Structured Cabling System (SCS)

Chia sẻ: Dang Thach Quan Koliadang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
94
lượt xem
21
download

Structured Cabling System (SCS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A Structured cabling system is a set of cabling and commectivity products that integrates the voice, data, video, and various management systems of a building.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Structured Cabling System (SCS)

Đồng bộ tài khoản