SQL Pro Tutorial

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
6
download

SQL Pro Tutorial

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hôm nay là đầu tháng. Necro bắt tay vào viết tiếp tuts SQL phần II, tiếp theo phần SQL tuts phần I của exploiter dondoc. Đầu tiên là chúng ta sẽ tổng kết lại coi sau tuts I của đơn độc chúng ta đã được biết qua những gì nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Pro Tutorial

  1. SQL Tu utorials - Phần II (bài 1) i Hôm nay là đầu thá Necro b tay vào viết tiếp tu SQL phầ II, tiếp th phần SQ y áng. bắt uts ần heo QL tuts phần I của expl n loiter dondo oc. Đầu tiên là chúng ta sẽ tổng kế lại coi sau tuts I của đơn độc ch n a ết u a húng ta đã đ được biết qu ua những g nhé. gì www.vniss.n https://w net/xforce/s showthread.php?t=353
  2. ====== ======== p/s: Cho Necro thời gian chuẩn bị tí xíu n Bổ sun sau o i n nhé. ng Bài 1 Trong ph I bài 1 của dondoc cũng đã có giới thiệu sơ lược qu SQL là g rồi. Hôm nay hần c ó u ua gì Necro trranh thủ ôn tập lại từ đầu luôn. Dựa hoà toàn vào những gì h giờ Nec biết đượ để post lên. Còn về phần sưu tầ àn hiện cro ợc ầm thì Necr sẽ để riên để bổ sun thêm vậy ro ng ng y Tại cái n là sản phẩm tự tay nên có điểm nào chưa ổn thì anh em góp ý c hoàn th này p m a h cho hiện vậy. === ==o0o==== = TỔNG Q QUAN VỀ CƠ SỞ DỰ LIỆU Ề Trích: Chú thíc 1 tí cho newbie coi l ch n lun Cơ sở dữ liệu --> da ữ atabase --> DB Hệ quản trị cơ sở dữ liệu --> d n ữ database ma anagement s system --> D DBMS DB thực ra chỉ là một tập hợp những dòn dữ liệu. c m ng Mà nó đ biệt hơn các văn bả thường để người ta g nó với 1 cái tên khác vì nó có sự đặt ản ể gọi sắp xếp và có thể ch người dù phân bố dữ liệu m cách có hệ thống. N chung là ho ùng ố một Nói à làm việc có khoa họ và mau l c ọc lẹ Ngoài vi DB hỗ trợ cho ngư dùng việ quản lý 1 khối lượng dữ liệu lớ cũng như số iệc t ười ệc g ớn ư lượng ng gười dùng truy cập cùn lúc rất nh t ng hiều. Việc q quản lý dữ liệu bao gồ ồm: --- DB đđịnh nghĩa cấu trúc cho những dữ liệu mà nó lưu trữ. c o --- Hỗ tr các công cụ cho ngư dùng thự hiện 1 cá đơn giả rợ ười ực ách ản. --- Hỗ tr bảo mật dữ liệu qua việc chứng thực truy cập. rợ d g *** Dừn ở đây để Necro bổ s ng sung cái câu thứ ba ở t u trên. MS.Ac ccess cũng là phần mềm m dùng để quản trị cơ sở dữ liệu, nhưng đa số các nhà quản trị DB không liệt kê nó vào ơ , B t danh sác những ph mềm qu trị DB v cơ chế bảo mật của nó kém hơ những ph ch hần uản vì ơn hần mềm quản trị khác. Hai mục tiêu chính của bất kỳ một hệ DB c BMS là: --- Hỗ tr một cách hiệu quả v thuận tiện cho ngườ dùng nhằm để lưu trữ và truy xu rợ h và n ời m ữ uất data từ D DB --- Quản lý thông ti của nhữn người sử dụng DB c n in ng ử cũng những quyền hạn mà người đó g n có thể th hiện trê DB. (lại n đến chu hực ên nói uyện secure đây mà
  3. Sẵn giới thiệu về ng i gười dùng t nói tí về chuyện 1 u của DB thì user BMS thì có thể làm đượ ợc những chhuyện gì vớ DB của h ới họ: 1/ Thêm file vào DB m B 2/ Chèn (insert) dữ liệu vào nh hững file đã có sẵn ã 3/ Truy x (select dữ liệu từ file xuất t) ừ 4/ Cập n (update dữ liệu tr nhật e) rong file 5/ Xoá d liệu trong file dữ g 6/ Di dờ vị trí nhữn file đã có sẵn trong DB ời ng ó 7/ Áp đặ việc bảo mật và tính toàn vẹn d liệu (integrity rules) ặt m h dữ ) Có ba lo người dù của mộ hệ DBMS bất kỳ: oại ùng ột S --- Appl ogrammer: người lập trình nên các ứng dụn Họ sẽ giú end user lication pro ng. úp r trong qu trình sử dụng phần m của họ Chương t uá d mềm ọ. trình có thể được viết b bằng C, VB ... B --- End user: Ngườ dùng cuố Họ sẽ là người dùng các sản ph của app ời ối. g hẩm plication programmmer, và đưương nhiên h sẽ được trợ giúp kh có thông b lỗi tron quá trình sử họ hi báo ng h dụng. abase Admi --- Data inistrator ( (DBA): Quả trị DB. C ản Chính ngườ này sẽ đảm nhiệm vi ời m iệc quản lý coi DB đượ lưu trữ v bảo trì ra sao, phân q ợc và quyền lại ch người dù như thế nào ho ùng ế v.v... Có được quyền của người quản lý thì sướ phải bít Nhớ hồi n c a ớng t. nghịch cái b IPB, cũn bug ng được qu DB quá trời. Thậm chí drop lu của ng ta uậy un a Lỡ tay d drop nhầm chắc trojon là có kinh n c nghiệm dzụ này nhất, k đến là R thường h ụ kế Rek hay del lun c chính con sh lun ^.^ hell === p/s: Hôm nay làm tiếp 1 tí, dạo này ban n m t o ngày cũng b ban đêm cũng busy bận, m y...hix hix.. ..mỗi ngày sẽ tranh thủ ôn tập SQL 1 ít cùng an em n nh mancer(VNI Necrom ISS)  
Đồng bộ tài khoản