Sử dụng photoshop cs5 part 3

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
81
lượt xem
38
download

Sử dụng photoshop cs5 part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng tôi bắt đầu chương này với một vài gợi ý cơ bản cho việc mua một máy ảnh kỹ thuật số và chụp ảnh kỹ thuật số. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tính toán độ phân giải chính xác cho một tập tin, tạo ra một tài liệu mới trống, tạo ra các cài đặt trước tài liệu, lưu và sao chép các tập tin của bạn, sử dụng thanh Trạng thái, và đóng cửa hàng. Trong chương kế tiếp, bạn sẽ học cách để tải ảnh từ máy ảnh của bạn và làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng photoshop cs5 part 3

Đồng bộ tài khoản