intTypePromotion=3

Sử dụng phần mềm Microsoft Encarta trong dạy học địa lí lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học

Chia sẻ: ViColor2711 ViColor2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
9
lượt xem
0
download

Sử dụng phần mềm Microsoft Encarta trong dạy học địa lí lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích, nghiên cứu việc khai thác, sử dụng phần mềm Microsoft Encarta trong dạy và học bộ môn Địa lí theo hướng phát triển năng lực người học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học bộ môn Địa lí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng phần mềm Microsoft Encarta trong dạy học địa lí lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học

  1. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 227-233 SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT ENCARTA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Đỗ Vũ Sơn - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Hoàng Minh Chấn - Học viên cao học khóa 26, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Ngày nhận bài: 09/03/2019; ngày sửa chữa: 09/04/2019; ngày duyệt đăng: 16/04/2019. Abstract: In the process of teaching Geography, helping students work with maps, images, data,... play a particularly important role to enable learners actively exploit and absorb comprehensive, practical and more effective knowledge. Microsoft Encarta software is a very effective tool in teaching and learning Geography. In the article, we analyze and study the exploitation and use of Microsoft Encarta software in teaching Geography in the direction of developing learners’ competency to promote the activeness, initiative and creativity of learners, contributing to improving efficiency of teaching and studying Geography. Keywords: Microsoft Encarta software, Geography in grade 11, competency-oriented teaching. 1. Mở đầu - Đề cập tới xu thế đạt được một kết quả nào đó của Dạy học Địa lí luôn gắn liền với việc sử dụng tranh một công việc cụ thể, do một con người cụ thể thực hiện ảnh, bản đồ, mô hình,... về các đối tượng địa lí cùng với (năng lực học tập, năng lực tư duy, năng lực tự quản lí các đặc tính của nó giúp cho người học chủ động tiếp thu, bản thân,...), vì vậy không tồn tại năng lực chung chung. khai thác kiến thức một cách đầy đủ và toàn diện nhất. Có thể phân loại năng lực thành năng lực chung và Khai thác phần mềm Microsoft Encarta trong dạy năng lực đặc thù. học Địa lí có ý nghĩa rất thiết thực trong việc đổi mới - Năng lực chung: là những năng lực cơ bản, thiết yếu phương pháp dạy học, ứng dụng khoa học, công nghệ hoặc cốt lõi... làm nền tảng cho mọi hoạt động của con vào trong giảng dạy và học tập nhằm phát huy tính tích người trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp. Một số cực, chủ động, sáng tạo, hình thành năng lực của người năng lực cốt lõi của học sinh (HS) trung học phổ thông học; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học Địa như: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn lí ở trường phổ thông. đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác. Bài viết phân tích, nghiên cứu việc khai thác, sử dụng - Năng lực đặc thù: Là những năng lực được hình phần mềm Microsoft Encarta trong dạy và học Địa lí lớp thành và phát triển trên cơ sở các năng lực chung theo 11 theo hướng phát triển năng lực người học. định hướng chuyên sâu, riêng biệt trong các loại hình 2. Nội dung nghiên cứu hoạt động, công việc hoặc tình huống, môi trường đặc thù, cần thiết cho những hoạt động chuyên biệt, đáp ứng 2.1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực yêu cầu hạn hẹp hơn của một hoạt động như toán học, người học thể thao, địa lí,... Một số năng lực đặc thù môn Địa lí như Năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh năng lực nhận thức khoa học Địa lí (nhận thức thế giới nghiệm, kĩ năng, thái độ và hứng thú để hành động một theo quan điểm không gian; giải thích các hiện tượng và cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa quá trình địa lí); năng lực tìm hiểu địa lí (sử dụng các dạng của cuộc sống [1; tr 15]. công cụ địa lí học; tổ chức học tập ở thực địa; khai thác Một số đặc điểm của năng lực: Internet phục vụ môn học); năng lực vận dụng kiến thức, - Có sự tác động của một cá nhân cụ thể tới một đối kĩ năng đã học (cập nhật thông tin và liên hệ thực tế; thực tượng cụ thể (kiến thức, quan hệ xã hội,...) để có một sản hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn; vận dụng tri phẩm nhất định; do đó có thể phân biệt người này với thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn). người khác. Dạy học phát triển năng lực người học là dạy học - Năng lực là một yếu tố cấu thành trong một hoạt hướng người học phát huy các năng lực của bản thân động cụ thể. Năng lực chỉ tồn tại trong quá trình vận như sáng tạo, trừu tượng, tư duy, phân tích,... Nhằm góp động, phát triển của một hoạt động cụ thể. Vì vậy, năng phần cho việc hình thành và phát triển nhân cách cho lực vừa là mục tiêu, vừa là kết quả hoạt động. người học [1; tr 16]. 227
  2. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 227-233 2.2. Khai thác phần mềm Microsoft Encarta sử dụng - Khai thác Video clip trong Microsoft Encarta trong dạy học Địa lí 11 theo định hướng phát triển Encyclopedia: Trong Microsoft Encarta chứa nhiều năng lực người học videos clip, những đoạn videos này có thể sử dụng trực 2.2.1. Giới thiệu về Microsoft Encarta tiếp hoặc copy và sử dụng các phần mềm khác để biên Microsoft Encarta là bộ bách khoa toàn thư số hóa đa tập, chỉnh sửa, lồng tiếng thành những đoạn videos clip phương tiện của hãng phần mềm lớn nhất thế giới - có nội dung phù hợp với bài giảng của giáo viên, có thể Microsoft. Encarta được cập nhật và phát hành đều đặn chèn (Insert) vào bài giảng PowerPoint để trình chiếu. hàng năm, được viết bởi nhiều chuyên gia nổi tiếng về - Khai thác các bảng số liệu thống kê: Trong chương chuyên ngành của họ, do vậy các bài viết trong Encarta trình có rất nhiều bảng số liệu thống kê theo như các chủ rất có chất lượng. Microsoft Encarta cung cấp nguồn đề: Nông nghiệp, thông tin liên lạc, kinh tế, giáo dục, thông tin khổng lồ: Hơn 66.000 bài viết; hơn 26.000 hình năng lượng và khoáng sản, môi trường, địa lí, y tế, dân ảnh và minh họa có giá trị cao; hơn 3.000 âm thanh và cư, thương mại, giao thông vận tải. Từ những bảng thống đoạn nhạc; hơn 29.000 liên kết trang web được biên tập kê này có thể chuyển dữ liệu sang phần mềm Excel để kĩ lưỡng; hơn 200 bài tập tương tác trong Encarta Kids; xây dựng các biểu đồ, xử lí để liên kết sang Mapinfo xây 300 đoạn phim và mô tả minh họa,... dựng các bản đồ chuyên đề theo các mục đích khác nhau. Một số tính năng của Microsoft Encarta có thể khai 2.2.2. Khái quát chương trình Địa lí lớp 11 thác được trong dạy học Địa lí: * Cấu trúc chương trình sách giáo khoa Địa lí 11 - Khai thác thông tin bản đồ: Khai thác được hệ thống hiện hành (xem hình 1 trang bên) bản đồ trong Microsoft Encarta: * Mục tiêu của chương trình Địa lí 11: + Read Article: bài viết về các quốc gia trên thế giới. - Về kiến thức: Hiểu, trình bày và giải thích được: + Map Leged: xem bản chú giải của từng bản đồ. + Một số đặc điểm của nền kinh tế thế giới đương đại + Cartographer: thể hiện nội dung của bản đồ chuyên và một số vấn đề đang được nhân loại quan tâm. đề (ẩn, hiện tên địa danh, đường ranh giới của các quốc + Đặc điểm tự nhiên, dân cư, KT-XH của một số khu gia). vực, quốc gia trên thế giới. Từ các dữ liệu này, có thể sao chép một bản đồ làm - Về kĩ năng: Củng cố và phát triển các kĩ năng: tư liệu hỗ trợ dạy học hoặc dùng để thiết kế giáo án trên + Nhận xét, phân tích, tổng hợp, so sánh các sự vật, PowerPoint. hiện tượng địa lí, xây dựng biểu đồ, sử dụng và khai thác - Khai thác tư liệu hình ảnh: Trong Microsoft Encarta bản đồ, số liệu thống kê liên quan đến địa lí KT-XH thế có rất nhiều hình ảnh quý về tất cả các quốc gia trên thế giới, khu vực và một số quốc gia tiêu biểu. giới, đây có thể coi là kho tư liệu khổng lồ để giáo viên + Thu thập, trình bày các thông tin địa lí về một số Địa lí có thể khai thác phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. khu vực hay quốc gia tiêu biểu trên thế giới. Để khai thác được các hình ảnh trong bộ đĩa có rất nhiều + Vận dụng kiến thức ở mức độ nhất định để giải cách khác nhau, có thể tìm kiếm theo từ khoá (bằng tiếng thích các sự vật, hiện tượng địa lí đang diễn ra trên thế Anh) của hình ảnh đã biết hoặc tìm kiếm theo tên quốc giới. gia, cả hai hình thức này giáo viên đều tìm cho mình được - Về thái độ, hành vi: những hình ảnh hữu ích. Tìm kiếm hình ảnh, thực hiện + Có ý chí vươn lên để đóng góp vào sự phát triển theo các bước sau: Tại cửa sổ chính của chương trình, KT-XH của đất nước. nhập từ khoá vào hộp Search (ví dụ muốn tìm các hình ảnh về núi, nhập vào hộp Search từ khoá: Mountain) sau + Có thái độ đúng đắn trước hiện tượng KT-XH của đó kích chuột vào biểu tượng Search (hoặc nhấn phím một số quốc gia, khu vực. Enter trên bàn phím) kết quả chương trình sẽ liệt kê toàn + Quan tâm đến những vấn đề liên quan đến Địa lí bộ các tư liệu về núi trên thế giới. Có thể sao chép hình như dân số, môi trường [4]. ảnh làm tư liệu cho bài giảng. 2.2.3. Ví dụ về việc sử dụng Microsoft Encarta trong dạy - Khai thác thông tin dạng văn bản (Text): Để tìm học Địa lí lớp 11 kiếm được các thông tin cần thiết về đối tượng muốn Địa lí lớp 11 có nội dung về địa lí thế giới. Sử dụng nghiên cứu (dạng văn bản), người sử dụng có thể chuyển Microsoft Encarta trong dạy học Địa lí 11 nhằm phát thành các file định dạng Word và lưu trữ lại, sau đó biên triển các năng lực của HS rất thuận lợi bởi các tính năng tập để tạo các bản báo cáo (lưu ý các văn bản này đều đã phân tích ở trên. Encarta tạo điều kiện cho giáo viên được định dạng dùng tiếng Anh, người sử dụng cần và HS được tham quan, tìm hiểu mọi khu vực của Trái nghiên cứu dịch chính xác về nội dung). Đất ở các tỉ lệ, góc nhìn khác nhau, tìm hiểu khối lượng 228
  3. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 227-233 Hình 1. Sơ đồ chương trình sách giáo khoa Địa lí lớp 11 hiện hành tri thức khổng lồ trên rất nhiều lĩnh vực chỉ bằng những sử dụng để dạy học trong toàn bộ chương trình địa lí lớp thao tác đơn giản trên máy tính. Microsoft Encarta có thể 11 (được thể hiện trong bảng 1). Bảng 1. Sử dụng Microsoft Encarta trong dạy học Địa lí 11 theo định hướng phát triển năng lực Năng lực được hình thành STT Nhóm bài Sử dụng Encarta Năng lực Năng lực chung đặc thù - Sử dụng Encarta để xác định vị trí tên một số nước thuộc nhóm Sự tương nước phát triển và đang phát triển. phản về - Hướng dẫn HS tìm vị trí của các nước: Hoa Kì, Anh, Ấn Độ, Ê- trình độ ti-ô-pi-a,... (Chỉ được vị trí của các nước này trên bản đồ): Home - Năng lực phát triển /Explorer Encarta by Subject Geography/ World Atlas. quan sát, KT-XH - Năng lực đọc và sử của các - Kết quả: Vị trí của Hoa Kì trên bản đồ (các quốc gia khác thực sử dụng hiện tương tự). dụng bản nhóm công nghệ đồ. 1 nước; thông tin. - Năng lực Cuộc - Năng lực phân tích cách làm việc cá và tổng mạng nhân. hợp thông khoa học tin. và công nghệ hiện đại 229
  4. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 227-233 - Bài tập: Sử dụng Encarta để xác định vị trí các nước thuộc các tổ chức liên kết kinh tế và khu vực. - Hướng dẫn HS tìm vị trí của các nước thuộc Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR): Home/Continents and Regions/South - Năng lực quan sát, America. - Năng lực đọc và sử Xu hướng - Kết quả: sử dụng dụng bản toàn cầu công nghệ đồ. 2 hóa, khu thông tin. - Năng lực vực hóa - Năng lực kinh tế phân tích làm việc cá và tổng nhân. hợp thông tin. - Sử dụng Encarta đề xác định vị trí của các khu vực: Châu Phi, Mĩ Latinh, Tây Nam Á , Trung Á, Đông Nam Á trên bản đồ thế giới; Tra cứu thông tin về các quốc gia,... - Ví dụ: Tra cứu thông tin nước Cộng hòa Iraq: bản đồ, cờ, bài hát quốc ca,... Home/Countries/ kích vào Iraq - xem bản đồ/ Read Article để đọc các thông tin khác về Iraq. - Năng lực - Kết quả: quan sát, - Năng lực đọc và sử Một số sử dụng dụng bản vấn đề công nghệ đồ. 3 của châu thông tin. - Năng lực lục và khu - Năng lực vực phân tích làm việc cá và tổng nhân. hợp thông tin. - Sử dụng Encarta để xác định vị trí trên bản đồ thế giới, tra cứu - Năng lực thông tin về các quốc gia: Hoa Kì, Liên bang Nga, Trung Quốc, quan sát, - Năng lực Nhật Bản, Ôxtrâylia. đọc và sử sử dụng Địa lí các Ví dụ: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên của Nhật Bản: Homework dụng bản công nghệ khu vực Tools > Geography Tools > World Atlas, gõ “Japan” trên khung đồ. 4 thông tin. và quốc “Search” ở góc trên bên phải, chọn bản đồ tự nhiên (Physical - Năng lực - Năng lực gia Features), có thể zoom lớn bản đồ để tiện quan sát, đọc kí hiệu làm việc cá phân tích bản đồ trong mục “Map Legend”, đọc tất cả thông tin về Nhật nhân. và tổng Bản trong “Read Article”,... hợp thông - Kết quả: tin. 230
  5. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 227-233 - Sử dụng Encarta để xác định vị trí trên bản đồ thế giới, tra cứu thông tin thuộc 2 tổ chức kinh tế lớn là Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp Hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). - Ví dụ: Xác định vị trí các quốc gia thuộc ASEAN Homework Các Tổ Tools > Geography Tools > World Atlas, gõ “Asia” trên khung - Năng lực chức kinh “Search” ở góc trên bên phải, chọn bản đồ vùng chính trị quan sát, tế: Liên (Politican), có thể zoom lớn bản đồ để tiện quan sát, đọc kí hiệu - Năng lực đọc và sử minh sử dụng bản đồ trong mục “Map Legend”,... dụng bản châu Âu công nghệ - Kết quả: đồ. 5 và Hiệp thông tin. - Năng lực hội các - Năng lực phân tích quốc gia làm việc cá và tổng Đông nhân. hợp thông Nam Á tin. (ASEAN) Ví dụ: Bài 9 - Nhật Bản (bảng 2): Bảng 2. Gợi ý sử dụng Microsoft Encarta trong dạy học Địa lí bài Nhật Bản Năng lực được hình thành STT Nội dung Sử dụng Encarta Năng lực Năng lực chung đặc thù - Hướng dẫn HS sử dụng chức năng tìm kiếm vị trí của Nhật Bản trên bản đồ châu Á, xác định được vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, 4 đảo lớn của Nhật Bản. - Kết quả: - Năng lực + Vị trí của Nhật Bản trên bản đồ châu Á. - Năng lực quan sát, sử dụng đọc và sử công nghệ dụng bản 1 Vị trí địa lí thông tin. đồ. - Năng lực - Năng lực làm việc cá phân tích và nhân. tổng hợp thông tin. + Nằm ở Đông Á, là quốc đảo hình vòng cung; Gồm 4 đảo lớn và hàng nghìn đảo nhỏ. 231
  6. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 227-233 (Chọn Read Article để tìm hiểu các thông tin khác về Nhật Bản như: cờ, quốc ca,...). - Hướng dẫn sử dụng Encarta để tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản. - Kết quả: Bản đồ tự nhiên của Nhật Bản (Zoom lên để quan sát tốt hơn, đọc bảng chú giải trong mục “Map Legend”. - Năng lực - Năng lực quan sát, sử dụng đọc và sử công nghệ dụng bản Điều kiện 2 thông tin. đồ. tự nhiên - Năng lực - Năng lực làm việc cá phân tích và nhân. tổng hợp thông tin. + Địa hình chủ yếu là núi trung bình và núi thấp, ít đồng bằng,... - Hướng dẫn sử dụng Encarta để tìm hiểu đặc điểm Dân cư của Nhật Bản. - Kết quả: Bản đồ Phân bố dân cư Nhật Bản (Zoom lên để quan sát tốt hơn, đọc bảng chú giải trong mục “Map Legend”. - Năng lực - Năng lực quan sát, sử dụng đọc và sử công nghệ dụng bản Dân cư và 3 thông tin. đồ. xã hội - Năng lực - Năng lực làm việc cá phân tích và nhân. tổng hợp thông tin. + Dân số đông, cơ cấu dân số già, tốc độ gia tăng tự nhiên thấp, phân bố không đều,... Chia lớp thành 4 nhóm: Yêu cầu HS sử dụng Encarta để tìm một số hình ảnh về tự nhiên và văn hóa đặc trưng của Nhật Bản (Yêu cầu liên hệ với Việt Nam). - Năng lực Bài tập: Nhóm 1 và 2: Tìm hình ảnh về tự nhiên. quan sát, sử Tìm hiểu Nhóm 3 và 4: Tìm hình ảnh về văn hóa - Năng lực dụng và một số - Kết quả nhóm 1: Về tự nhiên sử dụng phân tích hình ảnh công nghệ bản đồ. đặc trưng thông tin. - Năng lực 4 về tự - Năng lực phân tích và nhiên và hợp tác. xử lí tài văn hóa - Năng lực liệu. của Nhật giao tiếp. - Năng lực Bản so sánh đánh giá. Núi Phú Sĩ Hoa Anh Đào - Kết quả nhóm 2: Về Văn hóa 232
  7. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 227-233 Một trận đấu Su-mo Trang phục Ki-mô-nô truyền thống 3. Kết luận [7] Đỗ Vũ Sơn (2016). Giáo trình dạy học trực tuyến Khai thác phần mềm Microsoft Encarta sử dụng vào môn Địa lí. NXB Đại học Thái Nguyên. dạy học Địa lí có ý nghĩa rất thiết thực trong việc đổi mới [8] Nguyễn Viết Thịnh (2006). Sử dụng phối hợp các phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền phần mềm khác nhau để nâng cao hiệu quả khai thông vào trong giảng dạy và học tập của cả giáo viên và thác thông tin trong Microsoft Encarta World Atlas. HS theo định hướng phát triển năng lực người học. NXB Đại học Sư phạm. Thông tin trên Encarta được cập nhật và có tính chính xác cao có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học môn PHÁT HIỆN QUAN NIỆM SAI LỆCH... Địa lí, đặc biệt, kênh hình trong Microsoft Encarta giúp cho việc hình thành kiến thức và biểu tượng địa lí cho HS (Tiếp theo trang 209) một cách sinh động, giúp phát huy tính tích cực, tự giác của người học. Microsoft Encarta giúp cho người học thực hiện được dễ dàng, vẫn còn những hạn chế bởi nhiều hình thành một số năng lực chung như: năng lực làm việc lí do khác nhau như: tài liệu nghiên cứu, quỹ thời gian, cá nhân, nhóm, năng lực tự học,... và năng lực đặc thù thiết bị thực nghiệm. như phân tích biểu đồ, bảng số liệu, năng lực quan sát, sử dụng bản đồ, năng lực ứng dụng công nghệ hiện đại cho Tài liệu tham khảo HS, từ đó góp phần phát triển năng lực người học một [1] Nguyễn Đức Thâm - Nguyễn Ngọc Hưng (1999). cách toàn diện hơn. Tổ chức hoạt động nhân thức của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB Đại học Quốc Tài liệu tham khảo gia Hà Nội. [1] Bộ GD-ĐT (2014). Tài liệu tập huấn kiểm tra, đánh [2] Nguyễn Đức Thâm - Nguyễn Ngọc Hưng - Phạm giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát Xuân Quế (2003). Phương pháp dạy học Vật lí ở triển năng lực học sinh trong nhà trường phổ thông. trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm. [2] Lê Thông (tổng chủ biên, 2016). Địa lí 11. NXB [3] Nguyễn Văn Đồng (2010). Phương pháp giảng dạy Giáo dục Việt Nam. Vật lí ở trường trung học phổ thông. NXB Giáo dục [3] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ (tái bản). thông - Chương trình tổng thể ban hành kèm theo [4] Nguyễn Thế Khôi (2007). Vật lí 10. NXB Giáo dục. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. [5] Nguyễn Xuân Thành (chủ biên, 2011). Nâng cao [4] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ thông - Môn Địa lí (Ban hành kèm theo Thông tư số trong phương pháp dạy học tích cực. Tài liệu tập 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018). huấn giáo viên, Dự án Giáo dục trung học cơ sở [5] Nguyễn Dược - Nguyễn Trọng Phúc (2004). Lí luận vùng khó khăn nhất, Bộ GD-ĐT. dạy học Địa lí. NXB Đại học Sư phạm. [6] Đỗ Hương Trà (2011). Các kiểu tổ chức dạy học [6] Phạm Thị Sen (chủ biên) - Nguyễn Hải Châu - hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Nguyễn Thị Minh Phương (2009). Hướng dẫn thực NXB Đại học Sư phạm. hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí lớp 11. NXB [7] Thái Duy Tuyên (2008). Phương pháp dạy học Giáo dục Việt Nam. truyền thống và đổi mới. NXB Giáo dục. 233

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản