intTypePromotion=3

STATE OF CALIFORNIA SCHEDULE 7 PROGRAM: NONCONTRACT COMPUTATION OF PROFESSIONAL COMPONENT OF HOSPITAL BASED PHYSICIAN'S REMUNERATION_part1

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
2
download

STATE OF CALIFORNIA SCHEDULE 7 PROGRAM: NONCONTRACT COMPUTATION OF PROFESSIONAL COMPONENT OF HOSPITAL BASED PHYSICIAN'S REMUNERATION_part1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được kiểm toán Chi phí trung bình mỗi ngày 1 Medi-Cal. 2. 3. 4. 5. Medi-Cal Chi phí dịch vụ Bao (Bảng 3, Line 8) Trừ: Chi phí Medi-Cal hành chính ngày (Bảng 4A, dòng 28 và 31) Tổng số chi phí Medi-Cal Dịch vụ Bao Theo giảm (1 trừ dòng 2) được kiểm toán ngày Medi-Cal (Danh mục 4, 4A, 4B, không bao gồm ngày hành chính) đã được kiểm toán Medi-Cal Chi phí mỗi ngày (3 ÷ dòng 4) $ 0.00 $ 0 $

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: STATE OF CALIFORNIA SCHEDULE 7 PROGRAM: NONCONTRACT COMPUTATION OF PROFESSIONAL COMPONENT OF HOSPITAL BASED PHYSICIAN'S REMUNERATION_part1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản