Sử dụng photoshop cs5 part 31

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
10
download

Sử dụng photoshop cs5 part 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn một chế độ hoà trộn Các chế độ hoà trộn A mà bạn chọn cho một công cụ hay lớp ảnh hưởng như thế nào mà công cụ hay lớp tương tác với điểm ảnh nằm bên dưới. Bạn có thể chọn từ một menu các chế độ hoà trộn ở nhiều địa điểm trong Photoshop, chẳng hạn như thanh Options (đối với bức tranh nhất và công cụ chỉnh sửa), bảng Layers, và lớp Phong cách và Điền vào hộp thoại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng photoshop cs5 part 31

Đồng bộ tài khoản