Sử dụng photoshop cs5 part 11

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
82
lượt xem
17
download

Sử dụng photoshop cs5 part 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với công cụ Crop, bạn có thể kiểm soát được phần của một bức ảnh sẽ mở ra trong Photoshop. Bạn có thể điều chỉnh marquee cắt bất cứ lúc nào, và nó sẽ vẫn sẵn ngay cả sau khi bạn nhấp Save, Done, hoặc Open. Tất cả các điểm ảnh được bảo tồn nguyên. Bạn cũng có thể thẳng hình ảnh trước khi mở nó vào Photoshop.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng photoshop cs5 part 11

Đồng bộ tài khoản