những giá trị giống nhau và chỉ show ra 1 giá trị . Cú pháp Trích: SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_name Ví dụ ta có 1 bảng Order như sau : Ta nhận thấy trong cột Company có 2 giá trị giống nhau là W3Schools Vậy muốn cột Company chỉ hiển thị duy nhất 1 giá trị W3Schools ta sử dụng câu lệnh DISTINCT như sau : Trích: SELECT DISTINCT Company FROM Orders Kết quả : Bây giờ "W3Schools" trong danh sách chỉ có 1 kết quả trả về. dondoc (vniss)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2